• Translate

Osteoporose årskontrol/diagnosen 

 • Standardkonsultation som foretages når patienten har fået konstateret osteoporose 

Diagnosen 

 • Korrekt diagnose påføres kontinuationen efter DXA-scanning foreligger. 
 • De råd som afgives efter DXA-scanningen sættes i værk. 
 • Ved sekundær osteoporose skal patienten udredes herfor – se osteoporose  

Farmakologisk behandling 

 • Antiresorptiv behandling – tager patienten sin medicin ? 
 • Ansøgning om tilskud  – har patienten fået tilskud ? 
 • Indikation for knogleanabol behandling ? 
 • Patient med betydelige ( >25% ) sammenfald i columna opstået inden for de seneste 3 år bør konfereres med en specialafdeling 

Laboratorieprøver 

 • S-creatinin 
 • Calcium 
 • PTH 
 • Vitamin D status 
 • Basisk fosfatase  

Anden behandling 

 • Knoglevenlig livsstil ? 
 • Calcium og D vitamin tilskud ? 
 • Faldprofylakse ? 
 • Hoftebeskyttere ? 
 • Andre hjælpemidler ?  

Behov for henvisning 

 • Ofte anbefales DXA-scanning hver 2.-3. år. DXA tages ved samme enhed som stillede den oprindelige diagnose  

Ydelser0120 

  

Kontrolaftaler   

mdr efter ny startet behandling 

 • Kontrol af kompliancevurdering af bivirkninger. 
 • Tages medicinen korrektTåles den? 
 • Tages unikalk med vitamin D i den anbefalede dosis? 
 • Opfølgning  knoglevenlig livsstil 

Rtg columna thoracolumbalis 

 • Anbefales ikke gentaget med fast tidsinterval pgastrålerisiko 
 • Er kun indicerethvis fund af forandringer har terapeutiske konsekvenser dvsmistanke om sammenfald der kræver smertebehandling. 

Kontrol DXA scanning 

 • Hvornår anbefales fornyet kontrol af DXA-scanning? 
 • Reminder. 

Ydelse: 0101 

Lukket for kommentarer.