• Translate

Modtagelse af dårlig patient

Find akut tasken frem!

 • Akutte dårlige patienter skal så vidt muligt modtages i skadestuen, subsidiært andet frit lokale.
 • HUSK!
  • ABC – Frie luftveje, Respirationsfrekvens, BT, puls (hjerte-lungestetoskopi)
  • Patienten skal ligge på lejet — hvis lufthunger med eleveret overkrop
  • Find akut tasken frem!
  • Overvej straks om der er brug for assistance!
 • Mål/vurder på alle patienter:
  • BT
  • Puls
  • Respirationen — er den besværet?
  • Bevidsthedsniveau
  • Smerter
 • Overvej
  • Hgb
  • Blodsukker
  • EKG
  • Temperatur
  • CRP
  • Urinstix
  • Iltbehandling
 • Orientere læge straks/snarest afhængig at patientens tilstand.

Lukket for kommentarer.