• Translate

Osteoporose 

Osteoporose – standardkonsultation  

 • Denne standardkonsultation er til brug ved afklaring af en patients osteoporoserisiko  

Anamnese 

 • Spørg om risikofaktorer for osteoporose, markér med + hvis tilstede  

Objektivt 

 • Højde ? Vægt ? 
 • BMI ? 
 • Højde i ungdomsårene ? 
 • Højdereduktion i forhold til højde i ungdomsårene: ? 
 • Costa-crista afstand < 2 fingerbredder ? 
 • Thoracal kyfose ? 

Hvem skal undersøges for osteoporose DXA scanning – indikation 

 • Patienter uden tegn til spinal osteoporose 
 • Postmenopausale kvinder og mænd > 45 år kan henvises til DEXA-skanning, hvis de har en eller flere af de nedenfor anførte risikofaktorer: 
 • Arvelig disposition i lige linie, både på moders og faders side 
 • Lav kropsvægt, dvs. BMI < 19 kg/m2 
 • Menopause før 45 år 
 • Risiko for sekundær osteoporose 
 • Fex. aktuel eller planlagt Prednisolonbehandling med > 5 mg dgl. i > 3 mdr eller mere indenfor 1 år.  
 • Nedsat testosteronniveau (mænd) 
 • Alder > 80 år. Mere end 80% af kvinder > 80 år anslås at have T-score < -2,5 
 • Manifest osteoporose 
 • Lavenergifraktur i voksen alder, fx Colles-fraktur 
 • Nytilkomne smerter, højdereduktion eller thorakal kyfose. 
 • Patienter med tegn til spinal osteoporose 
 • Sygdomme der disponerer til sekundær osteoporose fex. hyperthyreoidisme, anorexia nervosa eller reumatoid artrit, Crohns sygdom, Colitis ulcerosa, lever og galdesygdomme, astma, KOL 
 • Øvrige risikofaktorer 
 • Rygning 
 • Stort alkoholforbrug 
 • Faldtendens eller immobilisation 
 • Medicin 
 • Aromatasehæmmere til brystkræft 
 • Antiandrogener til prostatakræft 

Rtg. columna indikation 

 • Rtg. columna thoracolumbalis på vid indikation: 
 • Rygsmerter forenelige med mulig sammenfald/fraktur 
 • Anamnestisk højdereduktion på mere end 4 cm 
 • Dokumenteret højde reduktion på mere end 2 cm 
 • Costa-crista-afstanden er mindre end 2 fingersbredder 
 • Thoracal kyfose 
 • Hos andre patienter, hvor osteoporose må mistænkes  

Relevante undersøgelser bestilles  

 • Sekundær osteporose? 
 • Almen screening kan omfatte 
 • SR, CRP – malignitet 
 • Blodbillede – Hgb, leukocytter, trombocytter – blodsygdom, malignitet 
 • S-Natrium, S-Kalium, S-Magnesium – binyresygdom 
 • S-Creatinin, eGFR  – nyresygdom 
 • S-Calcium, PTH – hypo- eller hyperparathyroidisme. 
 • Basisk fosfatase, ALAT – leversygdom, øget knogleomsætning 
 • Vitamin D status – Vitamin-D mangel 
 • TSH – hyperthyroidisme 
 • Testosteron – mænd – hypogonadisme, atrofiske testes.  
 • FSH – kvinder – menopausestatus. 
 • Ved vertebrale frakturer: M-komponent i blod og urin – myelomatosescreening 

Gennemgang af knoglevenlig livsstil 

 • Fysisk aktivitet, helst vægtbærende (anbefalet 2-4 timer om ugen, halv time daglig) ? 
 • Rygning ? 
 • Alkohol (max 1-2 genstande/dag) ?  
 • Undervægt (BMI < 19 kg/m2) ? 
 • Beregning af dagligt calciumindtag? 
 • Hvor mange glas mælk drikkes om dagen: ? 
 • Hvor mange ostemadder (alle typer ost) spises om dagen: ? 
 • Hvor mange portioner mælkemad (grød, surmælksprodukter) spises om dagen : ? 
 • Calciumindtag (mg/døgn) = 350 + (150 x glasmælk) + (200 x ostemadder) + (250 x mælkemad) = ? 
 • D-vitamin produktion? 
 • Ophold i solen i sommerhalvåret ? 
 • Indtag af fede fisk ? 
 • Tages D vitamin tilskud ? 
 • Behov for måling af D vitamin ? 
 • Anbefalinger for Calcium og D vitamin (sæt + ved anbefaling til pt.) 
 • Alder < 65 år 
 • Calciumindtag < 800 mg/døgn: 800 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Calciumindtag > 800 mg/døgn: Evt. 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Alder > 65 år 
 • Calciumindtag < 800 mg/døgn: 1200 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Calciumindtag > 800 mg/døgn: 800 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Særlig risiko for fald ?  

Opfølgning 

 •  

Ydelser 

 • 0101 + evt blodprøver + urinundersøgelse 

  

Osteoporose årskontrol/diagnosen 

 • Standardkonsultation som foretages når patienten har fået konstateret osteoporose.  

Diagnosen 

 • Korrekt diagnose påføres kontinuationen efter DXA-scanning foreligger. 
 • De råd som afgives efter DXA-scanningen sættes i værk. 
 • Ved sekundær osteoporose skal patienten udredes herfor – se osteoporose  

Farmakologisk behandling 

 • Antiresorptiv behandling – tager patienten sin medicin ? 
 • Ansøgning om tilskud  – har patienten fået tilskud ? 
 • Indikation for knogleanabol behandling ? 
 • Patient med betydelige ( >25% ) sammenfald i columna opstået inden for de seneste 3 år bør konfereres med en specialafdeling.  

Laboratorieprøver 

 • S-creatinin 
 • Calcium 
 • PTH 
 • Vitamin D status 
 • Basisk fosfatase  

Anden behandling 

 • Knoglevenlig livsstil ? 
 • Calcium og D vitamin tilskud ? 
 • Faldprofylakse ? 
 • Hoftebeskyttere ? 
 • Andre hjælpemidler ?  

Behov for henvisning 

 • Ofte anbefales DXA-scanning hver 2.-3. år. DXA tages ved samme enhed som stillede den oprindelige diagnose  

Ydelser 

 • 0120 

  

Kontrolaftaler   

3 mdr efter ny startet behandling 

 • Kontrol af kompliance, vurdering af bivirkninger. 
 • Tages medicinen korrekt? Tåles den? 
 • Tages unikalk med vitamin D i den anbefalede dosis? 
 • Opfølgning på knoglevenlig livsstil.  

Rtg columna thoracolumbalis 

 • Anbefales ikke gentaget med fast tidsinterval pga. strålerisiko 
 • Er kun indiceret, hvis fund af forandringer har terapeutiske konsekvenser dvs. mistanke om sammenfald der kræver smertebehandling. 

Kontrol DXA scanning 

 • Hvornår anbefales fornyet kontrol af DXA-scanning? 
 • Reminder.  

Ydelser 

 • 0101 

  

  

  

Vejledning i brug af standardkonsultationer 

 • Skabelonen kan bruges til notat i journalen samt indkopieres som henvisning, hvor Ydelser og Vejledning udelades. 
 • Blokmarkér teksten, tryk Ctrl+C, indsæt teksten i journalen med Ctrl+V. 
 • Erstat “?” – tegn med dine observationer 

Lukket for kommentarer.