• Translate

Antipsykisk

Konsultation ved sygeplejerske – forberedelse til årskontrol

Anamnese

 • Medicin gennemgang. Compliance. Hvor går patienten til kontrol ?
 • Andre sygdomme. (DM, BT, overvægt, stofskifte, cancer, KOL, smerter mv)
 • Alment velbefindende
 • Kostvaner
 • Motion
 • Alkohol
 • Rygestatus
 • Tandlægekontrol.
 • Fritid, netværk og aktiviteter i socialpsykiatrien.

Objektivt

 • Mål: Blodtryk, vægt, højde, livvidde
 • Blodprøver:
  • Serum værdi af den antipsykotiske medicin (utilstrækkelig effekt, overdosering, complianceproblemer, usædvanlig metabolisering)
  • L+D, levertal, nyretal, Hba1c, cholesteroltal, TSH, vitamin D mangel
 • EKG – QTC beregning
 • Urinprøver
 • Giv tid til læge 1 uge efter laboratorieværdier
 • Lungefunktionsundersøgelse hvis ryger eller astma

 

Konsultation hos læge – årskontrol

Ananmnese

 • Medicingennemgang
 • Sygehistorie
  • Diagnose?
  • Er patienten sufficient behandlet eller er der psykotiske episoder?
 • Alment

Objektivt

Socialeforhold

 • Socialt
  • Familieforhold – nærmeste pårørende
  • Socialeforhold – væresteder, aktiviteter, dagligdag
  • Arbejde
  • Bostøtte
 • Ansvaret for patientens behandling?
  • Socialpsykiatri?
  • Lokalpsykiatri?

Medicinering

 • Skal der foretages ændringer i patientens medicin – får patienten en effektiv behandling?
 • Kontakt til psykiater, lokalpsykiatri?

Bivirkninger

Metaboliske

 • Vægtøgning
 • Stigning i plasma cholesterol
 • Induktion af DM II

Ekstrapyramidale

Autonome

 • Ortostatisk hypotension
 • Reflekstakycardi
 • EKG – affladning af T.takken – reversibel
 • Mundtørhed
 • Svedtendens
 • Forstoppelse
 • Urinretention
 • Akkomodationsbesvær

Prolaktin medierede bivirkninger

 • Menstruationsforstyrrelser
 • Brystspændinger
 • Mælkesekretion
 • Seksuelle problemer
 • Osteoporose

Andre

 • Sedation
 • Agranulocytose

Allergier

 • Erythem – soleksem – kontaktdermatitis
 • Forhøjede levertal – ALAT, GGT, BASF – almindeligvis forbigående

Ældre patienter

 • Effekt er ikke velundersøgt
 • Ældre er mere følsomme for bivirkninger hvorfor der skal bruges lavere dosis

Kontrol

 • Planer for den psykiatriske sygdom.
 • Næste årskontrol
 • Nye tider til evt årskontrol for andre sygdomme.

Antipsykotisk medicin

 • Ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger udskrives en relativt stor del af den antipsykotiske medicin af praktiserende læger.
 • Antipsykotisk medicin
  • 16% skizofreni diagnoser
  • 48% anden psykiatrisk diagnose
  • 36% har ingen psykiatrisk diagnose

 

Følgende vigtige oplysninger har vi valgt at bringe allerede nu

 • Udskrivning af antipsykotiske lægemidler bør kun ske efter forudgående personlig konsultation mellem læge og patient.
 • Receptfornyelse bør således ikke ske telefonisk eller elektronisk
 • Det bør ikke forekomme, at patienter får benzodiazepiner samtidig med antipsykotisk medicin, da dette kan have meget negative konsekvenser for patientens helbred.

