• Translate

Årskontrol ved læge 

  • NYHA gruppe korrekt? 
  • St c – st p. 
  • Er behandlingen optimeret? 

  • Sidste EKKO-cardiografi 
  • Laboratoriearket ført korrekt og hvad var EF%. 
  • Anbefalet kontrol EKKO og i givet fald hvornår. Skal patienten henvises? 
  • Samtidig klap-sygdom? 
  • EKG – belastning, hypertrofi, arytmi. 
  • Er patienten kodet korrekt mht. diagnose 
  • Ydelse: Specifik forebyggende helbredsundersøgelse 0120 

Lukket for kommentarer.