• Translate

Børneundersøgelse

Hvem tilbydes 1 ugers undersøgelse

 • Anbefales ikke længere som rutine efter nye vejledning om svangreomsorgen 2009.
 • Barnet vil blive undersøgt efter fødselen af jordemoder der på indikation tilkalder læge.
 • Kun i forbindelse med ambulante fødsler eller hjemmefødsler hvor barnet ikke er blevet tilbudt undersøgelse på sygehuset.

 

Generelt

 • Barnet har endnu ikke fast døgn- og søvnrytme, og nogle børn sover størstedelen af tiden. Der er dog korte perioder af 10-15 minutters varighed, hvor barnet er agtpågivende, fikserer og kigger intenst.
 • Måltidsmængde, -varighed og -hyppighed er individuelt fra barn til barn.
 • Yderpunkterne for ammehyppigheden i de første uger, hvor etableringen finder sted, er 6-15 gange i døgnet.
 • Barnet ligger med flekterede arme og ben samt knyttede hænder.
 • Bevægelserne er store og ukoordinerede.

Fokus på

 • Fødselsanamnese, somatisk undersøgelse, familiesituation.
 • Hvordan trives barnet, og kan forældrene håndtere den nye situation?
 • Er der foretaget PKU test og hørescreening?

 

Ernæring

 

Pludselig spædbarnsdød – forebyggelse

 • Barnet bør sove på ryggen
 • Ikke klædes for varmt på under søvnen
 • Må ikke udsættes for tobaksrøg

 

Vitamintilskud

Præmature (gestationsalder under 37 uger)

 • Vitamin-D dråber: 5 dråber daglig svt 10 µg (400 IE) fra 3 mdr. til 24 mdr.
 • Jerntilskud – jerndråber: 5 dråber glycifer daglig svt. 8,8 mg jern
  • Børn med fødselsvægt < 1500 gram skal have ca 8 mg jern dagligt i 12 måneder
  • Børn med fødselsvægt mellem 1500 – 2500 gram skal have ca 8 mg jern dagligt i 6 måneder
 • ACD dråber anbefales ikke længere af Sundhedsstyrelsen, men lokale forholdsregler bør følges.

Mature

 • Vitamin-D dråber: 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE) fra 2 uger – 24 måneder
  • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen
 • Jerntilskud anbefales ikke længere af Sundhedsstyrelsen

Objektiv

 • Barnet undersøges afklædt.
 • Længde, vægt, hovedomfang – begyndende trivsel og vægtstigning
 • Almen tilstand: Velskabt og i passende ernærings/hydreringstilstand?
 • Spontane lejring og motorik. Muskelkraft og tonus. Symmetri i bevægelser.
 • Undersøg moro-, gribe-, sutte- og gangrefleks.
 • Respirationen: Besværet eller påskyndet.
 • Hudfarve: Bleghed, icterus, cyanose, polycytæmisk (rødt).
 • Kraniet: Symmetri, fontaneller og suturer. Kefalt hæmatom.
 • Ører: Misdannelse eller atresi.
 • Øjne: Conjunctivitis – evt. podning for chlamydia. Pupilforhold der skal være rødt genskin symetrisk
 • Mund og fauces: Ganespalter eller facialisparese.
 • Hals: Cyster, struma eller torticollis
 • Hjerte/ lungestetoskopi + femoralispulse
 • Abdomen: Palpation af lever eller milt forstørrelse, navleinfektioner.
 • Hoftedysplasi obs: Symmetriske infragluteal furer og ortolani.
 • Genitalia: Penismisdannelser, testes i scrotum.
 • Ryggen: Spina bifida, hudforandringer med behåring eller indtrækninger.
 • Extremiteter: Misdannelser – specielt fødderne.
 • Hud: Infektioner, misdannelser eller aplasier og nævi.

 

Vejledning

 • Må ikke sove på mave eller side, før de selv kan rulle rundt. Forebyggelse af vuggedød.
 • Må ikke få honning det første år grundet risiko for botulisme.
 • Tobaksrøg øger risikoen for infektioner, astma og allergi.

 

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

 

Kilde

http://www.sst.dk/Udgivelser/2011/Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til boern og unge.aspx

Børneundersøgelse

Fokus på

 • At vurdere samspil mellem barn og forældre, herunder drøfte barnets spirende selvstændighedsudvikling.
 • At drøfte barnets mad, herunder eventuelt amning.
 • At bidrage til forældrenes viden om forebyggelse af ulykker i hjemmet.
 • At drøfte hygiejne med henblik på at reducere forekomsten af infektionssygdomme.
 • At tilbyde vaccination.

 

Generelt

 • Det normale 1 år gamle barn er nysgerrigt og undersøgende.
 • Det er optaget af leg og bevægelse og viser begyndende selvstændighed.
 • Barnet klapper kage, vinker og leger borte-tit-tit.
 • Barnet udviser stor fysisk aktivitet, som giver det oplevelser, erfaringer og stimulerer den motoriske udvikling.
 • Det kan selv rejse sig fra liggende til siddende stilling, kravler og begynder at rejse sig op af møbler.
 • Rækker og griber sikkert. Barnet kan begynde at spise selv og drikke af krus.
 • Sprogligt eksperimenterer barnet med lydforbindelser, knytter bestemte lyde til bestemte genstande, fx lydord fra dyr.
 • Søvnmønster og søvnbehov er individuelt. Udover nattesøvnen sover de fleste børn 1-2 perioder i løbet af dagen. En del børn vågner i løbet af natten, undertiden på grund af mareridt.

 

Søvnmønster

 • Hvordan sover barnet? Ved forældrene at beroligende og trygge ritualer før indsovningen er vigtige?

 

Barnet og familien

 • Giver barnets begyndende selvstændighed anledning til konflikter mellem forældrene og barnet eller mellem søskende og barnet?
 • Hvilke forventninger har forældrene til barnet?
 • Hvordan oplever forældrene barnets eksperimenteren og afprøvning af grænser, og hvad gør de?
 • Hvordan løses eventuelle konflikter?

 

Sygdomme

 • Har barnet været sygt? Vigtighed af at barnet er rask før det passes ude igen.