 

Antipsykose medicin

 

 

 

Præparat navn

 

Generisk navn
Abilify Aripiprazol
Alzen Quetiapin
Amilsulprid Amisulprid
Buronil Melperon
Cisordinol Zuclopenthixol
Cisordinol-Acutard Zuclopenthixolacetat
Clopixol Zuclopenthixol
Clozapin Clozapin
Clozapine Clozapin
Dipiperon Pipamperon
Dogmatil Sulpirid
Fluanxol Flupentixol
Geodon Ziprasidon
Invega Paliperidon
Leponex Clozapin
Neulactil Periciazin
Nozinan Levomepromazin
Orap Pimozid
Risperanne Risperidon
Risperidon Risperidon
Serdolect Sertindol
Serenase Haloperidol
Seroquel Quetiapin
SiqualoneDekanoat Fluphenazin
Solian Amisulprid
Stemetil Prochlorperazin
Trilafon Perphenazin
Truxal Chlorprothixen
Zeldox Ziprasidon
Zyprexa Olanzapin

 

 

Receptfornyelsen

 • Præparatnavne på antipsykotisk medicin se ovenfor.
 • Hvis fornyelsen foregår via hjemmeplejen eller distriktspsykiatrisk sygeplejerske, må de formidle beskeden om at få en tid.
 • Denne patientgruppe er særligt sårbar og bliver nemt angste/ambivalente ved ændringer i procedurer og hyppigere vil stoppe en behandling på denne baggrund. Så beskeden/kravet om konsultation gives bedst nænsomt.
 • Bliver patienten regelmæssigt fulgt af fagperson?
 • Hvor går patienten til kontrol? (Lokalpsykiatrien, distriktpsykiatrien eller støtteperson)
 • Får patienten kombination af benzodiazepiner og antipsykotika ?
 • Skal det ændres i doseringen ?
 • Aftale tid til næste receptfornyelse og hvis patienten kontrolleres hos os aftale tid til årskontrol.

 

Kombinationen benzodiazepiner og antipsykotisk medicin

 • En ændring bedømmes i det individuelle tilfælde og skal ofte ske ved psykiateren.
 • Vejledningen i kontrol af antipsykotisk medicin går ud på mere systematisk at kontrollere og reducere bivirkninger med vægt på ekstrapyrimidale, autonome, metaboliske og kardielle bivirkninger.

Kontrol forløb ved antipsykotika

 • Monitorering af forekomsten af bivirkninger
 • Kontrol ved start, i ugerne efter start og årligt.
 • Til årskontrol indhentes oplysninger af sygeplejerske en uge før samtale med læge.

 

  Før behandling 2 uger 4 uger 8 uger 12 uger Årligt
Anamnese + + + + + +
Compliance           +
Vægt og BMI + + + + + +
Taljeomfang +         +
Blodtryk +       + +
Faste blod sukker +       + +
Faste plasma lipider + +     + +
EKG +       + +

 

Sundhedsstyrelsen

Kilde

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11418
IRF – månedsblad nr 3 årgang 2016

Antipsykotisk medicin

Antipsykotisk medicin

 • Ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger udskrives en relativt stor del af den antipsykotiske medicin af praktiserende læger.
 • Antipsykotisk medicin
  • 16% skizofreni diagnoser
  • 48% anden psykiatrisk diagnose
  • 36% har ingen psykiatrisk diagnose

 

Følgende vigtige oplysninger har vi valgt at bringe allerede nu

 • Udskrivning af antipsykotiske lægemidler bør kun ske efter forudgående personlig konsultation mellem læge og patient.
 • Receptfornyelse bør således ikke ske telefonisk eller elektronisk
 • Det bør ikke forekomme, at patienter får benzodiazepiner samtidig med antipsykotisk medicin, da dette kan have meget negative konsekvenser for patientens helbred.

