• Translate

Antideprssiv

Konsultation ved sygeplejerske – forberedelse til årskontrol

Anamnese

 • Hvordan går det?. Forbedringer og problemer?
 • Medicin gennemgang. Compliance. Hvor går patienten til kontrol ?
 • Andre sygdomme. (DM, BT, overvægt, stofskifte, cancer, KOL, smerter mv)
 • Alment velbefindende
 • Kostvaner
 • Motion
 • Alkohol
 • Rygestatus
 • Tandlægekontrol. Tørhedsproblemer i munden pga medicin?
 • Fritid, netværk og aktiviteter i socialpsykiatrien.

Objektivt

 • Mål: Blodtryk, puls, vægt, højde, livvidde, BMI
 • Blodprøver:
  • Serum værdi af antidepressive medicin (TCA årligt, SSRI og SNRI sjældent indiceret) hvis utilstrækkelig effekt, overdosering, complianceproblemer, usædvanlig metabolisering mistænkes
  • L+D
  • Levertal, nyretal, Hba1c, cholesteroltal, TSH, vitamin D mangel
 • EKG – QTC beregning før behandlingsstart.
  • Alle TCA kan give QTc forlængelse
  • SSRI – Citalopram + Escitalopram – kan give QTc forlængelse
  • SNRI – venlafaxin – kan give QTc forlængelse
 • Urinprøver
 • Giv tid til læge 1 uge efter laboratorieværdier
 • Lungefunktionsundersøgelse hvis ryger eller astma

 

Konsultation hos læge – årskontrol

Anamnese

 • Er depressionen velbehandlet?
 • Medicingennemgang
  • Tager patienten medicinen som ordineret?
  • Bivirkninger?
  • Ændringer i behandling
  • Non-farmaokologisk behandling?
 • Sygehistorie
  • Aktuelle psykiske tilstand?
   • Ved remission – hvor længe har behandlingen stået på. Tid til udtrapning af medicin?
  • Er patienten sufficient behandlet eller er der ubehandlet restdepression?
  • Alment
   • Somatiske følgesygdomme
   • Bivirkninger?
   • Livstilsfaktorer
    • Kost, BMI, overvægt
    • Rygning
    • Alkohol
    • Motion
    • Andet misbrug ? – benzodiazepiner, cannabis, amfetamin, etc.

Objektivt

 • Svar på blodprøver.
 • Svar på EKG – QTc-interval normalt ?.
  • QTc > 500 ms er forbundet med øget risiko for VF.
 • Frembyder patienten tegn til ikke velbehandlet depression?
 • Co-morbiditet – overvægt, sukkersyge, stofskiftelidelser, alkoholisme, tobaksrygning, KOL
 • Evt st. c og st. p. pga ovenstående.

Socialeforhold

 • Socialt
  • Familieforhold – nærmeste pårørende
  • Socialeforhold – væresteder, aktiviteter, dagligdag
  • Arbejde
  • Bostøtte
 • Ansvaret for patientens behandling?
  • Socialpsykiatri?
  • Lokalpsykiatri?

Medicinering

 • Skal der foretages ændringer i patientens medicin – får patienten en effektiv behandling?
 • Kontakt til psykiater, lokalpsykiatri?
 • Seponeringsplan – symptomer ved seponering – planlægges over uger >>> måneder.

Bivirkninger

 • Opleves oftest i starten af behandlingen. Kvlame, hovedpine og søvnbesvær er forbigående gener
 • Psykisk stabilitet
 • Seksuelleforstyrrelser
 • Mundtørhed

Metaboliske

 • Vægtøgning
  • Især ved mirtazepin, paroxetin og amitryptylin behandling.
 • Stigning i plasma cholesterol
 • Induktion af DM II

Allergier

 • Erythem – soleksem – kontaktdermatitis
 • Forhøjede levertal – ALAT, GGT, BASF – almindeligvis forbigående

Ældre patienter

 • Effekt er ikke velundersøgt
 • Ældre er mere følsomme for bivirkninger hvorfor der skal bruges lavere dosis

Kontrol

 • Planer for den psykiatriske sygdom.
 • Næste årskontrol
 • Nye tider til evt årskontrol for andre sygdomme.

Lukket for kommentarer.