• Translate

KOL Stand.og Års-kont. Forundersøgelser ved sygeplejerske

 • Inhalationsteknik ? 
 • Vægt ?, Højde ?, BMI ? 
 • Antal forværringer siden sidste årskontrol: ? 
 • Rygestatus ? 
 • Medicinlisten ajourføres 
 • Spirometri – FEV1 og FVC 
 • EKG 
 • Hb eller hæmatokrit 
 • evtCRP  – ofte let forhøjet 
 • Pulsoxymetri ved
 •  Patienter med meget svær luftvejsobstruktion (FEV1) 
 •  Patienter med åndenød i hvile eller ved ganske små anstrengelser 
 •  Patienter med cyanose 
 •  Patienter med hæmatokrit > 55% 
 •  Patienter med perifere ødemer 
 •  Patienter med halsvenestase 
 • Ydelse: 0101+7113+ evt 7186 

Lukket for kommentarer.