• Translate

Demensudredning 2. kons. /udredning

Anden konsultation – Udredning 

  

Kognitiv vurdering 

  

Psykisk vurdering 

  

Objektiv undersøgelse   

 • Vurdering af evt. vægttab, højde, BMI,  
 • Sanser 
 • Syn 
 • Hørelse 
 • Kredsløb – Puls, blodtryk, stetoskopi af hjerte og lunger 
 • Neurologisk undersøgelse. Rigiditet eller sideforskelle. Pareser. Ataksi. Gangfunktion. 
 • Øjenundersøgelse – Øjenbevægelser. Vertikal blikparese ?. 

  

Laboratorieprøver 

 • Blodbilledet – Hæmoglobin, erytrocytter, MCV, MCHC, leukocytter, thrombocytter 
 • Væsketal – P-creatinin, P-Na, p-K, p-Calcium 
 • Glukose, Hba1c 
 • Albumin, ALAT, Evt GGT eller CDT ved mistanke om alkoholmisbrug 
 • B12 eller metylmalonat 
 • TSH 
 • SR eller CRP 
 • EKG mhp. AFLI, arytmier, hertesvigt 
 • Urinundersøgelse – stix eller mikroskopi, evt dyrkning 
 • Evt. røntgen af thorax/ekkokardiografi og CT-scanning.          

   

Tænk på differentialdiagnoser  

 • De 5 D ´er: Depression. Delir. Droger. Druk. Defekte sanser  
 • Apopleksi 

  

Anden sygdom    

 • Behandling eller henvisning.    

  

Lægens observationer 

 • Er der hukommelsesproblemer ? 
 • Bagatelliserer patienten sine symptomer? 
 • Er der “Head turning sign”? 
 • Er patienten diffus i sine oplysninger? 
 • Er der ordmobiliseringsbesvær?  

Kilde 

Demens i almen praksis – DSAM 2. udgave 2006 – https://www.dsam.dk/files/9/demens_2006.pdf

Lukket for kommentarer.