• Translate

Antipsykotisk medicin 

 • Ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger udskrives en relativt stor del af den antipsykotiske medicin af praktiserende læger. 
 • Antipsykotisk medicin 
 • 16% skizofreni diagnoser 
 • 48% anden psykiatrisk diagnose 
 • 36% har ingen psykiatrisk diagnose 

  

Følgende vigtige oplysninger har vi valgt at bringe allerede nu 

 • Udskrivning af antipsykotiske lægemidler bør kun ske efter forudgående personlig konsultation mellem læge og patient. 
 • Receptfornyelse bør således ikke ske telefonisk eller elektronisk 
 • Det bør ikke forekomme, at patienter får benzodiazepiner samtidig med antipsykotisk medicin, da dette kan have meget negative konsekvenser for patientens helbred. 

  

Antipsykose medicin 

  

  

  

Præparat navn 

  

Generisk navn 
Abilify  Aripiprazol 
Alzen  Quetiapin 
Amilsulprid  Amisulprid 
Buronil  Melperon 
Cisordinol  Zuclopenthixol 
Cisordinol-Acutard  Zuclopenthixolacetat 
Clopixol  Zuclopenthixol 
Clozapin  Clozapin 
Clozapine  Clozapin 
Dipiperon  Pipamperon 
Dogmatil  Sulpirid 
Fluanxol  Flupentixol 
Geodon  Ziprasidon 
Invega  Paliperidon 
Leponex  Clozapin 
Neulactil  Periciazin 
Nozinan  Levomepromazin 
Orap  Pimozid 
Risperanne  Risperidon 
Risperidon  Risperidon 
Serdolect  Sertindol 
Serenase  Haloperidol 
Seroquel  Quetiapin 
SiqualoneDekanoat       Fluphenazin 
Solian  Amisulprid 
Stemetil  Prochlorperazin 
Trilafon  Perphenazin 
Truxal  Chlorprothixen 
Zeldox  Ziprasidon 
Zyprexa  Olanzapin 

  

  

Receptfornyelsen 

 • Præparatnavne på antipsykotisk medicin se ovenfor. 
 • Hvis fornyelsen foregår via hjemmeplejen eller distriktspsykiatrisk sygeplejerske, må de formidle beskeden om at få en tid. 
 • Denne patientgruppe er særligt sårbar og bliver nemt angste/ambivalente ved ændringer i procedurer og hyppigere vil stoppe en behandling på denne baggrund. Så beskeden/kravet om konsultation gives bedst nænsomt. 
 • Bliver patienten regelmæssigt fulgt af fagperson?  
 • Hvor går patienten til kontrol? (Lokalpsykiatrien, distriktpsykiatrien eller støtteperson) 
 • Får patienten kombination af benzodiazepiner og antipsykotika ? 
 • Skal det ændres i doseringen ? 
 • Aftale tid til næste receptfornyelse og hvis patienten kontrolleres hos os aftale tid til årskontrol. 

  

Kombinationen benzodiazepiner og antipsykotisk medicin 

 • En ændring bedømmes i det individuelle tilfælde og skal ofte ske ved psykiateren. 
 • Vejledningen i kontrol af antipsykotisk medicin går ud på mere systematisk at kontrollere og reducere bivirkninger med vægt på ekstrapyrimidale, autonome, metaboliske og kardielle bivirkninger.

Lukket for kommentarer.