• Translate

Konsultation hos læge – årskontrol

Ananmnese 

 • Medicingennemgang 
 • Sygehistorie   
 • Diagnose? 
 • Er patienten sufficient behandlet eller er der psykotiske episoder? 
 • Alment 
 • Har der været besvimelsestilfælde? 
 • Bivirkninger? 
 • Ekstrapyramidale symptomer: Tremor, rigiditetbradykinesiakut dystoni, tardive dyskinesier (ufrivillige bevægelser) 

Objektivt 

 • Frembyder patienten tegn til ikke velbehandlet psykose? 
 • Hjerte-lunge stetoskopi 
 • Co-morbiditet – overvægtsukkersygestofskiftelidelseralkoholismetobaksrygning, KOL 

Socialeforhold 

 • Socialt  
 • Familieforhold – nærmeste pårørende 
 • Socialeforhold – værestederaktiviteterdagligdag 
 • Arbejde 
 • Bostøtte 
 • Ansvaret for patientens behandling? 
 • Socialpsykiatri 
 • Lokalpsykiatri 

Medicinering 

 • Skal der foretages ændringer i patientens medicin – får patienten en effektiv behandling? 
 • Kontakt til psykiaterlokalpsykiatri? 

Bivirkninger 

Metaboliske  

 • Vægtøgning 
 • Stigning i plasma cholesterol 
 • Induktion af DM II 

Ekstrapyramidale 

Autonome 

 • Ortostatisk hypotension 
 • Reflekstakycardi 
 • EKG – affladning af T.takken – reversibel 
 • Mundtørhed 
 • Svedtendens 
 • Forstoppelse 
 • Urinretention 
 • Akkomodationsbesvær 

Prolaktin medierede bivirkninger 

 • Menstruationsforstyrrelser 
 • Brystspændinger 
 • Mælkesekretion 
 • Seksuelle problemer 
 • Osteoporose 

Andre 

 • Sedation 
 • Agranulocytose 

Allergier 

 • Erythem – soleksem – kontaktdermatitis 
 • Forhøjede levertal – ALAT, GGT, BASF – almindeligvis forbigående 

Ældre patienter 

 • Effekt er ikke velundersøgt 
 • Ældre er mere følsomme for bivirkninger hvorfor der skal bruges lavere dosis 

Kontrol 

 • Planer for den psykiatriske sygdom 
 • Næste årskontrol 
 • Nye tider til evt årskontrol for andre sygdomme. 

Lukket for kommentarer.