• Translate

Antidepressiv

Konsultation ved sygeplejerske – forberedelse til årskontrol 

Anamnese 

 • Hvordan går det?. Forbedringer og problemer? 
 • Medicin gennemgang. Compliance. Hvor går patienten til kontrol ? 
 • Andre sygdomme.  (DM, BT, overvægt, stofskifte, cancer, KOL, smerter mv) 
 • Alment velbefindende 
 • Kostvaner 
 • Motion 
 • Alkohol  
 • Rygestatus 
 • Tandlægekontrol. Tørhedsproblemer i munden pga medicin? 
 • Jobsituation. Fritid, netværk og aktiviteter i socialpsykiatrien. 

  

Objektivt 

 • Mål: Blodtryk, puls, vægt, højde, livvidde, BMI 
 • Blodprøver:  
 • Serum værdi af antidepressive medicin (TCA årligt, SSRI og SNRI sjældent indiceret) hvis utilstrækkelig effekt, overdosering, complianceproblemer, usædvanlig metabolisering mistænkes 
 • L+D 
 • Levertal, nyretal, Hba1c, cholesteroltal, TSH, vitamin D mangel 
 • Alle TCA kan give QTc forlængelse 
 • SSRI – Citalopram + Escitalopram – kan give QTc forlængelse 
 • SNRI – venlafaxin – kan give QTc forlængelse 
 • Urinprøver  
 • Giv tid til læge 1 uge efter laboratorieværdier 
 • Lungefunktionsundersøgelse hvis ryger eller astma 

  

Konsultation hos læge – årskontrol 

Anamnese 

 • Er depressionen velbehandlet? 
 •  Medicingennemgang 
 • Tager patienten medicinen som ordineret?  
 • Bivirkninger? 
 • Ændringer i behandling 
 • Non-farmaokologisk behandling? 
 • Sygehistorie   
 • Aktuelle psykiske tilstand? 
 • Ved remission – hvor længe har behandlingen stået på. Tid til udtrapning af medicin? 
 • Er patienten sufficient behandlet eller er der ubehandlet restdepression? 
 • Alment 
 • Somatiske følgesygdomme 
 • Bivirkninger? 
 • Livstilsfaktorer 
 • Kost, BMI, overvægt 
 • Rygning 
 • Alkohol 
 • Motion 
 • Andet misbrug ? – benzodiazepiner, cannabis, amfetamin, etc.  

  

Objektivt 

 • QTc > 500 ms er forbundet med øget risiko for VF.  
 • Frembyder patienten tegn til ikke velbehandlet depression? 
 • Co-morbiditet – overvægt, sukkersyge, stofskiftelidelser, alkoholisme, tobaksrygning, KOL 
 • Evt st. c og st. p. pga ovenstående.  

  

Socialeforhold 

 • Socialt  
 • Familieforhold – nærmeste pårørende 
 • Socialeforhold – væresteder, aktiviteter, dagligdag 
 • Arbejde 
 • Bostøtte 
 • Ansvaret for patientens behandling? 
 • Socialpsykiatri?  
 • Lokalpsykiatri?  

  

Medicinering 

 • Skal der foretages ændringer i patientens medicin – får patienten en effektiv behandling? 
 • Kontakt til psykiater, lokalpsykiatri? 
 • Seponeringsplan – symptomer ved seponering – planlægges over uger >>> måneder.  

  

Bivirkninger 

 • Opleves oftest i starten af behandlingen. Kvlame, hovedpine og søvnbesvær er forbigående gener 
 • Psykisk stabilitet 
 • Seksuelleforstyrrelser 
 • Mundtørhed 

  

Metaboliske  

 • Vægtøgning 
 • Især ved mirtazepin, paroxetin og amitryptylin behandling.  
 • Stigning i plasma cholesterol 
 • Induktion af DM II 

  

Allergier 

 • Erythem – soleksem – kontaktdermatitis 
 • Forhøjede levertal – ALAT, GGT, BASF – almindeligvis forbigående 

  

Ældre patienter 

 • Effekt er ikke velundersøgt 
 • Ældre er mere følsomme for bivirkninger hvorfor der skal bruges lavere dosis 

  

Kontrol 

 • Planer for den psykiatriske sygdom.  
 • Næste årskontrol 
 • Nye tider til evt årskontrol for andre sygdomme. 

Lukket for kommentarer.