• Translate

Demensudredning 1. kons./udredning

Første konsultation – Identifikation af tegn til demens. 

 • Med patienten og nærmeste pårørende. 
 • Afklaring af mulig demenstilstand. 

  

Spørgsmål til patient og pårørende 

 • Varighed af problemer? 
 • Hukommelse 
 • Svære at huske telefonnumre ? 
 • Ting bliver væk ? 
 • Du glemmer aftaler ? 
 • Orientering 
 • Du har sværere ved at orientere dig ? 
 • Adfærd, humør , søvn 
 • Dit humør og din måde at være på er ændret ? 
 • Du ser mindrer til bekendte og familie ? 
 • Det er sværere at tage initiativ til aktiviteter ? 
 • Din nattesøvn er ændret ? 
 • Rutinesvigt 
 • Du har sværere ved at køre bil ? 
 • Det er sværere at håndtere pengesager ? 
 • Det er sværere at klare personlig hygiejne og påklædning ? 
 • Det er sværere at anvende offentlige transportmidler ? 
 • Sprogproblemer 
 • Det er sværere at finde ordene frem ? 
 • Det er vanskeligt at beskrive ting eller steder, du kender ? 
 • Medicin og alkoholforbrug 
 • Antipsykotika, sedativa, parkinsonmedicin, NSAID, tricykliske antidepressiva, antacida, inkontinensmidler. 
 • Socialeforhold 
 • Uddannelse ? 
 • Erhverv – eksponeret for toksiske stoffer ? 
 • Ægteskabelig status 
 • Alkoholforbrug 
 • Tænk på differentialdiagnoser de 5 D ´er:  Depression. Delir. Droger. Druk og defekte sanser 
 • Anden sygdom: Behandling eller henvisning.                                                
 • ADL – vurdering – spørgmål om daglige færdigheder  

  

Spørgsmål til pårørende 

 • Hvor længe har problemerne stået på? 
 • Har der været problemer med hukommelsen, tabes tråden fx ofte i en samtale? 
 • Har der været begyndende psykiske symptomer som angst, uro eller tristhed?  
 • Har der været episoder hvor patienten har været irritabel eller vred uden speciel grund?  
 • Er tidligere interesser, hobby, læsning eller debat opgivet? 
 • Er dagligdagen ændret m.h.t. indkøb, brug af telefon, madlavning, deltagelse i det sociale liv, brug for hjælp til ting som før var selvfølgelige? 

  

Videre udredning  

   

Kilde 

Demens i almen praksis – DSAM 2. udgave 2006 – https://www.dsam.dk/files/9/demens_2006.pdf
 

Lukket for kommentarer.