• Translate

PSORIASIS ÅRSKONTROL OG SCREENING IHD

Hvorfor årskontrol med blodprøver? 

 • Øget risiko ved psoriasis for at  hjertekarsygdomme som kan forebygges 
 • Patienter med svær psoriasis har forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdom (sammenlignelig med risikoen for hjerte-kar-sygdom ved diabetes mellitus) og bør behandles derefter i henhold til Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Dansk Cardiologisk Selskabs anbefalinger for personer med høj/>5% risiko for hjerte-kar-sygdom. 
 • Behandlingsresponset af/ risikofaktorerne for hjerte-kar sygdom bør evalueres løbendefx hvert halve år. 
 • Patienter med mild psoriasis har let til moderat øget risiko for hjerte-kar-sygdom og bør tilbydes kardiel risikovurdering som del af deres dermatologiske behandling 

  

Sværhedsgrad af psoriasis 

 • En håndflade = 1 % af kroppens overflade (Body surface area) 
 • Svær psoriasis > 10% af kroppens overflade 
 • Moderat psoriasis 3-10% af kroppens overflade 
 • Let psoriasis < 3 % af kroppens overflade 
 • Hvem varetager behandlingen? 

  

Annamnese 

 • Medicingennemgang. Compliance. Hvor går patienten til kontrol ? 
 • Andre sygdomme.  (DM, BT, overvægtstofskifte, cancer, KOL, smerter mv) 
 • Alment velbefindende 
 • Kostvaner 
 • Motion 
 • Alkohol  
 • Rygestatus 
 • JobsituationFritidnetværk og aktiviteter i socialpsykiatrien. 
 • Psoriatrisk artrit 
 • Der spørges ind til kroniske rygsmerte ogeller til hævede og ømme perifere led >>> hvis ja til lægetid 

 Objektivt 

 • Mål 
 • Blodtryk og puls 
 • Vægthøjde, BMI og livvidde 
 • Blodprøver 
 • Cholesteroltal - LD skal være < 2,5 mM 
 • Hba1c  

 Svar årskontrol læge eller sygeplejerske  

 • Afhængigt af fund svar fra sygeplejerske eller læge 

Lukket for kommentarer.