 

Kost

Mælk

 • Fra 12 måneder til 2 år anbefaler vi letmælk – herefter minimælk, skummetmælk eller kærnemælk. Nogle børn kan have behov for letmælk frem mod 3-årsalderen.
 • Fra 9 måneder anbefaler vi, at man kan give surmælksprodukter af sødmælkstypen (fx A38 og yoghurt) som en del af en varieret kost. Man kan give barnet fra ½ dl sti-gende til 1 dl frem mod 1-årsalderen.
 • Først fra 2 år anbefaler vi mælkeprodukter med højt proteinindhold som fx skyr, fro-mage frais, ymer og lignende.

Glutenholdige kornsorter

 • Barnet kan få glutenholdige kornsorter fra det begynder på skemad, i variation med ikke-glutenholdige kornsorter og i stigende mængde.

Fisk

 • Fødevarestyrelsen fraråder, at børn under 3 år spiser rovfisk og tun på dåse.

Frugt

 • Gerne frugt så barnet får C-vitaminer

 

Vitamintilskud

Præmature (gestationsalder under 37 uger)

 • Vitamin-D dråber:
  • 5 dråber daglig svt 10 µg (400 IE) fra 3 mdr. til 24 mdr.
  • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen.
 • Jerntilskud stoppes.
 • ACD dråber anbefales ikke længere af Sundhedsstyrelsen, men lokale forholdsregler bør følges.

Mature

 • Vitamin-D dråber
  • 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE) fra 2 uger – 24 måneder.
  • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen.
 • Jerntilskud stoppes.
 • Børnevitamin om vinteren først fra 1½ års alderen – risiko for fejlsynkning.

 

Ulykker

 • Det vigtigste er opsyn med barnet. Barnet er begyndt at gå. Det kravler op på fx vindueskarme og reoler og piller ved alting.
 • Der er fare for bl.a. fald, forgiftning og snitsår.
 • Farlige væsker, WC rens, cigaretter og skod, medicin, skarpe genstande m.m. skal fjernes fra barnets rækkevidde.
 • Også køkkenet er et farligt opholdssted. Løse ledninger.
 • Sikkerhed på cyklen, sikkerhed i bilen. Brug af godkendt og korrekt monteret udstyr.

 

Sproglig udvikling

 • Tilskynd forældrene til at tale med barnet, benævne tingene og lade handling være fulgt af ord, læse små pegebøger med barnet om de ting, det kender fra sin egen verden.
 • Barnet forstår meget mere, end det selv kan udtrykke.
 • Har barnet fået foretaget en BOEL-test? Hvis ja, hvad viste den?

 

Objektivt

 • Længde, vægt, hovedomfang.
 • Socialt: Længerevarende øjenkontakt. Klappe – kage, Kukke – bøh, vinke farvel, Genert.
 • Sprog: pludrer og enkelte ord, forstår enkle beskeder.
 • Grovmotorik: Ruller fra mave til ryg og ryg til mave. Kravler/triller, rejser sig, står med/uden støtte, går nogle skridt, sideforskel i bev., følger rytme.
 • Finmotorik: Udforsker legetøj, kan putte ting i æsker og bruger pincetgreb.
 • Kranie:
 • Ører: Otoskopi, hørelse.
 • Tænder: Frembrud og hygiejne.
 • Øjne – skeleundersøgelse med lysprøve. Pupilforhold der skal være rødt genskin symetrisk
 • Hjerte og lungestetoskopi.
 • Abdomen – palperes rutinemæssigt.
 • Genitalia: Testis i scrotum.

 

Opmærsomhed på

 • Manglende lokalisering af lyd.
 • Barnets pludren.
 • Vedvarende sutten på ting.
 • Manglende lyst til at udforske rummet, tilbageholdenhed.
 • Tilstedeværelse af primitive reflekser, manglende faldskærmsrefleks/faldrefleks.

 

Forældresamtale

 • Barnets mad- og spisevaner, herunder ophør med flasker dag og nat.
 • Psykomotorisk udvikling, stimulation og leg.
 • Familiedynamiske problemstillinger, herunder fx parforhold, søskenderelationer og pasning efter endt orlov, såfremt barnet fortsat passes hjemme.
 • Sygdomsperioder og forældrenes håndtering og usikkerhed i forhold hertil.
 • Sikkerhed og forebyggelse af ulykker i forhold til barnets nysgerrige udforskning af sine omgivelser samt sikkerhed under transport.

 

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Børneundersøgelse

Fokus på

 • At undersøge barnet og opspore eventuelle nytilkomne sygdomme eller tilstande.
 • At vurdere barnets motoriske, sproglige og sociale udvikling.
 • At vurdere barnets selvstændighedsudvikling og forældrenes opfattelse og håndtering af denne.
 • At drøfte hygiejne med henblik på at reducere forekomsten af infektionssygdomme.
 • At bidrage til forebyggelse af ulykker i hjemmet.

Generelt

 • Det normale 2 år gamle barn er i fuld gang med at udvikle sprog og bevægelser.
 • Det er aktivt, energisk og meget interesseret i at lege, men kommer ofte i konflikt med sig selv og omgivelserne.
 • Det siger spontant adskillige og forståelige ord og måske enkelte hele sætninger.
 • Formentlig er barnet genert og betænkeligt ved situationen, men kan gøres trygt gennem leg.
 • Forudsigelighed og gentagelser i hverdagen er med til at give barnet tryghed.
 • Børn i denne alder leger ofte ved siden af hinanden, men alligevel nyder de at være sammen og lærer af det.

 

Pasning

 • Passes barnet hjemme eller ude? Hvordan synes forældrene det går?

 

Barnets udvikling og trivsel

 • Hvad synes forældrene om barnets udvikling – sproglig, motorisk, den begyndende selvstændighed og personlighed?
 • Hvilke forventninger har forældrene til barnet?
 • Hvordan fungerer barnet sammen med andre børn?
 • Hvordan klarer forældrene evt. jalousiproblemer, hvis barnet har søskende?

 

Renlighed

 • Hvordan er forældres holdning til renlighed? Er barnet selv begyndt at sige til?

