• Translate

Astma årskonrol

Anamnese 

 • Hyppighed af dagsymptomer ? 
 • Anstrengelsesudløste symptomer ? 
 • Indskrænkninger i fysisk aktivitet ? 
 • Hyppighed af brug af hurtigvirkende beta2-agonist ? 
 • Hyppighed af natlige symptomer ? 
 • Antal exacerbationer det sidste år ? 
 • Indtages medicinen som aftalt ? 
 • Har patienten holdt pauser med medicinen ?  

Inhalationsteknik: ?  

Non-farmakologiske behandling 

 • Rygning ? 
 • Motion ? 
 • Allergi ?  

Objektivt 

 • Højde ? Vægt ? BMI ? 
 • St.c: i.a. St.p: i.a. ? 
 • Lungefunktion 
 • Bedste peakflow (ved alder > 5 år): ? 
 • Spirometri. FEV1 ? FVC ? FEV1/FVC ? 
 • Peakflow dagbog i 14 dage: ? 
 • Inspiratorisk flow: ?  

Inhalationsmedicin 

 • Fast behandling: se medicinskema. 
 • Pn behandling: se medicinskema.  

Selvbehandling 

 • Ved peakflow 80-100 % af bedste: fortsæt uændret. 
 • Ved peakflow 60-80 % af bedste: dobbelt dosis steroid, monitorér PEF 
 • Ved peakflow < 60 % af bedste: søg læge 
 • Aftrapningsplan: kan aftrappe efter 6 uger med stabilt PEF  

Anden behandling 

 • Influenzavaccination ? 
 • Pneumokokvaccination ? - prevenar 13 valent og pneumovax 23 valent 
 • Udluftning af hjemmet dagligt for at nedbringe luftfugtigheden (Husstøvmider trives dårligt ved luftfugtighed under 55 %)  

Udredning 

 • Evt. allergiudredning: nej 
 • Evt. rtg. thorax: nej 
 • Anden udredning: nej  

Information 

 • Støtteordninger 
 • Astma/allergi forbundet  

Opfølgning 

 • Ved behandlingsændringer efter 6-12 uger 
 • Kontrolaftaler 

Lukket for kommentarer.