• Translate

CHA2DS2-VASc score

Risikofaktorer for blødning ved AFLI, HAS-BLED-score og årlig risiko for blødning 

Hypertension = Ukontrolleret arteriel hypertension med systolisk BT > 160 mmHg
Abnorm nyrefunktion = Kronisk dialysetilstand med nyretransplantation eller S-creatinin > 200 µmol/L
Abnorm leverfunktion = Kronisk leversygdom eller forandringer af levertallene (bilirubinforhøjelse > 2 gange øvre grænse af normalområdet, ALAT >3 gange øvre grænse af normalområdet)
Blødning = Anamnestisk større blødning (indlæggelseskrævende, Hgb-fald ≥ 1,24 mmol/l, transfusionskrævendeintrakraniel blødningeller prædisposition i form af anæmi
Drugs = Trombocythæmmere eller NSAID
Alkohol = >8 genstande om ugen 

Risikostratificering  

  CHA2DS2-VASc score  
  ≥2->AK-beh. (NOAK eller VKA) 
  ≥3 -> AK beh.(NOAK/VKA)  
  = 2-> AK beh (NOAK/VKA) 
♀♂  =0-> Ingen beh.  
   

 

Lukket for kommentarer.