• Translate

Kombinationen benzodiazepiner og antipsykotisk medicin

  • En ændring bedømmes i det individuelle tilfælde og skal ofte ske ved psykiateren. 
  • Vejledningen i kontrol af antipsykotisk medicin går ud  mere systematisk at kontrollere og reducere bivirkninger med vægt  ekstrapyrimidaleautonomemetaboliske og kardielle bivirkninger. 

 Kontrol forløb ved antipsykotika 

  • Monitorering af forekomsten af bivirkninger 
  • Kontrol ved start, i ugerne efter start og årligt 
  • Til årskontrol indhentes oplysninger af sygeplejerske en uge før samtale med læge. 

 

   Før behandling       uger      uger       uger       12 uger      Årligt      
Anamnese  +  +  +  +  +  + 
Compliance                 + 
Vægt og BMI  +  +  +  +  +  + 
Taljeomfang  +              + 
Blodtryk  +           +  + 
Faste blod sukker  +           +  + 
Faste plasma lipider  +  +        +  + 
EKG  +           +  + 

 Sundhedsstyrelsen 

Kilde 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11418
IRF – månedsblad nr 3 årgang 2016 

Lukket for kommentarer.