• Translate

Kroniske lidelser

Disse lidelser anbefales alle jævnlig kontrol. Ved ÅRSKONTROLLEN vurderes helbredstilstanden og behandlingen. Hvis du ønsker andre helbredsproblemer drøftet med lægen, må du bede om en separat tid til dette. Det kan ikke nås ved en årskontrol.

Diabetes

Type 2 diabetes. Kontrol hver 3-4 eller 6. måned ved sygeplejerske. Årskontrol ved læge hvor årsplan for kontrol lægges eller ved behov for justering. Diabeteskontrollerne indeholder bl.a. livsstilssamtale, blodprøver, blodtryk, vægt og eventuelt urinkontrol. En gang årligt suppleres med hjertekardiogram, fasteblodprøver, fodkontrol og medicingennemgang. Husk i øvrigt kontrol hos øjenlæge og ved behov fodterapeut. www.diabetes.dk

Hjerte-karsygdomme

For eksempel forhøjet blodtryk, åreforkalkning, tidligere blodprop i hjerne eller hjerte, atrieflimmer, hjertesvigt mm. Kontrol hver 1-6. måned hos sygeplejerske eller læge afhængigt af sværhedsgrad. En gang årligt med diverse fasteblodprøver, vægt, hjertekardiogram, urin og blodtrykskontrol samt medicingennemgang.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Denne lungesygdom kaldes også rygerlunger grundet, at det er langt den væsentligste årsag til at få denne sygdom. Diagnosen stilles ved lungefunktionsmåling.

Kontrol hver 4-6. måned ved sygeplejeske. Årskontrol ved læge hvor årsplan for kontrol lægges. Indeholder bl.a. livsstilssamtale, vurdering af sværhedsgrad, lungefunktionsmåling, vægt, rygestatus, medicingennemgang mm. Ved behov anbefales ekstra kontrol. Husk influenzavaccination. www.lunge.dk

Astma

Diagnosen stilles ved lungefunktionsmåling. Kontrol hver 4-6 måned ved sygeplejeske. Årskontrol ved læge hvor årsplan for kontrol lægges.

Indeholder bl.a. livstilsamtale, vurdering af sværhedsgrad, lungefunktionsmåling, vægt, rygestatus, medicingennemgang mm. Ved behov anbefales ekstra kontrol.

Har du astma og behov for korttidsvirkende bronkieudvidende medicin( blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.

www.astma-allergi.dk

Osteoporose(knogleskørhed)

Hvert 2-3. år anbefales knoglescanning og årlig kontrol af D- vitaminstatus. Ved injektionsbehandling blodprøvekontrol før injektion.

https://www.osteoporose-f.dk/om-knogleskoerhed

Myxødem(nedsat stofskifte)

Kontrol hvert ½-1. år med blodprøve og medicin justering ved behov.

Lukket for kommentarer.