• Translate

Demensudredning 3. kons. /udredning

Tredje konsultation – Afklaring / diagnose 

  

Diagnosen  

 • Opfylder patienten kriterierne for demens ? 

Stadier af Alzheimers sygdom  

Konklusion  

 • Patienten er ikke dement. 
 • MMSE normal, screening normal og opfylder ikke ICD kriterierne for demens. 
 • Beroligende vejledende samtale og tilbud om senere ny vurdering. 
 • Henvisning til neuropsykolog ved tvivlstilfælde. 
 • Dokumenterbar hukommelsessvækkelse men normal ADL. 
 • Beroligende vejledende samtale og tilbud om senere ny vurdering fex årligt. 
 • Henvisning til neuropsykolog ved tvivlstilfælde. 
 • Måske demens. 
 • MMSE let påvirket. Klarer normal ADL men ikke sværere opgaver. 
 • Kan henvises til udredning ved specialist eller ny vurdering hos egen læge om 3 – 6 mdr. 
 • Ved sikre kognitive forstyrrelser henvises til udredning. 
 • Plan for pleje og behandling på baggrund af patientens eventuelle andre sygdomme, 
 • Alder, sociale situation samt pårørendes indstilling. 
 • Demens overvejende sandsynlig 
 • Plan for pleje og behandling på baggrund af patientens eventuelle andre sygdomme, sociale situation samt pårørendes indstilling.  
 • Ved ønske om medicinsk behandling, henvises til speciallæger i neurologi, psykiatri (med klinisk erfaring i gerontopsykiatri), eller geriatri afhængigt af de lokale forhold. 

Kilde 

Demens i almen praksis – DSAM 2. udgave 2006 – https://www.dsam.dk/files/9/demens_2006.pdf
IRF om demensbehandling – https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/maanedsbladet/2003/~/media/1C494B9748EC1669CD9D3EC9EE762418.ashx

Lukket for kommentarer.