• Translate

Forprøver ved årskontrol forud for lægekontakt – NYHA I-IV 

 • NYHA klasse I-IV 
 • BT – evt hjemme hvis ligger forhøjet eller lavt 
 • Puls – frekvens, regelmæssig/uregelmæssig 
 • Vægt – ændringer i vægt 
 • Højde forudsættes målt 
 • BMI 
 • Talje 
 • Ødemer i benene tilstede / ikke tilstede 
 • Blodprøver – nyretal, væsketal, blodsukker, hba1c, levertal, cholesteroltal, urinstix, urin albumin/creatinin ratio, S-digoxin, calcium, magnesium, EKG 
 • Evt TSH ved mistanke om myxødem 
 • Evt CRP, Hgb, Leukocytter, trombocytter ved mistanke om anæmi 
 • Evt BNP – graduering af pumpesvigt.  
 • Evt. lungefunktion ved komorbiditet til lungesygdom 
 • Medicinkortet gennemgået – tager patienten det der er ordineret. 
 • Magnyl ved iskæmisk hjertesygdom 
 • AK-behandling/pradaxa ved samtidig AFLI eller dårlig pumpefunktion 
 • ACE-hæmmer eller ATII blokker optitreret ? 
 • Betablokker optitreret ? 
 • Spironolakton optitreret ? 
 • Digoxinbehandling ?- S-digoxin måles medicin fastende en gang i kvartalet. 
 • Antitrombotisk behandling – 
 • Rygevaner 
 • Kost 
 • Egen omsorg 
 • Selvmonitorering af vægt 
 • En vægtstigning på fx 1,5-2 kg skal helst opdages, men desværre vejer under 50 % sig dagligt.Evt. selvbehandling med diuretika. 
 • Maks. 2,3 g salt/dag (øvre grænse for normal kost). 
 • Væskerestriktion, maks. 2 liter væske ved hyponatriæmi eller tendens til væskeretention. 
 • Vægttab anbefales ikke for patienter med et BMI < 30. Kardial kakeksi forekommer hos 10-15 % af hjertesvigtspatienterne i NYHA-klasse II-IV, med øget risiko for død.Vægttab anbefales for patienter med et BMI > 40. 
 • Maks. 2 glas vin/dag, intet ved alkoholisk betinget kardiomyopati. 
 • Træning øger iltoptagelsen, bedrer livskvaliteten. Al træning anbefales. Aerob træning som gang, cykling og dans. 
 • Rygeophør har vist at bedre overlevelsen. 
 • Influenza- og pneumokokvaccination reducerer indlæggelser. 

Lukket for kommentarer.