• Translate

AK-behandling. Marevan eller NOAK

Indikation for behandling

 • Atrieflimmer?
 • Hjerteklap?
 • Hjertesvigt?
 • Lungeemboli?
 • Koagulationsdefekt?

Ved kombinationer af AK-behandling, NOAK, Magnyl, Clopidogrel

 • Hvad er grunden og hvem har ordineret:

Behandlings varighed

 • Antal måneder? eller år?

Kontrol af AK-behandling

 • INR - egen kontrol hjemmemålinger?
 • INR - kontrol i klinikken
 • Ved NOAC - se medicin.dk
  • Husk væsketal årligt
  • Nedsat dosis ved alder
  • Nedsat dosis ved nedsat nyrefunktion
INR-niveau/ behandlingsvarighed    
Indikation INR-niveau Behandlingsvarighed
DVT/LE – uprovokeret 2,0-3,0 Minimum 6 måneder, oftest langtidsbehandling
DVT/LE med temporær risikofaktor 2,0-3,0 3 måneder
DVT/LE med trombofili , permanente risikofaktorer og/eller livstruende LE 2,0-3,0 Langtidsbehandling
Recidiv af DVT eller LE 2,0-3,0 Min. 12 måneder, oftest langtidsbehandling
Atrieflimren og atrieflagren 2,0-3,0 Langtidsbehandling
Post-AMI (nedsat EF og
intrakavitære tromber)
2,0-3,0 Min. 3 måneder
Mekanisk mitralklap 2,5-3,5 Livslang
Mekanisk aortaklap 2,0-3,0 Livslang
     

Kilde

https://www.nbv.cardio.dk/ak,

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/hjerte-kar/tilstande-og-sygdomme/tromboembolisk-sygdom/antikoagulationsbehandling/

https://rads.dk/media/3415/beh-atrieflimmer-juni-2016.pdf

Instruks:

Generelt

 1. patientens identitet sikres via sikker genkendelse eller ved kontrol af CPR
 2. såfremt behandleren via anamnese eller objektive fund finder patientens tilstand utilfredsstillende og ikke korrigerbar via behandlerens egen indsats, kontakter behandleren den pågældende patients sædvanlige læge under konsultationen – og såfremt denne læge ikke er tilgængelig en anden af lægerne i praksis
 3. såfremt behandleren via anamnese eller objektive fund har en formodning om at tilstanden kan bedres via en intervention, kontakter behandleren den pågældende patients sædvanlige læge under eller efter konsultationen – og såfremt denne læge ikke er tilgængelig en anden af lægerne i praksis
 4. før enhver kontakt afsluttes sikrer behandleren, at patienten ikke har andre presserende helbredsproblemer, som skal håndteres aktuelt eller til en aftalt tid
 5. ved kontaktens afslutning vurderer behandleren sammen med patienten behov for næste kontrol og aftaler denne

 

Klinisk vejledning Niveau for INR ved forskellige lidelser

 • AK-behandlingens intensitet måles ved at bestemme protrombintiden (PP) i blodet. Internationalt er det vedtaget at omregne PP til INR (International Normalized Ratio) kendetegnet ved en bedre kalibrering og fuld sammenlignelighed imellem alle laboratorier og derfor en klar kvalitetsforbedring.
 • Det terapeutiske interval er ret snævert mellem 2 og 3 INR
 • For patienter med mekanisk hjerteklap dog 2,5-3,5
 • Ved INR-værdier under 1,5 stiger frekvensen af tromboemboliske recidiver
 • Ved INR >4,5 tiltager risikoen for blødningskomplikationer, således at risikoen stiger med 40% for alvorlig blødning for hvert INR-point over 4,0.

 

Indledning af behandling

Langsom optitrering

 • Ved primær tromboseprofylakse, som hos en patient med kronisk non-reumatisk atrieflimmer startes behandlingen som en vedligeholdelsesbehandling, det vil sige, at man gradvis nærmer sig INR-interval mellem 2 og 3.
 • Den individuelle dosis er meget variabel.

Hurtig optitrering

 • Indledning af AK–behandling
 • Indtil INR er i niveau (2,0 – 3,0) gives inj. Klexane s.c. 1 mg/kg x 2 dagl. eller 1,5 mg/kg x 1 dagl.

Vedligeholdelses behandling

 • Der kontrolleres INR hver 4 - 6 uge. Det er en fordel at pt. medbringer et doseringskema med angivelse af dosis. Et skema kan rekv fra producenten af Marevan / Marcoumar.
 • Det anføres i laboratoriearket hvor mange tbl. patienten tager pr. uge. F.eks: Dosis marevan 8 tbl/uge- opsalg i skema viser at det doseres 1+1,5+1+1+1,5+1+1 = 8/uge.

Lukket for kommentarer.