• Translate

Konsultation hos læge – årskontrol

Anamnese 

 • Er depressionen velbehandlet? 
 •  Medicingennemgang 
 • Tager patienten medicinen som ordineret 
 • Bivirkninger? 
 • Ændringer i behandling 
 • Non-farmaokologisk behandling? 
 • Sygehistorie   
 • Aktuelle psykiske tilstand? 
 • Ved remission – hvor længe har behandlingen stået Tid til udtrapning af medicin? 
 • Er patienten sufficient behandlet eller er der ubehandlet restdepression? 
 • Alment 
 • Somatiske følgesygdomme 
 • Bivirkninger? 
 • Livstilsfaktorer 
 • Kost, BMI, overvægt 
 • Rygning 
 • Alkohol 
 • Motion 
 • Andet misbrug ? – benzodiazepiner, cannabis, amfetamin, etc.  

 Objektivt 

 • QTc > 500 ms er forbundet med øget risiko for VF.  
 • Frembyder patienten tegn til ikke velbehandlet depression? 
 • Co-morbiditet – overvægtsukkersygestofskiftelidelseralkoholismetobaksrygning, KOL 
 • Evt st. c og st. p. pga ovenstående 

  

Socialeforhold 

 • Socialt  
 • Familieforhold – nærmeste pårørende 
 • Socialeforhold – værestederaktiviteterdagligdag 
 • Arbejde 
 • Bostøtte 
 • Ansvaret for patientens behandling? 
 • Socialpsykiatri 
 • Lokalpsykiatri 

  

Medicinering 

 • Skal der foretages ændringer i patientens medicin – får patienten en effektiv behandling? 
 • Kontakt til psykiaterlokalpsykiatri? 
 • Seponeringsplan – symptomer ved seponering – planlægges over uger >>> måneder 

  

Bivirkninger 

 • Opleves oftest i starten af behandlingenKvlamehovedpine og søvnbesvær er forbigående gener 
 • Psykisk stabilitet 
 • Seksuelleforstyrrelser 
 • Mundtørhed 

  

Metaboliske  

 • Vægtøgning 
 • Især ved mirtazepinparoxetin og amitryptylin behandling 
 • Stigning i plasma cholesterol 
 • Induktion af DM II 

  

Allergier 

 • Erythem – soleksem – kontaktdermatitis 
 • Forhøjede levertal – ALAT, GGT, BASF – almindeligvis forbigående 

  

Ældre patienter 

 • Effekt er ikke velundersøgt 
 • Ældre er mere følsomme for bivirkninger hvorfor der skal bruges lavere dosis 

  

Kontrol 

 • Planer for den psykiatriske sygdom 
 • Næste årskontrol 
 • Nye tider til evt årskontrol for andre sygdomme. 

  

 Kilde 

Opfølgning og monitorering ved behandling med antidepressiva – Af Mette Lundberg, Merete Willemoes Nielsen, Palle Mark Christensen og Maija Bruun Haastrup
MAP 2019 – https://www.medibox.dk/file?doc_id=109011 

Lukket for kommentarer.