• Translate

OPSØGENDE HEJMMEBESØG(0121)

Subjektiv status 

 • Hvordan fungerer dagligdagen ? 
 • Alment velbefindende: godt ? 
 • Særlige temaer/problemer for patienten? 

 Helbredsstatus 

 • Sanser (hørelse, syn) ? 
 • Tandstatus ?  
 • Fodproblemer ? 
 • Gangproblemer ? Risiko for fald ? 
 • Inkontinens ?  
 • Obstipation ? 
 • Status for kendte sygdomme: ?. Behov for senere opfølgning ? 
 • Konklusion om fysisk funktionsbegrænsningalderssvarende ?
  (Husk: 5-D'er - depression, demensdelirdroger og druk). 

Mental status 

 • Hvordan holdes hjernen i gang (interesser, krydsord, kortspil, diskussioner mv.) ? 
 • Alkoholforbrug ? 
 • Depression ? Evt. depressionsskala. 
 • Demens ? Evt. MMSE.  
 • Konklusion om mental funktionsbegrænsning: alderssvarende ? 

 Social situation 

 • Boligsituation: pasende. 
 • Behov for hjælp: % Indkøb. % Mad. % Rengøring. % Hygiejne. 
 • Netværk: ? 
 • Behov for hjælpemidler ?  
 • Ulykkesforebyggende foranstaltninger ? 
 • Ensomhed? Isolation ? 

 Ernæring 

 • Underernæring ?  
 • Vitamin tilskud ? 
 • Calcium + vitamin D tilskud ? 

 Medicingennemgang 

 • Medicinskema. 
 • Seponering ?  
 • Dosisændring ?  
 • Tages medicinen korrekt: ja. 
 • Behov for doseringsæske: Nej ? 
 • Dosisdispensering: Nej ? 

  Konklusion og opfølgning 

 • Behov for yderligere udredning: nej ? 
 • Henvisning: nej ? 
 • Kommunal visitation eller opfølgning: nej ? 

 Kilde: https://www.laeger.dk/Overenskomst-om-almen-praksis 

Lukket for kommentarer.