Kost

 • Barnet spiser i nogle perioder mindre end i andre og spiser måske mere ved nogle måltider end andre. Det er normalt og skyldes ikke kræsenhed.
 • Barnet har brug for mellemmåltider. Det er vigtigt, at også mellemmåltiderne er sunde.
 • Barnet bør deltage i familiens måltider. Det bestemmer selv, hvad det vil spise, forældrene bestemmer udvalget.

Mælk

 • Fra 12 måneder til 2 år anbefaler vi letmælk – herefter minimælk, skummetmælk eller kærnemælk. Nogle børn kan have behov for letmælk frem mod 3-årsalderen.
 • Fra 9 måneder anbefaler vi, at man kan give surmælksprodukter af sødmælkstypen (fx A38 og yoghurt) som en del af en varieret kost. Man kan give barnet fra ½ dl sti-gende til 1 dl frem mod 1-årsalderen.
 • Først fra 2 år anbefaler vi mælkeprodukter med højt proteinindhold som fx skyr, fromage frais, ymer og lignende.

Glutenholdige kornsorter

 • Barnet kan få glutenholdige kornsorter fra det begynder på skemad, i variation med ikke-glutenholdige kornsorter og i stigende mængde.

Fisk

 • Fødevarestyrelsen fraråder, at børn under 3 år spiser rovfisk og tun på dåse

Kød

 • Barnet skal have tilbudt kød og fisk ved flere måltider

Frugt

 • Gerne frugt så barnet får C-vitamin

Vitamintilskud

Vitamin D

 • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen
  • 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE) fra 2 uger – 24 måneder

Vitaminpille

 • Børnevitamin om vinteren først fra 1½ års alderen – risiko for fejlsynkning.
 • Børn skal som udgangspunkt ikke tilbydes multivitaminpiller, idet de generelt får dækket deres behov for næringsstoffer gennem kosten.
 • Hvis forældrene vælger at give barnet en multivitaminpille, er det vigtig at vælge et produkt til børn med et indhold på omkring 100 % af ADT for de forskellige vitaminer og mineraler for børn mellem 1 og 10 år.

 

Selvstændighedsudvikling

 • Selvstændighedsudviklingen kan i perioder medføre en adfærd hos barnet som får forældrene i afmagt eller forskrækker.
 • Barnet kan være vedholdende i sin bestræbelse, og nogle reagerer med hidsighedsanfald.
 • Forældrene må støtte barnet ved at være der og stille og roligt gribe ind – prøve at holde om barnet.
 • Frygten for hidsighedsanfald må ikke udløse straf eller belønning.
 • Det er vigtigt, at forældrene fortsætter med at sætte grænser.

 

Motorik og sprog

 • Det er i de daglige gøremål, at barnet udvikler sin motorik og sit sprog.
 • Er barnet i daginstitution, stimuleres det ofte meget der og har hjemme brug for nærhed og samvær med forældrene.
 • Passes barnet hjemme, er det vigtigt, at forældrene er mere bevidste om at give barnet udfoldelses-muligheder og muligheder for samvær med børn, ude og inde.

 

Ulykker

 • Hjemme: Forbrændinger, skoldninger, fald, forgitninger. Kontrol af legetøj og legeredskaber.
 • Transport: Sikkerhed i bil og på cykel.
 • Trafik: Barnet må ikke gå for sig selv og skal altid være under opsyn ude og inde.

 

Objektiv undersøgelse

 • Længde, vægt, hovedomfang
 • Almindelig objektiv undersøgelse
 • Hørelse – otoskopi
 • Syn – skeleundersøgelse med lysprøve
 • Psykologisk – samspillet med forældrene
 • Sprog
  • Vurdere sprog, ordforråd, lad det udpege genstande og prøv om det kan genkende ting på billeder.
  • Barnet fører lange samtaler på pludresprog med sig selv , men med sprogmelodi.
  • Sætninger på 2 – 3 ord.
  • Ordforråd ca. 50 ord.
  • Kan udpege kropsdele, læse billedbøger og udføre småopgaver.
 • Grovmotorik
  • Går og løber på flad fod.
  • Retningsbestemt gang.
  • Går sidelæns og baglæns.
  • Enkelt lille hop med begge ben.
  • Kaste – sparker til bold. Fejlstilling af fødder/ben ?
 • Finmotorik
  • Triller stor bold retningsbestemt.
  • Kan samle ting op.
  • Bladrer i bøger og spise selv.
  • Kan sætte 5-7 duploklodser sammen.
 • Abdomen palperes på indikation
 • Genitalia – testis i scrotum ?

 

Opmærksomhed på

 • Eventuel tågang og manglende evne til at gå på trapper. Manglende imitation, unuanceret, uforståeligt sprog, manglende evne til at forstå simple opfordringer/opgaver.
 • Rastløshed/konstant aktivitet samt usikker kontakt, herunder også øjenkontakt.

 

Forældresamtale

 • Barnets mad- og spisevaner, herunder gode vaner i familien og forebyggelse af overvægt.
 • Familiedynamiske problemstillinger, herunder fx parforhold, private og arbejdsmæssige belastninger, søskenderelationer/jalousi.
 • Selvstændighedsudvikling, barnets temperament og opdragelse.
 • Leg og stimulation.
 • Infektionssygdomme, herunder håndtering af disse, hygiejne, eventuelle pasningsproblemer, brug af læge.
 • Forebyggelse af ulykker, herunder barnets stigende radius for leg på egen hånd og manglende evne til at overskue konsekvensen af sine handlinger.

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Børneundersøgelse 3 år

Fokus på

 • At undersøge barnet og opspore eventuelle nytilkomne sygdomme eller tilstande.
 • At opspore uhensigtsmæssig vægtøgning med henblik på at forebygge tidlig udvikling af overvægt.
 • At vurdere barnets motoriske og sproglige udvikling.
 • At vurdere barnets selvstændighedsudvikling og forældrenes opfattelse og håndtering af denne.
 • At bidrage til forebyggelse af ulykker i hjemmet.
 • Eventuelt at drøfte hygiejne med henblik på at reducere forekomsten af infektionssygdomme, såfremt barnet har hyppige infektioner.

