• Translate

Opsøgende hjemmebesøg 

Forberedelse 

 • Hvilke kroniske diagnoser har patienten  ? 
 • Hvilken fast medicin får patienten ? 
 • Har patienten været indlagt for nylig ? 
 • Plejen kan evt. forberede med
 • Højde: 
 • Vægt: 
 • BMI: 
 • BT:  
 • F-blodsukker 

Mål 

 • Indhold i besøget er en samtale om, hvordan dagligdagen fungerer. 
 • Desuden laves en medicingennemgang.  

  

Subjektiv status 

 • Hvordan har du det? 
 • Er der noget særligt, du synes vi skal tale om i dag ? 
 • Hvordan er humøret?  

  

Helbredsstatus 

 • Sanser (hørelse, syn) ? 
 • Tandstatus ? 
 • Fodproblemer ? 
 • Gangproblemer ? Risiko for fald ? 
 • Inkontinens ? 
 • Obstipation ? 
 • Status for kendte sygdomme, behov for opfølgning senere. 
 • Konklusion om fysisk funktionsbegrænsning. 
 • Om nødvendigt klinisk undersøgelse og udredning evt. senere i lægepraksis. 
 • Husk: 5-D’er – depression, demens, delir, droger og druk. 

  

Mental status 

 • Spørg til hvordan hjernen holdes i gang; interesser, krydsord, kortspil, diskussioner mv. 
 • Spørg om alkoholforbruget. 
 • Depression ? Evt. depressionsskala. 
 • Demens ? Evt. MMSE.  
 • Konklusion om mental funktionsbegrænsning. 

  

Social situation 

 • Hjælp fra formelt og familiært netværk, transport, indkøb osv. 
 • Behov for hjælp? 
 • Boligsituation? 
 • Behov for hjælpemidler ? 
 • Ensomhed / isolation ? dagcenter ? 

  

Ernæring 

 • Underernæring ? 
 • Vitamin tilskud ? 
 • Calcium + vitamin D tilskud ? 

  

Medicingennemgang 

 • Gennemgang af fast medicin. 
 • Er indikationen stadig gældende ? 
 • Er det livsvigtigt, symptomdæmpende eller forebyggende? 
 • Hvert enkelt præparat vurderes mht 
 • Seponering 
 • Omlægning, dosisændring 
 • Fortsat ordination 
 • Vær særligt opmærksom på NSAID, unødvendig diuretika og psykofarmaka. 
 • Tages medicinen korrekt ? 
 • Behov for doseringsæske? Dosisdispensering ?  

  

Konklusion og opfølgning 

 • Evt. videreundersøgelse i klinikken ? 
 • Henvisning ? 
 • Kommunal visitation eller opfølgning ? 
 • Notat inkl. opdateret medicinliste sendes til plejen efter besøget 

  

Ydelser 

 • Opsøgende hjemmebesøg afregnes med 
 • 0121 
 • + tidsforbrugstillæg for kørsel efter afstand(ydelse 3410-3460) 
 • + kørselsgodtgørelse (ydelse 9001) 
 • Må laves x 1 årligt. 
 • Må ikke udføres af klinikpersonale 
 • Evt tillæg af blodprøver eller psykometriske test. 
 • Kan ikke afregnes med 0101 samtidigt. 

Lukket for kommentarer.