• Translate

Osteoporose – standardkonsultation/årskontrol

 • Denne standardkonsultation er til brug ved afklaring af en patients osteoporoserisiko  

Anamnese 

 • Spørg om risikofaktorer for osteoporosemarkér med + hvis tilstede  

Objektivt 

 • Højde ? Vægt ? 
 • BMI ? 
 • Højde i ungdomsårene ? 
 • Højdereduktion i forhold til højde i ungdomsårene: ? 
 • Costa-crista afstand < 2 fingerbredder ? 
 • Thoracal kyfose ? 

Hvem skal undersøges for osteoporose DXA scanning – indikation 

 • Patienter uden tegn til spinal osteoporose 
 • Postmenopausale kvinder og mænd > 45 år kan henvises til DEXA-skanninghvis de har en eller flere af de nedenfor anførte risikofaktorer: 
 • Arvelig disposition i lige liniebåde  moders og faders side 
 • Lav kropsvægtdvs. BMI < 19 kg/m2 
 • Menopause før 45 år 
 • Risiko for sekundær osteoporose 
 • Fexaktuel eller planlagt Prednisolonbehandling med > 5 mg dgli > 3 mdr eller mere indenfor 1 år 
 • Nedsat testosteronniveau (mænd) 
 • Alder > 80 år. Mere end 80% af kvinder > 80 år anslås at have T-score < -2,5 
 • Manifest osteoporose 
 • Lavenergifraktur i voksen alder, fx Colles-fraktur 
 • Nytilkomne smerterhøjdereduktion eller thorakal kyfose. 
 • Patienter med tegn til spinal osteoporose 
 • Sygdomme der disponerer til sekundær osteoporose fexhyperthyreoidisme, anorexia nervosa eller reumatoid artritCrohns sygdom, Colitis ulcerosa, lever og galdesygdommeastma, KOL 
 • Øvrige risikofaktorer 
 • Rygning 
 • Stort alkoholforbrug 
 • Faldtendens eller immobilisation 
 • Medicin 
 • Aromatasehæmmere til brystkræft 
 • Antiandrogener til prostatakræft 

Rtgcolumna indikation 

 • Rtgcolumna thoracolumbalis  vid indikation: 
 • Rygsmerter forenelige med mulig sammenfald/fraktur 
 • Anamnestisk højdereduktion  mere end 4 cm 
 • Dokumenteret højde reduktion  mere end 2 cm 
 • Costa-crista-afstanden er mindre end 2 fingersbredder 
 • Thoracal kyfose 
 • Hos andre patienterhvor osteoporose  mistænkes  

Relevante undersøgelser bestilles  

 • Sekundær osteporose? 
 • Almen screening kan omfatte 
 • SR, CRP – malignitet 
 • Blodbillede – Hgb, leukocyttertrombocytter – blodsygdommalignitet 
 • S-Natrium, S-Kalium, S-Magnesium – binyresygdom 
 • S-CreatinineGFR  – nyresygdom 
 • S-Calcium, PTH – hypo- eller hyperparathyroidisme. 
 • Basisk fosfatase, ALAT – leversygdomøget knogleomsætning 
 • Vitamin D status – Vitamin-D mangel 
 • TSH – hyperthyroidisme 
 • Testosteron – mænd – hypogonadismeatrofiske testes.  
 • FSH – kvinder – menopausestatus. 
 • Ved vertebrale frakturer: M-komponent i blod og urin – myelomatosescreening 

Gennemgang af knoglevenlig livsstil 

 • Fysisk aktivitethelst vægtbærende (anbefalet 2-4 timer om ugenhalv time daglig) ? 
 • Rygning ? 
 • Alkohol (max 1-2 genstande/dag) ?  
 • Undervægt (BMI < 19 kg/m2) ? 
 • Beregning af dagligt calciumindtag? 
 • Hvor mange glas mælk drikkes om dagen: ? 
 • Hvor mange ostemadder (alle typer ostspises om dagen: ? 
 • Hvor mange portioner mælkemad (grødsurmælksprodukterspises om dagen : ? 
 • Calciumindtag (mg/døgn) = 350 + (150 x glasmælk) + (200 x ostemadder) + (250 x mælkemad= ? 
 • D-vitamin produktion? 
 • Ophold i solen i sommerhalvåret ? 
 • Indtag af fede fisk ? 
 • Tages D vitamin tilskud ? 
 • Behov for måling af D vitamin ? 
 • Anbefalinger for Calcium og D vitamin (sæt + ved anbefaling til pt.) 
 • Alder < 65 år 
 • Calciumindtag < 800 mg/døgn: 800 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Calciumindtag > 800 mg/døgnEvt. 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Alder > 65 år 
 • Calciumindtag < 800 mg/døgn: 1200 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Calciumindtag > 800 mg/døgn: 800 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Særlig risiko for fald ?  

Opfølgning 

 •  

Ydelser 

 • 0101 + evt blodprøver + urinundersøgelse 

Lukket for kommentarer.