• Translate

Alment – både læge og sygeplejerske

Ernæring 

 • BMI (Optimalt 20,5-25) ? 
 • Utilsigtet vægttab (>10 % over 6 mdreller >5 % over 1 måned) 
 • Ernæringstilskud 

Motion 

 • Udføres systematisk træning generelt? 
 • Træning for vejrtrækning? 

Exacerbationer 

 • Antal exacerbationer inden for sidste år: ? 
 • Selvbehandlingsplan ved akut forværring af KOL. 

Komplikationer 

 • sidigt hjertesvigt: EKG, ødemer ? 
 • PolycytæmiHgb ? 
 • Lungecancer obs pro? 
 • Depression? 
 • Angst? 

SaO2 ? 

 • Ved pulsoximeter henvises til lungemedicinsk ambulatorium 

Vaccination 

 • Influenza (anbefales til alle) ? 
 • Pneumokok (anbefales ved alder > 65 år eller FEV1< 40% af forventet) ?.  Recept med påført “tilskud“? 
 • Hvis tidligere vaccineret tages forudgående pneumokoktiter før der vaccineres. 

Plan 

 • Hyppighed af kontroller: ? ? 
 • Ydelser 
 • Er patienten tilmeldt forløbsydelsen i lægesystemet. 
 • Kode 0130 Kronikerhonorarårligt pr. patient med KOL. 
 • Vejledning i brug af standardkonsultationer 
 • Skabelonen kan bruges til notat i journalen samt indkopieres som henvisninghvor Ydelser og Vejledning udelades. 
 • Blokmarkér tekstentryk Ctrl+Cindsæt teksten i journalen med Ctrl+V. 
 • Erstat “?” – tegn med dine observationer 

Forundersøgelser 

 • evtspirometri 
 • evtpulsoxymetri 
 • evtVægt ?, Højde ?, BMI ?  

Lukket for kommentarer.