• Translate

VACCINATION INSTRUKS 

Generelt 

 1. patientens identitet sikres via sikker genkendelse eller ved kontrol af CPR 
 2. såfremt behandleren via anamnese eller objektive fund finder patientens tilstand utilfredsstillende og ikke korrigerbar via behandlerens egen indsats, kontakter behandleren den pågældende patients sædvanlige læge under konsultationen – og såfremt denne læge ikke er tilgængelig en anden af lægerne i praksis 
 3. såfremt behandleren via anamnese eller objektive fund har en formodning om at tilstanden kan bedres via en intervention, kontakter behandleren den pågældende patients sædvanlige læge under eller efter konsultationen – og såfremt denne læge ikke er tilgængelig en anden af lægerne i praksis 
 4. før enhver kontakt afsluttes sikrer behandleren, at patienten ikke har andre presserende helbredsproblemer, som skal håndteres aktuelt eller til en aftalt tid 
 5. ved kontaktens afslutning vurderer behandleren sammen med patienten behov for næste kontrol og aftaler denne 

Vaccinationer 

 • Almindeligt forekommende efter hændelse eller alder 
 • DITEKIPOLHIB 1-3 
 • MFR 1-2 
 • DITEKIPOL booster 
 • Influenza - sæson 
 • Difteri og tetanus-booster 
 • HPV-vaccination 
 • Almindeligt forekommende på lægelig anvisning 
 • Pneumokokvaccination 
 • Prevenar - 13 valent 
 • Pneumovax - 23 valent 
 • MFR til yngre kvinder eller uvaccinerede voksne 

 Udlandsvaccination 

 • Efter oplæring kan personalet vaccinere for følgende. 

 Generelt 

 • Patienten skal være rask og afebril 
 • Patienten orienteres om vaccinens formål og virkning / bivirkning. 
 • Patienten spørges til allergi 
 • Æg - kan man spise æg er man ikke allergisk  
 • Neomycinallergi meget sjældent forekommende.   
 • Patienten bekræfter informationen. 
 • Der forefindes Anafylaksiberedskab og plan i praksis for at kalde alarm hvis patienten bliver dårlig. 
 • Der afsprittes - vaccinen kontrolleres - der vaccineres på det anbefalede sted jvf produktbeskrivelsen. 
 • Vaccinationen registreres umiddelbart i DDV. 
 • Personalet er godkendt af lægen til at indføre information i DDV. 
 • På anmodning fra patienten medgives dokumentation på skrift. 
 • Internationalt vaccinationskort med vaccinationsstempel. 
 • Alternativt kan patienten selv dokumentere sine vaccinationer ved udtræk fra www.sundhed.dk 
 • Ved gul feber - altid dokumentation og internationalt vaccinationskort med lægens stempel 
 • Patienten anmodes om at forblive i praksis i 15 minutter efter vaccinationen. 

Lukket for kommentarer.