• Translate

Hjertesvigt forprøver til ved kvartalskontrol – sygeplejerske NYHA I+II

 • NYHA klasse I-IV – (NYHA III+IV altid til læge efterfølgende) 

 • BT 
 • Puls – frekvens, regelmæssig/uregelmæssig 
 • Vægt – ændringer i vægt 
 • Højde udsættes målt 
 • BMI 
 • Ødemer i benene – tilstede/ikke tilstede 
 • Medicinkortet gennemgået 
 • Magnyl ved iskæmisk hjertesygdom 
 • AK-behandling/pradaxa ved samtidig AFLI eller dårlig pumpefunktion 
 • ACE-hæmmer eller ATII blokker optitreret 
 • Betablokker optitreret 
 • Spironolakton optitreret 
 • Digoxinbehandling ?- Sdigoxin måles medicinfastende en gang i kvartalet. 
 • Antitrombotisk behandling  – 
 • Blodprøver – nyretal, vædsketal. 
 • Ved ændringer konference med læge 

Lukket for kommentarer.