• Translate

Afklarende konsultation mht. osteoporoserisiko

AFKLARENDE KONSULTATION MHT. OSTEOPOROSERISIKO

Knoglevenlig livsstil 

 • Fysisk aktivitet, helst vægtbærende (anbefalet 2-4 timer om ugen, halv time daglig) ? 
 • Rygning ? 
 • Alkohol (max 1-2 genstande/dag) ? 
 • Undervægt (BMI < 19 kg/m2) ? 
 • Særlig risiko for fald ? 
 • Beregning af dagligt calciumindtag
   
 • Hvor mange glas mælk drikkes om dagen: ? 
 • Hvor mange ostemadder (alle typer ost) spises om dagen: ? 
 • Hvor mange portioner mælkemad (grød, surmælksprodukter) spises om dagen : ? 
 • Calciumindtag (mg/døgn) = 350 + (150 x mælk) + (200 x ostemadder) + (250 x mælkemad) = ? 
 • D-vitamin 
 • Ophold i solen i sommerhalvåret ? 
 • Indtag af fede fisk ? 
 • Tages D vitamin tilskud ? 
 • Behov for måling af D vitamin ? 

 Anbefalinger 

 • Anbefalinger for Calcium og D vitamin (sæt X ved anbefaling til pt.) 
 • Alder < 65 år
   
 • Calciumindtag < 800 mg/døgn: 800 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Calciumindtag > 800 mg/døgn: Evt. 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Alder > 65 år 
 • Calciumindtag < 800 mg/døgn: 1200 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 
 • Calciumindtag > 800 mg/døgn: 800 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig 

 Objektivt 

 • Højde ? Vægt ? BMI ? BT ? 
 • Højde i ungdomsårene: ? . 
 • Højdereduktion ifht. højde i ungdomsårene: ? 
 • Costa-crista afstand < 2 fingerbredder: nej ? 
 • Thoracal kyfose: nej ? 

 Risikofaktorer for osteoporose 

(markeret med X hvis tilstede på liste nedenfor): 

Ved alder > 45 år: 

 • Alder > 80 år 
 • Arvelig disposition i lige linie, gælder både på moders og faders side 
 • Lavenergifraktur i voksen alder, fx Colles-fraktur 
 • Rygning 
 • Stort alkoholforbrug 
 • Faldtendens eller immobilisation 
 • Nytilkomne smerter, højdereduktion eller thorakal kyfose 
 • Aktuel eller planlagt Prednisolonbehandling med > 5 mg dgl. i > 3 mdr. 
 • Kvinder med lav kropsvægt, dvs. BMI < 19 kg/m2 

Uafhængig af alder: 

 • Menopause før 45 år 
 • Nytilkomne smerter, højdereduktion eller thorakal kyfose 
 • Aktuel eller planlagt Prednisolonbehandling med > 5 mg dgl. i > 3 mdr. 
 • Behandling med aromatasehæmmere (brystkræft). 
 • Sygdomme, der disponerer til sekundær osteoporose, fx: Anorexia nervosa, malabsorption 
 • Gastrectomi 
 • Primær hyperparathyreoidisme, 
 • Hyperthyreoidisme, organtransplantation, kronisk nyreinsufficiens, langvarig immobilisation, mb. Cushing, mb. Bechterew, mastocytose, rheumatoid artrit, myelomatose. 

 Rtgcolumna thoracolumbalis 

 • Indikation (marker med X hvis tilstede): 
 • Rygsmerter forenelige med mulig fraktur 
 • Anamnestisk højdereduktion på mere end 4 cm 
 • Dokumenteret højde reduktion på mere end 2 cm 
 • Costa-crista-afstanden er mindre end 2 fingersbredder 
 • Thoracal kyfose 
 • Hos andre patienter, hvor osteoporose må mistænkes 

 Konklusion og henvisning (sæt X): 

 • Ingen risikofaktorer for osteoporose: Ingen undersøgelse. 
 • Risikofaktorer for osteoporose: Rp. DXA scanning 
 • Risikofaktorer for osteoporose og/eller indikation for rtg.: Rp. DXA scanning og rtg. columna thoracolumbalis 

 Opfølgning: ?  

Lukket for kommentarer.