• Translate

Astma

Forprøver til astma årskontrol 

Symptomer 

 • Hyppighed af dagsymptomer? 
 • Anstrengelsesudløste symptomer? 
 • Indskrænkninger i fysisk aktivitet? 
 • Hyppighed af brug af hurtigvirkende beta2-agonist? 
 • Hyppighed af natlige symptomer? 
 • Antal exacerbationer det sidste år? 

Medicin 

 • Ajourføring af aktuel medicin i medicinskemaet. 
 • Indtages medicinen som aftalt? 
 • Har patienten holdt pauser med medicinen? 

Inhalationsteknik 

 • Korrekt inhalationsteknik? 
 • Måling af inspiratorisk flow. 

Non-farmakologiske faktorer 

 • Rygning? 
 • Motion? 
 • Allergi? 
 • Højde? Vægt? BMI? 

Lungefunktion 

 • Peakflow ved alder > 5 år. 
 • Spirometri. FEV1? FVC? FEV1/FVC%? 
 • Peakflow dagbog i 14 dage. 

Ydelser 

 • 0101 
 • + 7186 (peakflow) 
 • + 7113 (lungefunktion) evt med dobbeltbestemmelse 
 • + 7121 (reversibilitetstest)  

Lukket for kommentarer.