• Translate

KOL ÅRSKONTROL

Objektivt 

 • St.c. ? St.p. ? % ødemer 
 • Stadieinddeling FEV1 % af forventet (sæt x) 
 • Mild:>80% 
 • Moderat: 50-80 
 • Svær: 30-50 
 • Meget svær: <30% 
 • MRC (sæt x) 
 • 1: Kun kortåndet v. svær anstrengelse 
 • 2: Kortåndet v. travlhed eller op gang ad mindre bakker 
 • 3: Går langsommere end andre. Skal stoppe for at få luft v alm. gang 
 • 4: Stoppe for at få luft efter 100 meter eller efter få minutter (uden stigning) 
 • 5: Kortåndethed hindrer at hjemmet forlades eller kortåndet ved påklædning. 
 • Exacerbationer: 
 • Antal exacerbationer inden for sidste år: ? 
 • Selvbehandlingsplan ved akut forværring af KOL: ? 
 • Komplikationer: 
 • Højresidigt hjertesvigt: EKG ?, ødemer ? 
 • Polycytæmi: Hgb ? 
 • Lungecancer obs pro? 
 • Depression? 
 • Angst? 

Medicin: 

 • Aktuel medicin: se medicinskema. 
 • Inspiratorisk flow: ? 
 • Fungerer det for patienten: ? 
 • Behandlingsændringer: % 

Rygestatus: 

 • Rygning ja/nej 
 • Ønsker patienten rygestop ? 

Ernæring: 

 • BMI (Optimalt 20,5-25) ? 
 • Utilsigtet vægttab (>10 % over 6 mdr. eller >5 % over 1 måned) 
 • Ernæringstilskud? 

Motion: 

 • Udføres systematisk træning generelt? 
 • Træning for vejrtrækning: ?. PEP fløjte: ? 

Vaccination: 

 • Influenza (anbefales til alle) ? 
 • Pneumokok (anbefales ved alder > 65 år eller FEV1< 40% af forventet) ?.  Den 13 valente gives før 23 valente 
 • Kontrol af pneumokoktiter ved tidligere vaccineret ?  

Henvisning: 

 • SaO2 ? (92 % målt ved pulsoximeter henvises til lungemedicinsk ambulatorium) 
 • Anden henvisning: % 

Plan:  

Hyppighed af kontroller: ? 

Lukket for kommentarer.