 

Generelt

 • Det normale 3 år gamle barn har udviklet sin selvstændighed, og mange personlighedstræk ses tydeligt hos barnet. Sider som temperament, selvstændighed/uselvstændighed, tillid/mistillid, sikkerhed/usikkerhed osv.
 • Barnet er optaget af leg i længere perioder, bruger sine erfaringer og afprøver nye muligheder.
 • Barnet vil gerne have små opgaver og deltage i familiens gøremål.
 • Barnets samvær med andre børn veksler mellem fælles leg og individuel leg.
 • I løbet af 3-års alderen ophører barnet med at sove middagssøvn.
 • Søvnbehovet er individuelt, men for de fleste ligger det inden for 10-12 timer i døgnet.

 

Focus på

 • Psykisk, motorisk og social udvikling.
 • Toiletbesøg (ble?), af- og påklædning, spise med ske og gaffel, fylde krus og drikke, lege selv, deltagelse i daglige gøremål i hjemmet, tale i korte sætninger (evt talepædagog).
 • Kontakt til andre børn, børnehave.
 • Søvn?
 • Kost: varieret?

 

Barnets udvikling og trivsel

 • Hvad synes forældrene om barnets udvikling – sproglig, motorisk, nye selvstændighed og personlighed?
 • Giver det anledning til konflikter?
 • Hvordan løser forældrene dem? Sætter forældrene grænser svarende til barnets alder? Har forældrene forventninger til barnet, som passer til dets udvikling og alder? Inddrages barnet i familiens daglige gøremål?
 • Leger barnet med andre børn -hvordan klarer det sig her?
 • Er der jalousi mellem barnet og søskende?

 

Pasning

 • Hvis barnet er startet i børnehave, mener forældrene så, at det giver barnet nye muligheder og udfordringer?
 • Skal forældrene tilskyndes til at sende barnet i børnehave?

 

Renlighed

 • Er barnet renligt ? Både dag og nat? Forældrene bør ikke presse barnet til renlighed.

 

Kost

 • Spise sundt og varieret. Mellemmåltider skal være lødige.
 • Barnet bestemmer selv hvad det vil spise, men forældrene bestemmer valgmulighederne.
 • Børnevitamin i vinterhalvåret kan overvejes
 • Barnet spiser i nogle perioder mindre end i andre og spiser måske mere ved nogle måltider end andre. Det er normalt og skyldes ikke kræsenhed.
 • Barnet har brug for mellemmåltider. Det er vigtigt, at også mellemmåltiderne er sunde.
 • Barnet bør deltage i familiens måltider. Det bestemmer selv, hvad det vil spise, forældrene bestemmer udvalget.

Mælk

 • Alle mælkesorter. Fortræk magre mælkeprodukter

Glutenholdige kornsorter

 • Barnet kan få glutenholdige kornsorter fra det begynder på skemad, i variation med ikke-glutenholdige kornsorter og i stigende mængde.

Fisk

 • Fødevarestyrelsen fraråder, at børn under 3 år spiser rovfisk og tun på dåse

Kød

 • Barnet skal have tilbudt kød og fisk ved flere måltider

Frugt

 • Gerne frugt så barnet får C-vitamin

Vitamintilskud

Vitamin D

 • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen
  • 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE)

Vitaminpille

 • Børnevitamin om vinteren fra 1½ års alderen – risiko for fejlsynkning.
 • Børn skal som udgangspunkt ikke tilbydes multivitaminpiller, idet de generelt får dækket deres behov for næringsstoffer gennem kosten.
 • Hvis forældrene vælger at give barnet en multivitaminpille, er det vigtig at vælge et produkt til børn med et indhold på omkring 100 % af ADT for de forskellige vitaminer og mineraler for børn mellem 1 og 10 år.

Motorik og sprog

 • Det er vigtigt at barnet udvikler sit sprog og sin motorik, dette sker
 • a. ved leg med andre børn.
 • For børn der passes hjemme må forældrene være opmærksomme på barnets behov for leg med andre børn. Udover lege- og udfoldelsesmuligheder inde og ude vil barnets deltagelse i familielivet og daglige gøremål være fremmende for motorik og sprog.
 • Barnet har et stort ordforråd og kan benævne legemsdele.
 • Det er vigtigt, at barnet får lov at arbejde med sine hænder – bruge modellervoks, tegne, male, klippe, sætte perler på snor osv.
 • Endvidere at lægge puslespil og spille huskespil.
 • Tilskynd forældrene til at tale med barnet om fællesoplevelser og synge og læse alderssvarende billedbøger.

 

Ulykker

 • Snak om forebyggelse af ulykker i hjemmet, trafikken og under transport.

 

Objektiv undersøgelse

 • Længde, vægt
 • Almindelig objektiv undersøgelse (Kan være vanskelig at få lov at gennemføre)
 • Syn og øjenkontakt. Evt synstest med lille Østerbergs synstavle beregnet til 1 m’s afstand. Skeleundersøgelse med lysprøve.
 • Socialt
  • Rollelege
  • Tage tøj på
  • Børste tænder
  • Lege simple rollelege parallelt med andre
  • Gerne hjælpe til med gøremål
 • Grovmotorik
  • Begyndende fodafvikling med armsving, går frit ned fra skammel med benskift (evt. med støtte)
  • Hopper på flade fødder
  • Hopper frit fra lav skammel
 • Finmotorik
  • Kaster stor bold retningsbestemt og griber stor bold med albuegreb
  • Sætte 8 legoklodser sammen
  • Laver kradsetegninger og klipper med saks
  • Knappe tøj, imitere kvadrat og kryds
 • Sprog
  • Tale i sætninger på 4-5 ord
  • Gentage 4 stavelser
  • Benævne 20 kropsdele
  • Genkende 4 farver
 • Fejlstilling af fødder/ben?
 • Hjerte- lunge-stetoskopi foretages på indikation
 • Abdomen palperes på indikation
 • Testis i scrotum?

 

Opmærksomhed på

 • Barnets mad- og spisevaner, herunder vægtudvikling, især når det gælder udviklingshæmmede børn samt børn, hvor en eller begge forældre er overvægtige.
 • Barnets opmærksomheds- og aktivitetsniveau samt adfærd (passiv/rastløs/nysgerrig/følelsestilstand/ koncentrationsevne).
 • Samspillet med forældrene og kontakten til andre (lægen, andet praksispersonale).
 • Barnets sproglige udvikling.

