• Translate

Apopleksi

 • Mistænkes ved halvsidige lammelser, styringsbesvær, afasi eller synsfeltstab).

Trombolysekandidat – JA

 • >18 år
 • Symptomdebut eller set rask for mindre end 4½ timer siden (Evt op til 9 timer.)
 • Før aktuelle var pt. ikke dement.
 • Hvis ja til ovenstående ringes til trombolysevagten lokalt
 • Hvis man enes om akut indlæggelse bestilles akut transport
 • NB! Ikke Magnyl før indlæggelse.

Behandling

 • Ro
 • IV adgang i ikke paretiske arm
 • Blodtryk, puls respirationsfrekvens.
 • ilt på maske.

Trombolysekandidat – NEJ

 • For patienter, som ikke er trombolysekandidater konfereres med Neurologisk Bagvagt
 • Spørg ved den telefoniske konference om der skal gives ASA.

 

 

Detaljeret håndtering af akutte tilstande (Anafylaktisk choc, AKS, Apopleksi, Tromlyse, krampe, hypoglykæmi, meningitis, lungeødem, hjertestop)

Anafylaktisk chok

 • Mistænkes ved akut opståede symptomer
  • Hud- og/eller slimhindesymptomer (generaliseret kløe, flushing, urticaria, angioødem) og luftvejs- og/eller vejrtrækningsproblemer (synkebesvær, hæshed, stridor, dyspnø, bronkospasme, cyanose, respirationsstop)
 • eller
  • Akut blodtryksfald (takykardi, synkope, konfusion, inkontinens, kollaps).
 1. Ring til akut transport: CVI/AMK-tlf: .38697722 Alternativt 112.
 2. Adrenalin i.m., straks. NB! Gives ikke intravenøst.
  – Voksne og børn over 12 år: 0,5 mg (½ ampul) i.m.
  – Børn 6-12 år: 0,3 mg (ca. 1/3 ampul) i.m.
  – Børn < 6 år: 0,15 mg i.m. (ca. 1/6 ampul) i.m.
  Ved manglende bedring, eller ved forværring af symptomerne, kan ny dosis
  gives efter 5 minutter.
 3. Læg patienten på gulvet, elever benene, hvis luftvejene frie luftveje ikke forhindres derved.
 4. Giv ilt på maske – 10 l/min
 5. Iv-adgang og NaCl-infusion med høj infusionshastighed – 1 liter til voksne og ½ liter til børn
 6. Binyrebarkhormon
  – Inj. Solu-Cortef (=hydrocortisonsuccinat) inj. glas,der opblandes at presse den store gule del ned over glasset og ryste. Derefter pilles den lille gule af og væsken opsuges.
  – Dybt i.m. eller IV, 100 mg (= 1 ml = det hele) til alle > 20 kg. I akutte situationer gives børn ikke nærmere angivet dosis, derfor fx ½ ml til barn 10 kg.
 7. Tavegyl 1 mg/ml, SC/IV/IM, sederende
  – Voksne > 50 kg: 1-2 mg = 1-2 ml = ½-1 ampul. Kan gentages efter 12 timer.
  – Børn > 1 år 0,0125 mg/kg legemsvægt. Kan gentages efter 12 timer.
  – Små børn til 10 kg: 0,13 mg = 0,13 ml=1/16 ampul
  – Børn 10 – 20 kg: 0,25 mg = 0,25 ml=1/8 ampul
  – Børn 30 – 50 kg: 0,5 mg = 0,5 ml= ca 1/4 ampul
 8. Sund fornuft, ro, mål blodtryk, puls, respirationsfrekvens. Giv ilt på maske.

Lukket for kommentarer.