• Translate

GENERELT OM FORNYELSE AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN
  • Mobile patienter skal som hovedregel have sovepiller, beroligende medicin, morfin og morfinlignende præparater fornyet ved en konsultation 
  • Fravigelser fra dette begrundes i journalen. 
  • Patienten informeres om forbud mod kørsel og betjening af maskiner hos patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler. 
  • Ordinationer føres a jour i FMK og ordinationen kopieres ind i dagsnotat. 
  • Som hovedregel behandles med langtidsvirkende opioider, fravigelse fra dette begrundes i journalen. 
  • Fornyelse kan uddelegeres til sygeplejerske - lægen godkender recepten. 
  • Årskontroller varetages af lægen. 
  • Patienten tilbydes ved årskontroller eller oftere, efter et lægeligt skøn, en udtrapningsplan eller andre tilbud - feks. søvntræning, fysioterapi. " 

Lukket for kommentarer.