 

Forældresamtale

 • Mad og spisevaner med udgangspunkt i barnets vægtudvikling og trivsel ud fra en familiedynamisk synsvinkel.
 • Familiedynamiske problemstillinger, herunder fx parforhold, private og arbejdsmæssige belastninger, søskenderelationer/jalousi og eventuel familieforøgelse.
 • Barnets selvstændighed, temperament og opdragelse.
 • Samvær, leg og stimulation, herunder barnets samvær med andre børn og voksne.
 • Barnets overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave.
 • Forebyggelse af ulykker i forhold til barnets udforskning af omgivelserne i stadig større radius.

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Børneundersøgelse 4 år:

Fokus på

 • At undersøge barnet og opspore eventuelle nytilkomne sygdomme eller tilstande hos barnet.
 • At opspore uhensigtsmæssig vægtøgning med henblik på at forebygge tidlig udvikling af overvægt.
 • At vurdere barnets motoriske og sproglige udvikling.
 • At vurdere barnets trivsel i og uden for hjemmet.
 • At tilbyde vaccination.

 

Generelt

 • Det normale 4 år gamle barn er tiltagende selvstændigt og forsøger at klare mere selv.
 • Barnet udtrykker sig gennem sproget, sætter ord på sine tanker, men reagerer stadig på sine følelser ved gråd og raseri.
 • Det er meget spørgelystent, og spørger for at få en forståelig forklaring.
 • Har svært ved at vælge, men kan træffe enkle valg. Barnet er ind imellem meget selvhævdende, og lærer herigennem at finde ud af, hvad man kan og ikke kan, hvilke regler og normer der skal overholdes.
 • Er renligt om dagen.
 • Legen er præget af, at barnet afprøver oplevelser fra de voksnes verden.
 • At få små opgaver i hjemmet giver ansvarsfølelse, og barnet oplever sig betydningsfuld i familiefælles-skabet.
 • Barnet kan indordne sig under andre børn i legen.

Barnet i familien

 • Hvordan fungerer familien? Hvordan klarer barnet sig? Er det vedholdende eller giver det hurtigt op?
 • Kan det koncentrere sig i leg og andre aktiviteter?
 • Hvordan er forholdet til eventuelle søskende?
 • Hvordan leger barnet med andre børn?

 

Pasning

 • Er barnet i børnehave, eller passes det andre steder uden for hjemmet?
 • Hvis barnet ikke er så meget sammen med andre børn, har forældrene så overvejet børnehave inden skolestart?

 

Sprog

 • Barnet har et stort ordforråd og taler i lange sætninger. Det kan begynde at huske lette rim og remser.
 • Mange børn har en god udtale, mens andre mangler de sværeste lydforbindelser, eksempelvis „sk“.
 • Det er vigtigt at forældrene giver sig tid til at høre på barnet.
 • Der kan være en periode, hvor barnet har snublende tale, fordi det tænker hurtigere, end det kan udtrykke sig.

 

Kost

 • Barnet bestemmer hvad det vil spise, men forældrene bestemmer valgmulighederne.

 

Vitamintilskud

Vitamin D

 • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen
  • 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE)

Vitaminpille

 • Børnevitamin om vinteren fra 1½ års alderen – risiko for fejlsynkning.
 • Børn skal som udgangspunkt ikke tilbydes multivitaminpiller, idet de generelt får dækket deres behov for næringsstoffer gennem kosten.
 • Hvis forældrene vælger at give barnet en multivitaminpille, er det vigtig at vælge et produkt til børn med et indhold på omkring 100% af ADT for de forskellige vitaminer og mineraler for børn mellem 1 og 10 år.

 

Motorik

 • Vigtigt at give udfoldelesesmuligheder.

 

Ulykker

 • Barnet kan ikke overskue sine handlinger og kan derfor bringe sig i fare.
 • Barnet må ikke cykle alene og husk cykelhjelm.
 • Respekt for vand og dets farlige sider.

 

Objektiv undersøgelse

 • Længde, vægt.
 • Almindelig objektiv undersøgelse.
 • Synsundersøgelse, f.eks. med Østerbergs figurtavle til 1 ms afstand.
 • Skeleundersøgelse med lysprøve.
 • Hørelse – otoskopi. Ved tvivl om hørelse eller forsinket sprogudvikling foretages audiometri.
 • Socialt
  • Leger rollelege med flere børn
  • Kan glæde sig til noget og give udtryk for stærke følelser
  • Oplever sig helt adskilt fra andre
 • Sprog
  • God udtale og godt ordforråd
  • Taler i lange sætninger
  • Huske rim og remser
  • Hvis barnet ikke taler normal henvises til ØNH-læge samt evt. talepædagogisk undersøgelse
 • Grovmotorik
  • Hoppe normalt på to ben på stedet, stå få sekunder på et ben (dominante), hoppe et tungt hop på det dominante ben.
  • Gribe “ærtepose” kastet fra 2 m’s afstand, med håndgreb, kaste ærtepose retningbestemt med passende kraft over 2 m’s afstand.
 • Finmotorik
  • Tager tingene med fingrene.
  • Tegne hus/menneske på stort papir eller tavle med tommelkløftgrebet.
 • Hjerte- og lunge-stetoskopi på indikation.
 • Abdomen palperes på indikation.
 • Testis i scrotum.

 

Opmærksomhed på

 • Barnets mad og spisevaner, herunder barnets vægtudvikling, især når det gælder udviklingshæmmede børn samt børn, hvor en eller begge forældre er overvægtige.
 • Barnets opmærksomheds- og aktivitetsniveau samt adfærd og koncentrationsevne.
 • Samspillet med forældrene, herunder barnets oplevelse af sig som selvstændigt individ.
 • Sproglig udvikling.
 • Kompetencer i samvær med andre, fx om barnet kan vente på sin “tur”, hvordan håndteres afslag, viser barnet omsorg osv.?

