• Translate

Attester, priser og information

Kørekort

Lægeattesten ved oprettelse eller fornyelse skal du selv betale, den koster 500 kr. Udeblivelsesgebyr 500 kr. Husk at medbringe pasbillede og bestille tid i god tid.

Nye regler for fornyelse af kørekort med virkning fra den 1. juli 2017. “Med virkning fra den 1. juli 2017 er der ikke længere særskilt krav om fornyelse af kørekort ved det fyldte 75. år eller efterfølgende. Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1 (alm. bil, motorcykel, stor knallert mv.), vil fremover have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold. For gruppe 1-førere gælder derfor den almindelige gyldighedsperiode, uanset førerens alder.

Som indehaver af et gruppe 1-kørekort skal du fortsat forny dit kørekort, når det udløber, men du skal som udgangspunkt ikke vedlægge en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe 1, uanset ansøgerens alder. Hvis kørekortets gyldighedstid er individuelt fastsat, skal kørekortets indehaver indlevere lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 er de hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekort. “Kilde Færdselsstyrelsen” Samtidigt er lægens ansvar blevet skærpet i forhold til at nedlægge kørselsforbud, hvis der ved almindelig konsultation findes helbredsmæssig oplagt årsag til at patienten ikke kan køre bil på forsvarlig vis. Herunder også ved medicin eller stofpåvirkning. Ved tvivlstilfælde må patienten så bede om og selv betale for en lægeattest, som så udfyldes og indsendes til embedslægerne, der herefter afgør om kørselsforbudet skal bibeholdes. Alle læger er nu pr 2. august 2017 blevet pålagt af Styrelsen for Patientsikkerhed at indberette direkte til dem eller politiet, hvis vi har formodning om at patienten er uenig og forsat kører.

Mulighedserklæring

Den traditionelle sygemelding er erstattet af mulighedserklæringen. Denne har to sider. Side 1 udfyldes af patienten sammen med arbejdsgiver. Side 2 udfyldes af læge og patient. Mulighedserklæringen kræver fremmøde og koster 500 kr. kontant eller via MobilePay. Udeblivelsesgebyr 500 kr.

Varighedserklæring

Arbejdsgiver kan bede om en varighedserklæring. Attesten kræver fremmøde og koster 500 kr. kontant eller via MobilePay. Udeblivelsesgebyr 500 kr.

Rejseafbestilling

Attest der skal udfyldes hvis du pga sygdom ikke kan fuldføre din planlagte rejse. Der kræves en gyldig grund og derfor kræver attesten lægeundersøgelse.

Attesten koster 550 kr + moms. kontant eller via MobilePay. Udeblivelsesgebyr 500 kr.

Pillepas

Ved rejse til udlandet, kan du risikere at myndighederne i landet, vil se bevis for din brug af medicin. Medtager du vanedannende medicin, bør du også medbringe et pillepas eller en medicinliste. Pillepas udstedes på apoteket. Medicinlisten hos lægen. Hvis den skal oversættes koster det 500 kr. kontant eller via MobilePay.

Handicap parkeringskort

Ved handicap kan der i nogen tilfælde søges om parkeringskort til bilen. Attesten koster 500 kr. kontant/MobilePay. Udeblivelsesgebyr 500 kr.

Dykkerattest

Inkluderer typisk urinprøve og lungeundersøgelse ved peakflow. Dykning anbefales som udgangspunkt ikke ved svær overvægt, insulinkrævende diabetes, anstrengelsesudløst astma, dårligt reguleret astma eller epilepsi. Ved øvrige sygdomme spørg lægen. Attesten koster 800 kr. kontant/MobilePay. Udeblivelsesgebyr 500 kr.

Adoptionsattest

I forbindelse med godkendelse til adoption. Inkluderer en generel helbredsgennemgang og urintest samt påkrævede blodprøver ved højt BMI. Første attest 1200 kr. Nummer to koster 800 kr. kontant/MobilePay. Udeblivelsesgebyr 500 kr.

Frihåndsattest

500 kr. kontant/MobilePay.

Attest efter anmodning eller anden attest

500 kr per på begyndt kvarter.

Privat konsultation fx udlændinge uden dansk cpr-nr 500 kr.

Gr 2 konsultation 500 kr.

Prisen efter aftaler og efter overenskomst

Hav navnet på attesten klar når du ringer og aftaler tid. Det kan være meget forskelligt, hvor meget tid der skal afsættes til den enkelte attest og nogle attester kræver forberedelse fra lægens side.

Der skal foreligge skriftlig anmodning fra pensions/forsikringsselskab. Denne skal udprintes og medbringes til lægen.

Det er vigtigt at du kan oplyse navnet/nummeret på den pågældende attest og antal sider. I nogle tilfælde er der egenbetaling og du bedes betale via MobilePay eller kontant. Prisen afhænger af tidsforbrug samt attestens omfang og art. Der er fast honorar for udfærdigelse af egen læge attester: FP 100, FP 140, FP 402, FP 610, FP 710, FP 910 efter aftale med Lægeforsikringen og Forsikring & Pension.

FP 610 vil blive afregnet efter tidsforbrug med 500 kr fra start og herefter 250 kr pr. 15 minutter. Moms tillægges.

Forsikringsattester med betegnelsen

FP 220, FP 300, FP 350, FP 360, FP 401, FP 410, FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500, FP 510, HIV-antistoftest udfærdiges af egen læge eller speciallæge på foranledning af forsikringsselskab. Nedenstående er honorar eksklusiv moms som tillægges.

FP 200: 800 kr

FP 220: 1200 kr

FP 300: 1200 kr

FP 350, 360, 401: 1500 kr

FP 410: 1000 kr

FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490: 1800 kr

HIV-antistoftest: 1000 kr

FP 500 og FP 510 udfærdiges ikke af egen læge.

Ved udeblivelse til bestilt tid til disse attester afkræves 500 kr i udeblivelsesgebyr. Dette betales af patienten.

Regning betales indenfor 2 uger af selskabet ved fremsendelse af attesten. Derudover vil betaling for analyse af diverse blodprøver på laboratorium i forbindelse hermed, blive faktureret forsikringsselskab/pensionsselskab/patienten der på forhånd bedes oplyse hvor laboratoriet skal sende regning til.

Indfødsretsattester

Denne attest samt anvendt tolk betales af patienten selv. Prisen afhænger af tidsforbrug til såvel undersøgelse som udfærdigelse af attesten. Der vil blive afregnet efter tidsforbrug med 500 kr fra start og herefter 250 kr pr. 15 minutter. Moms tillægges. Dette betales af patienten kontant eller via mobil pay. Patienten kan søge refusion fra myndigheder.

Ved udeblivelse til bestilt tid til disse attester afkræves 500 kr i udeblivelsesgebyr. Dette betales af patienten.

Lukket for kommentarer.