• Translate

INJEKTION INSTRUKS/VEJLEDNING FOR PRAKSIS PERSONALE

Generelt 

  • Følgende injektioner udføres i praksis  lægelig indikation  

Generelt 

  1. patientens identitet sikres via sikker genkendelse eller ved kontrol af CPR 
  1. såfremt behandleren via anamnese eller objektive fund finder patientens tilstand utilfredsstillende og ikke korrigerbar via behandlerens egen indsats, kontakter behandleren den pågældende patients sædvanlige læge under konsultationen – og såfremt denne læge ikke er tilgængelig en anden af lægerne i praksis 
  1. såfremt behandleren via anamnese eller objektive fund har en formodning om at tilstanden kan bedres via en intervention, kontakter behandleren den pågældende patients sædvanlige læge under eller efter konsultationen – og såfremt denne læge ikke er tilgængelig en anden af lægerne i praksis 
  1. før enhver kontakt afsluttes sikrer behandleren, at patienten ikke har andre presserende helbredsproblemer, som skal håndteres aktuelt eller til en aftalt tid 
  1. ved kontaktens afslutning vurderer behandleren sammen med patienten behov for næste kontrol og aftaler denne 

  

Tjekliste 

  • Sygdommen fremgår af epikrise fra sygehuset eller efter aftale med lægen? 
  • Korrekt middel til korrekt patient? 
  • Korrekt interval mellem injektioner? 
  • Sygdommen er kodet for i journalesystemet 

Lukket for kommentarer.