 

Forældresamtale

 • Mad og spisevaner med udgangspunkt i barnets vægtudvikling og ud fra en familiedynamisk synsvinkel.
 • Samvær, leg og stimulation, herunder barnets lyst til og evne for at deltage i hverdagens gøremål i familien og barnets kompetencer i samvær med andre.
 • Fysisk aktivitet, herunder familiens muligheder for at bevare barnets lyst til at bruge kroppen aktivt.
 • Toiletbesøg og hygiejne.
 • Forebyggelse af ulykker som opfølgning på tidligere rådgivning og eventuelle tidligere hændelser.
 • Familiedynamiske problemstillinger, herunder fx parforhold, private og arbejdsmæssige belastninger, søskenderelationer/jalousi og eventuel familieforøgelse.

 

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Børneundersøgelse 5 år:

Fokus på

 • At opspore eventuelle nytilkomne sygdomme eller tilstande.
 • At opspore uhensigtsmæssig vægtøgning med henblik på at forebygge tidlig udvikling af overvægt.
 • At opsummere barnets sundhed, trivsel og udvikling i relation til den forestående skolestart.
 • At vurdere, hvorvidt skolesundhedstjenesten efter aftale med forældrene skal orienteres om tidligere fund, sygdomme og tilstande, som er af betydning for barnets skolegang og derfor bør videregives til skolesundhedstjenesten.
 • At tilbyde vaccination.

Generelt

 • Det normale 5 år gamle barn er mere harmonisk og afbalanceret end tidligere og tilpasser sig lettere til omgivelserne.
 • Det overvejer og planlægger i stor udstrækning, hvad det vil, og formår at sætte sig i andres sted og dermed vise hensyn.
 • Det kan og vil gerne deltage i familiens gøremål.
 • Det giver selvtillid at kunne klare en opgave.
 • Barnet kan koncentrere sig og fuldføre puslespil og fællesspil.
 • Det leger meget med andre børn, og sammen laver de regler for deres fælles leg, hvor der nu foregår mere gensidig samtale og diskussion end tidligere.

 

Allergi og astma

 • Har barnet haft tegn til astma i form af pibende vejrtrækning og hoste? Kan barnet følge med andre børn?

 

Skole

 • Er barnet parat til at komme i skole i løbet af det næste år? Hvad mener børnehaven? Ved usikkerhed om dette, henvis til skolen eller PPR.
 • Diskuter skolestart og overgang til den kommunale sundhedstjeneste.

 

Kost

 • Barnet bestemmer hvad det vil spise, men forældrene bestemmer valgmulighederne.

Vitamintilskud

Vitamin D

 • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen
  • 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE)

Vitaminpille

 • Børnevitamin om vinteren fra 1½ års alderen – risiko for fejlsynkning.
 • Børn skal som udgangspunkt ikke tilbydes multivitaminpiller, idet de generelt får dækket deres behov for næringsstoffer gennem kosten.
 • Hvis forældrene vælger at give barnet en multivitaminpille, er det vigtig at vælge et produkt til børn med et indhold på omkring 100 % af ADT for de forskellige vitaminer og mineraler for børn mellem 1 og 10 år.

 

Ulykker

 • Ulykker skal stadig forebygges. Den 5 årige kan ikke overskue sine handlinger.
 • Foreberede barnet på færdsel i trafikken.

 

Aktivitet og bevægelse

 • Når barnet begynder i børnehaveklassen, skal det sidde stille længere end før, og nogle børn får ikke mulighed for at udfolde sig fysisk.
 • Det er derfor vigtigt, at de gode bevægelsesvaner fra småbarnsalderen vedligeholdes.

 

Objektiv undersøgelse

 • Vægt og højde.
 • Almindelig objektiv undersøgelse.
 • Visus på snellens børnetavle. Skeleundersøgelse med lysprøve.
 • Hørelse? Evt. tympanometri. Evt. audiometri, hvis der har været problemer.
 • Columna, holdning og gang.
 • Fødder, fodstilling, platfodhed.
 • Grovmotorik
  • Barnet går med rotation i kroppen, hopper normalt på to ben på stedet, 3-4 elastiske hop på et ben (dominante), enkelte hop på det ikke dominante ben, står på et ben (dominante) i 15 sekunder, står på et ben (ikke dominante) i få sekunder.
  • Griber ærtepose med håndgreb kastet fra 2 m afstand, kaster ærtepose retningsbestemt med passende kraft over 2 m afstand.
 • Finmotorik
  • Har tegne- og skrivegreb.
  • Klippe efter en streg.
  • Binde snørebånd.
  • Tegner hus/menneske på stort papir eller tavle.
  • Har barnet valgt højre eller venstre hånd som den dominante?
 • Sprog
  • Ordforråd 2000 ord
  • Taler i sætninger med 6 – 8 ord med kun få udtalefejl
  • Kan tælle til 10
  • Kender 4 – 6 farver
  • Kan fortælle om egne oplevelser
 • Barnets adfærd
  • Leger fantasifulde lege, hvor børnene aftaler rammer for legen.
  • Kan overveje og planlægge aktivitet
  • Kan sætte sig i andres sted og vise hensyn.

 

Opmærksomhed på

 • Barnets mad og spisevaner, herunder vægtudvikling, især når det gælder udviklingshæmmede børn samt børn, hvor en eller begge forældre er overvægtige.
 • Fin- og grovmotorisk udvikling i henhold til ovenstående beskrivelse.
 • Barnets psykosociale kompetencer.

 

Forældresamtale

 • Mad og spisevaner med udgangspunkt i barnets vægtudvikling og ud fra en familiedynamisk synsvinkel.Familiedynamiske problemstillinger, herunder fx parforhold, private og arbejdsmæssige belastninger, barnets stigende selvstændighed og kommende udfordringer i forhold til skolevalg, pasning m.m.
 • Fysisk aktivitet, herunder familiens muligheder for at bevare barnets lyst til at bruge kroppen aktivt.
 • Skolestart, herunder barnets venskaber og øvrige relationer.

