• Translate

Spiral

Anamnese 

 • Identifikation af risikogrupper. 
 • Kontraindikationer. 
 • Tidligere graviditeter, gynækologiske lidelser. 

  

Information om spiral 

 • Virkning, bivirkninger og forholdsregler ved komplikationer, anvendelsestid og kontrol. 

  

Undersøgelse 

 • Udelukkelse af graviditet udfra sidste menstruation eller ved tvivl urin-hcg. 
 • Gynækologisk undersøgelse – normale anatomiske forhold, udelukkelse af underlivsbetændelse og cervicitis. 
 • Podning for chlamydia fra cervix og urethra hos kvinder < 30 år samt hos risikogrupper. 

  

Udførelse 

 • Sterile instrumenter – antiseptisk afvaskning. 
 • Fiksering af portio med fattetang og sondering uterinkaviteten vil ofte lette spiraloplægningen. 
 • Spiralindføringsrøret kan ofte med fordel bøjes lidt, så røret følger cervikalkanalens krumning. 
 • Spiralen oplægges ved omhyggeligt at følge producentens anvisninger. Toppen af spiralen tilstræbes placeret i toppen af uterinkaviteten. 
 • Hos kvinder < 30 år samt hos risikogrupper podes for chlamydia før oplægning af spiralen. 
 • Ved påvisning af chlamydia bør behandling påbegyndes hurtigst muligt. 
 • Er der ikke kliniske tegn på infektion gives relevant antibiotisk behandling og spiralen kan blive liggende. 
 • Ved symptomer på underlivsbetændelse med eller uden positiv podning behandles med antibiotika, og spiralen bør normalt fjernes. 
 • Hos nullipara bør spiralen altid fjernes 
 • I andre tilfælde bør spiralen fjernes såfremt der ikke er klar effekt af den antibiotiske behandling indenfor 1-1½ døgn.  
 • Oplægning af spiral kan lettes, hvis kvinden forbehandles med misoprostol, f.eks. • tabl. Cytotec® 0,4 mg i fornix postrerior eller sublingualt ca. 2 timer før spiraloplægningnen.   
 • Nogle kvinder – især nullipara – kan have behov for smertelindring i forbindelse med oplægningen. 
 • Før oplægning: 
 • Kvinden kan evt. anbefales NSAID før spiraloplægningen og/eller lokalanalgesi af cervikalkanalen, f.eks. ved injektion af Citanest-Octapressin®.  
 • Efter oplægningen: 
 • Vil der ofte være menstruationslignende smerter, der kan kuperes med NSAID og/eller paracetamol.  
 • Smerterne forsvinder oftest i løbet af et døgn. 
 • Kvinden bør instrueres i  henvendelse til læge, såfremt smerterne tiltager eller varer ved ud over et døgn. 

  

Placeringskontrol 

 • Kvinden instrueres i palpation af spiraltrådene i skeden.  
 • Normalt kontrol af spiralens beliggenhed 2-3 måneder efter oplægningen. 
 • Spiralen ligger korrekt hvis spiraltrådene ses.  
 • Såfremt tråden ikke kan ses bør der foretages ultralydsskanning m.h.p. sikring af spiralens korrekte beliggenhed. Findes spiralen her velplaceret, er fortsat ultrasonisk kontrol normalt ikke indiceret. 
 • Findes spiralen i uterinvæggen eller ekstrauterint skyldes dette normalt, at spiralen er fejlplaceret ved oplægningen. En primært korrekt oplagt og beliggende spiral “vandrer” ikke ud gennem uterus.  
 • Kvinden bør instrueres i med jævne mellemrum selv at kontrollere den fortsatte tilstedeværelse af spiralen ved at føle efter snoren i vagina 

  

Kontrol 

 • Frem for rutinemæssig kontrol med faste intervaller forekommer det mere hensigtsmæssigt, om kvinden opfordres til at henvende sig til læge for undersøgelse ved optræden. 

  

Oplægning 

 • Udlevering af bærerkortet fra pakningen. 
 • Opsætning af reminder i lægesystemet. 

  

Ydelser 

 • 0101 + 2142 – vejledning ved 1. henvendelse om antikonception eller overgang til anden præventionsform. 
 • 0101 + 2444 – oplæning af spiral. 
 • 0101 + 2141 – fortsat kontrol af brugen af præventionsform. 

Lukket for kommentarer.