• Translate

Hypertension 6 måneders kontrol Prøvesvar 

  • BT ok ? 
  • Blodprøver ok ?  
  • Komplikationer 
  • Tegn på tilkomne komplikationer ?  
  • Plan for kontroller ? 
  • Har patienten recept til næste kontrol/årskontrol?  

Ydelse 

  • 0101 

Vejledning i brug af standardkonsultationer 

  • Skabelonen kan bruges til notat i journalen samt indkopieres som henvisning, hvor Ydelser og Vejledning udelades. 
  • Blokmarkér teksten, tryk Ctrl+C, indsæt teksten i journalen med Ctrl+V. 
  • Erstat “?” – tegn med dine observationer.   

Lukket for kommentarer.