• Translate

Hjertestop/genoplivning

 • Bevidstløs person – mistanke om hjertestop:
 • HJÆLP! – 1. tilstedeværende tilkalder straks hjælp!
 • START GENOPLIVNING: 2 personer starter genoplivning — se herunder
 • ALARMERING – 112: Et personale alarmerer 112 specifikt for lægeambulance— med præcis angivelse af tid og sted — herefter: Find akut tasken frem! — og fremtag hjælperemedier — se liste nedenfor

Genoplivning

 • Man skal være 2 personer for at kunne udføre effektiv genoplivning
 • Trækker personen vejret?
  • Hvis JA => læg i aflåst sideleje og giv 10 L ilt/min(skru helt op for apparatet) — observer herefter respiration og oprethold frie luftveje!
  • Hvis NEJ=> sørg for frie luftveje, protese fjernes, tungeholder – hvis der herefter kommer respiration, fortsæt som ovenfor – aflåst sideleje.
  • Hvis ikke respiration, trods fri luftveje — påbegynd hjertemassage og ventilation
   • Voksne – 30 kompressioner/2 indblæsninger — 30:2 —frekvens 100/min.
   • Børn< 8 år 15:2
  • EKG
  • Hvis muligt lægges venflon og der gives adrenalin efter nedenstående ordination
   • Adrenalin Dosis:
    • Voksne ved hjertestop: 1 mg hvert 3-5 minut max dosis 10 mg.
    • Børn ved hjertestop: 0,01 mg/kg
   • Atropin
    • Ved bradykardi (pulsVed asystoli – 3 mg bolus = 3 ml

Hjælperemedier ved hjertestop

 • Ilt i beholder + maske til ventilation
 • Adrenalin + isoton saltvand/NaCl 0,9%
 • Sprøjter, kanyler

Lukket for kommentarer.