• Translate

Antipsykotisk receptfornyelsen

 • Hvis fornyelsen foregår via hjemmeplejen eller distriktspsykiatrisk sygeplejerske, må de formidle beskeden om at få en tid.
 • Denne patientgruppe er særligt sårbar og bliver nemt angste/ambivalente ved ændringer i procedurer og hyppigere vil stoppe en behandling på denne baggrund. Så beskeden/kravet om konsultation gives bedst nænsomt.
 • Bliver patienten regelmæssigt fulgt af fagperson?
 • Hvor går patienten til kontrol? (Lokalpsykiatrien, distriktpsykiatrien eller støtteperson)
 • Får patienten kombination af benzodiazepiner og antipsykotika?
 • Skal det ændres i doseringen?
 • Aftale tid til næste receptfornyelse og hvis patienten kontrolleres hos os aftale tid til årskontrol.

Kombinationen benzodiazepiner og antipsykotisk medicin

 • En ændring bedømmes i det individuelle tilfælde og skal ofte ske ved psykiateren.
 • Vejledningen i kontrol af antipsykotisk medicin går ud på mere systematisk at kontrollere og reducere bivirkninger med vægt på ekstrapyrimidale, autonome, metaboliske og kardielle bivirkninger.

Kontrol forløb ved antipsykotika

 • Monitorering af forekomsten af bivirkninger
 • Kontrol ved start, i ugerne efter start og årligt.
 • Til årskontrol indhentes oplysninger af sygeplejerske en uge før samtale med læge.

 

  Før behandling 2 uger 4 uger 8 uger 12 uger Årligt
Anamnese + + + + + +
Compliance           +
Vægt og BMI + + + + + +
Taljeomfang +         +
Blodtryk +       + +
Faste blod sukker +       + +
Faste plasma lipider + +     + +
EKG +       + +

Sundhedsstyrelsen

Kilde

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11418
IRF - månedsblad nr 3 årgang 2016

Lukket for kommentarer.