 

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Børneundersøgelse

Fokus på

 • At undersøge barnet for eventuelt nytilkomne tilstande samt vurdere dets trivsel pg udvikling såvel fysisk som psykisk, herunder vurdere samspillet med forældrene.
 • At drøfte barnets overgang til anden mad end mælk, herunder eventuel fortsat amning.
 • At tilbyde vaccination efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Generelt

 • Barnet smiler og pludrer, er opmærksomt og viser interesse for, hvad der sker i omgivelserne.
 • Det støtter på strakte arme i maveliggende stilling. Begynder at vende sig fra mave til ryg.
 • Barnet har god hovedkontrol, når det sidder op og det drejer hovedet efter lyd.
 • Barnet har begyndende øje-hånd koordination og griber ret sikkert ud efter tingene, flytter dem fra hånd til hånd, og putter dem i munden.
 • Det holder genstande med tværgreb og tommelfingeren begynder at komme med i grebet.
 • Barnet kan følge en genstand fra side til side, op og ned samt rundt, og kan bevæge øjnene uden at bevæge hovedet.
 • Barnet pludrer med varierende lyd og styrke, ler og hviner højlydt.
 • Modermælk og/eller modermælkserstatning er hovedernæringen, men nogle børn er så småt begyndt på tilskudskost.
 • Barnet har læbe- og tungebevægelser, så det kan spise af ske og begynde at drikke af kop.

 

Trivsel

 • Hvordan synes forældrene at barnet trives?

Pasning

 • Skal barnet snart passes uden for hjemmet i dagtiden? Ved forældrene, at det er vigtigt med en gradvis introduktion til pasningen, og har de muligheder for dette?
 • Hvilke muligheder er der for pasning ved evt. sygdom hos barnet?

Sovemønster

 • Hvordan sover barnet? Er det svært at tolke træthedstegn hos barnet?
 • Virker barnet udhvilet i sine vågne perioder? Er barnet aktivt og opmærksomt?

 

Tandfrembrud

 • Ofte ukompliceret og giver ikke temperatur over 38 c.

 

Ernæring

Mælk

 

Vitamintilskud

Præmature (gestationsalder under 37 uger)

 • Vitamin-D dråber: 5 dråber daglig svt 10 µg (400 IE) fra 3 mdr. til 24 mdr.
 • Jerntilskud – jerndråber: 5 dråber glycifer daglig svt. 8,8 mg jern.
  • Børn med fødselsvægt < 1500 gram skal have ca 8 mg jern dagligt i 12 måneder.
  • Børn med fødselsvægt mellem 1500 – 2500 gram skal have ca 8 mg jern dagligt i 6 måneder.
 • ACD dråber anbefales ikke længere af Sundhedsstyrelsen, men lokale forholdsregler bør følges.

Mature

 • Vitamin-D dråber: 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE) fra 2 uger – 24 måneder
  • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen
 • Jerntilskud anbefales ikke længere af Sundhedsstyrelsen

Allergi

 • Barnet bør ammes til minimum 4 mdr. alderen.
 • Pelsdyr frarådes i hjemmet hvis barnet er disponeret for allergi.

 

Varme, kulde og sol

 • Barnet må gerne sove ude, dog ikke hvis det er meget fugtigt i vejret, meget varmt eller koldt (under -10 grader). Barnet må ikke udsættes for direkte sol. Brug solcremer.

 

Sygdomme

 • Information om, hvad skal man holde øje med ved et sygt barn.

 

Objektiv undersøgelse

 • Barnet undersøges afklædt.
 • Længde, vægt, hovedomfang. Symmetri ? Torticollis?
 • Socialt: Smile, være kilden. Varieret pludren. Følger ting med øjnene. Mimik, interesse for moder og genstande.
 • Sprog: Pludrer.
 • Grovmotorik: Med barnet i rygleje vurderes tonus og spontane bevægelser. Ved træk i armene: løftes hovedet med? Samtidig kontraktion i armene? Hovedkontrol i siddende stilling? Drejer hovedet efter lyde?
 • Drejer fra mave til ryg, løfter hoved og overkrop i bugleje til albuerne eller strakte arme, sidder kortvarigt alene, koordinerede armbevægelser.
 • Finmotorik: Tager legetøj med begge hænder med tværgreb for at undersøge det, sætter fra med benene ved “hop på skødet”.
 • Børnereflekser: Gang- og mororeflekser skal være forsvundet >>> hvis ikke henvises til pæd. afd.
 • Kraniet: Undersøg for kraniotabes (kraniotabes=abnorm blødhed af kranieknoglerne). Hvis kraniotabes er til stede: dobbelt D vit i op til 2 mdr.
 • Barnets hofter – symmetri – hofteluksation?
 • Hørelse: Vender sig efter lyde?
 • Pupilforhold der skal være rødt genskin symetrisk. Skelen – behandlingsprincipper for undgå dovent øje
 • Stetoskopi af hjerte og lunger på indikation.
 • Abdomen palperes på indikation.
 • Genitalia: Testis i scrotum?

 

Opmærksomhed på

 • Barnets motoriske udvikling, herunder manglende hovedkontrol og manglende evne til at løfte hovedet i bugleje samt manglende øje-håndkoordination.
 • Barnets psykosociale udvikling, herunder manglende interesse i at række ud efter ting og eventuel manglende pludren samt voksenkontakten. I kontakten kan der fra 3-6-måneders-alderen ses forskel i samspil med forskellige personer (omsorgsperson og andre) uden klar præference, som først ses fra ca. 8-måneders-alderen. Relation/tilknytning mellem barn og forældre.
 • Barnets søvnmønster. Hvordan er barnets nattesøvn og døgnrytme, har barnet gode søvnvaner om dagen, er barnet veloplagt og frisk i dagtimerne?
 • Fortsat tilstedeværelse af nogle af de primitive reflekser.

 

Forældresamtale

 • Barnets psykosociale udvikling stimuleres og forebyggelse af ulykker i hjemmet.
 • Barnets ernæring og overgang til anden kost – tilskud se ovenfor.
 • Familiedynamik, parforhold, søskende, pasning.
 • Tænder og tandfrembrud + tandbørstning.
 • Infektioner og hygiejne – observation af det syge barn.
 • Håndtering af søvnproblemer.

 

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Børneundersøgelse

Fokus på

 • At drøfte familiens oplevelse af fødslen og den tidlige barselsperiode.
 • At gennemføre somatisk undersøgelse af barnet og vurdere dets vækst og trivsel.
 • At orientere sig om, hvorvidt barnet har fået tilbudt de anbefalede ordinære screeninger ved fødslen:
  • Hørescreening
  • PKU-hælprøve
 • At informere om tilbuddet om børneundersøgelser og vaccinationer.
 • At følge op på initiativer iværksat før fødslen, såfremt familien er sårbar og/eller særlig udsat.

