• Translate

Henvisning

Henvisning til speciallæger, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog

Disse elektroniske henvisninger lægges på nettet og behandleren henter selv henvisningen ned, når du ringer og bestiller tid.For at finde behandleren se her: vejviseren Psykologer kan også findes på: psykologeridanmark

Henvisninger til hospital. Disse sendes elektronisk. Du bør ved almindelige henvisninger have modtaget en bekræftelse fra hospitalet enten i din e-boks eller i din postkasse inden for 10 hverdage.Ved særlige forløb kan du blive indkaldt tidligere og telefonisk.Sørg for at vi altid har din mail og dit mobilnummer.

Idrætsklinik

Ved idrætsrelaterede skader kan man henvende sig direkte uden henvisning til regionens idrætklinikker. F.ex. KAS Herlevs idrætsklinik på tlf. 3868 3836, tlf.tid torsdag 18.00-19.20.

En anden mulighed er henvisning efter lægevurdering til Bispebjerg Hospitals idrætsmedicinskeklinik.

Sundhedsforsikringer

Vi har ikke henvisningsret til privathospitaler eller til behandlere uden overenskomst med sygesikringen. Har du en sundhedsforsikring, kan du eventuelt benytte den i forbindelse med den henvisning, som din læge finder relevant til offentligt behandling. Du kan ikke bestille en henvisning selv. Det er lægen som afgør om du kan henvises, men du kan formentligt komme hurtigere til vurdering pga. forsikringen.

Lukket for kommentarer.