 

Antipsykose medicin

 

 

 

Præparat navn

 

Generisk navn
Abilify Aripiprazol
Alzen Quetiapin
Amilsulprid Amisulprid
Buronil Melperon
Cisordinol Zuclopenthixol
Cisordinol-Acutard Zuclopenthixolacetat
Clopixol Zuclopenthixol
Clozapin Clozapin
Clozapine Clozapin
Dipiperon Pipamperon
Dogmatil Sulpirid
Fluanxol Flupentixol
Geodon Ziprasidon
Invega Paliperidon
Leponex Clozapin
Neulactil Periciazin
Nozinan Levomepromazin
Orap Pimozid
Risperanne Risperidon
Risperidon Risperidon
Serdolect Sertindol
Serenase Haloperidol
Seroquel Quetiapin
SiqualoneDekanoat Fluphenazin
Solian Amisulprid
Stemetil Prochlorperazin
Trilafon Perphenazin
Truxal Chlorprothixen
Zeldox Ziprasidon
Zyprexa Olanzapin

 

 

Receptfornyelsen

 • Præparatnavne på antipsykotisk medicin se ovenfor.
 • Hvis fornyelsen foregår via hjemmeplejen eller distriktspsykiatrisk sygeplejerske, må de formidle beskeden om at få en tid.
 • Denne patientgruppe er særligt sårbar og bliver nemt angste/ambivalente ved ændringer i procedurer og hyppigere vil stoppe en behandling på denne baggrund. Så beskeden/kravet om konsultation gives bedst nænsomt.
 • Bliver patienten regelmæssigt fulgt af fagperson?
 • Hvor går patienten til kontrol? (Lokalpsykiatrien, distriktpsykiatrien eller støtteperson)
 • Får patienten kombination af benzodiazepiner og antipsykotika ?
 • Skal det ændres i doseringen ?
 • Aftale tid til næste receptfornyelse og hvis patienten kontrolleres hos os aftale tid til årskontrol.

 

Kombinationen benzodiazepiner og antipsykotisk medicin

 • En ændring bedømmes i det individuelle tilfælde og skal ofte ske ved psykiateren.
 • Vejledningen i kontrol af antipsykotisk medicin går ud på mere systematisk at kontrollere og reducere bivirkninger med vægt på ekstrapyrimidale, autonome, metaboliske og kardielle bivirkninger.

 

Kontrol forløb ved antipsykotika

 • Monitorering af forekomsten af bivirkninger
 • Kontrol ved start, i ugerne efter start og årligt.
 • Til årskontrol indhentes oplysninger af sygeplejerske en uge før samtale med læge.

 

  Før behandling 2 uger 4 uger 8 uger 12 uger Årligt
Anamnese + + + + + +
Compliance           +
Vægt og BMI + + + + + +
Taljeomfang +         +
Blodtryk +       + +
Faste blod sukker +       + +
Faste plasma lipider + +     + +
EKG +       + +

 

Sundhedsstyrelsen

Kilde

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11418
IRF – månedsblad nr 3 årgang 2016

Astma

Forprøver til astma årskontrol

Symptomer

 • Hyppighed af dagsymptomer?
 • Anstrengelsesudløste symptomer?
 • Indskrænkninger i fysisk aktivitet?
 • Hyppighed af brug af hurtigvirkende beta2-agonist?
 • Hyppighed af natlige symptomer?
 • Antal exacerbationer det sidste år?

Medicin

 • Ajourføring af aktuel medicin i medicinskemaet.
 • Indtages medicinen som aftalt?
 • Har patienten holdt pauser med medicinen?

Inhalationsteknik

 • Korrekt inhalationsteknik?
 • Måling af inspiratorisk flow.

Non-farmakologiske faktorer

 • Rygning?
 • Motion?
 • Allergi?
 • Højde? Vægt? BMI?

Lungefunktion

 • Peakflow ved alder > 5 år.
 • FEV1? FVC? FEV1/FVC%?
 • Peakflow dagbog i 14 dage.

Ydelser

 • 0101
 • + 7186 (peakflow)
 • + 7113 (lungefunktion) evt med dobbeltbestemmelse
 • + 7121 (reversibilitetstest)

Lukket for kommentarer.