 

Generelt

 • Barnet kan fiksere kortvarigt – især på ting i bevægelse og på øjne.
 • Man har kontakt med barnet, når det er vågent.
 • Det brysternærede barn spiser efter behov, og har ofte perioder sidst på dagen eller om aftenen, hvor det kræver hyppigere måltider. Det flaskeernærede barn spiser mere regelmæssigt, og som oftest 5-7 gange i døgnet.
 • Det normale barn tager på i vægt og er i trivsel.
 • Barnets afføringsfrekvens er vekslende, for brysternærede fra en gang om ugen til flere gange dagligt. Ved modermælkserstatning skal barnet have daglig afføring.
 • Barnet ligger med flekterede arme og ben samt knyttede hænder.
 • Barnet er endnu ukoordineret i sine bevægelser, men bevægelserne er nu roligere.
 • Gråden begynder at have forskellige former afhængigt af, hvad den er udtryk for.
 • Barnet er opmærksomt på omgivelserne.

Ernæring

Vitamintilskud

Præmature (gestationsalder under 37 uger)

 • Vitamin-D dråber: 5 dråber daglig svt 10 µg (400 IE) fra 3 mdr. til 24 mdr.
 • Jerntilskud – jerndråber: 5 dråber glycifer daglig svt. 8,8 mg jern.
 • Børn med fødselsvægt < 1500 gram skal have ca 8 mg jern dagligt i 12 måneder.
 • Børn med fødselsvægt mellem 1500 – 2500 gram skal have ca 8 mg jern dagligt i 6 måneder.
 • ACD dråber anbefales ikke længere af Sundhedsstyrelsen, men lokale forholdsregler bør følges.

Mature

 • Vitamin-D dråber: 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE) fra 2 uger til 24 måneder.
 • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen.
 • Jerntilskud anbefales ikke længere af Sundhedsstyrelsen.

 

Pludselig uventet spædbarnsdød

 • Barnet skal sove på ryggen og må ikke klædes for varmt på når det sover.
 • Barnet må ikke udsættes for tobaksrøg.
 • Sikkert sovemiljø.

 

Tobak

 • Det er skadeligt for barnet at indånde tobaksrøg og få nikotin ind med modermælken.
 • Rygning i hjemmet øger risikoen for allergi, infektioner og uventet spædbarnsdød.

Kulde og varme

 • Raske fuldbårne børn må gerne sove ude. Det frarådes at barnet sover ude, hvis det er meget fugtigt, meget varmt eller under -10 grader.
 • Spædbørn bør ikke udsættes for direkte sol i mere end få minutter, eller der skal bruges solcreme med høj faktor.

Ulykker

 • Risiko for fald fra puslebord, barnet skal være fastspændt i bilen, drik ikke kaffe eller te med barnet på skødet pga. risiko for skoldning.

 

Objektivt

 • Vurdering af barnets ernæringstilstand og vækst. Barnet undersøges afklædt.
 • Længde, vægt, hovedomfang – normal kurver.
 • Kranie: Form og suturer/fontaneller/symmetri.
 • Medfødt katarakt?
  • Der undersøges for normal rød refleks.
  • Med pencillygte ses efter hvide pletter i pupilfeltet = uklarheder i linsen medfødt katarakt
 • Muskeltonus, bevægelser, maveliggende hovedløft, dreje hovedet.
 • Åbne hænder.
 • Opmærksomhed blikkontakt, smil/ mimik.
 • Reflekser – sutte, gribe, gang og mororefleks undersøges.
 • Collum – fri bevægelighed – Torticollis? Clavikelfraktur?
 • Ydre øre – er barnet hørescreenet?
 • Mundhule og gane/tunge – ganespalte og facialisparese.
 • Hudfarve og hydrering, bleghed, cyanose, nævi, aplasier og infektioner.
 • Icterus efter 14. dagen > udredning for icterus.
 • St p : Vejrtrækning – besværet eller påskyndet?
 • St c: Mislyde, cyanose, pulse i aa. femoralis?
 • Abdomen for organomegali. Navle granulom?
 • Genitalia: Testis i scrotum. Genitalia externa normalt dannet?
 • Hofteluksation: bl.a. symmetriske infraglutealfurer, ortolani.

 

Drøftelse

 • Kommunikation og stimulation af barnet:
  • Lytter barnet opmærksomt?
  • Er der kortvarig øjenkontakt?
  • Smiler barnet til sine forældre?
  • Gråd og tilfredstillelse af behov.
 • Barnets spisemønster og mave-tarmfunktion.
 • Barnets sovemønster og adskillelse af spiseperioder og stabile søvnperioder.
 • Forældrenes samspil. Forældrerolle, orlov, søvn og tegn til fødselsdepression.

 

Vejledning

 • Fødsel og barselsperiodens forløb.
 • Må ikke sove på mave eller side, før de selv kan rulle rundt. Råd om lejring.
 • Forebyggelse af vuggedød.
 • Søvnmønster og -behov.
 • Må ikke få honning det første år grundet risiko for botulisme.
 • Tobaksrøg øger risikoen for infektioner, astma og allergi.
 • Familiens trivsel og faderens deltagelse i pasning og pleje.

 

Vaccination

 • Mind forældren om børnevaccinationerne ved 3 måneders alderen.
 • Børnevaccinationsprogrammet i Danmark.
 • Da stort set alle spædbørn vil få rotavirusinfektion med risiko for en svær gastroenteritis, bør alle forældre informeres om muligheden for at vaccinere deres barn.
  • Informationen skal gives tidligt, da vaccination skal påbegyndes i uge 6. Så det kunne passende ske i forbindelse med børneundersøgelsen i 5-ugers-alderen.
  • Det må så være op til forældrene selv at beslutte, om de vil betale (vaccinepris 1.000-1.500 kr.) for at beskytte deres barn mod rotavirusinfektion, nedsætte risikoen for, at de selv og evt. ældre søskende bliver smittet, og forhindre muligt fravær fra arbejde.

Vejledning til forældrene

Kilde

Sundhedstyrelsen vejledning om forebyggende sundhedsydelser 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Lukket for kommentarer.