• Translate

Afhængighedsskabnede medicin, sovepiller, anxiolytiker, morfika

Definition af afhængighedsskabende medicin

 • Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika)
 • Beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner og stoffer, der virker på benzodiazepinreceptorerne
 • Lægemidler med centralstimulerende virkning
 • Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale

Generelt

 1. patientens identitet sikres via sikker genkendelse/ved kontrol af CPR/sundhedskort.
 2. såfremt behandleren via anamnese eller objektive fund finder patientens tilstand utilfredsstillende og ikke korrigerbar via behandlerens egen indsats, kontakter behandleren den pågældende patients sædvanlige læge under konsultationen – og såfremt denne læge ikke er tilgængelig en anden af lægerne i praksis
 3. såfremt behandleren via anamnese eller objektive fund har en formodning om at tilstanden kan bedres via en intervention, kontakter behandleren den pågældende patients sædvanlige læge under eller efter konsultationen – og såfremt denne læge ikke er tilgængelig en anden af lægerne i praksis
 4. før enhver kontakt afsluttes sikrer behandleren, at patienten ikke har andre presserende helbredsproblemer, som skal håndteres aktuelt eller til en aftalt tid
 5. ved kontaktens afslutning vurderer behandleren sammen med patienten behov for næste kontrol og aftaler denne

Ordination

 • Alt afhængihedsskabende medicin kan kun ordineres af læge/samråd med læge og kun genbestilles ved fremmøde.
  • Der kan være undtagelser ved ex. Plejehjemsbeboer, psykisk handikap beboer/terminale patienter, hvor personale/hjemmesygeplejersker bestiller. Undtagelser fremgår af journalen f.eks ved diagnosekodning af malign sygdom.
 • Praksis personale kan genbestille ved konsultation, såfremt indikation fremgår af journalen.
  • Sygeplejersken sikre at indikationen fortsat er tilstede, at pt. fortsat overholder den aftalte dosis og at det er tid for genbestilling.
  • Der skal ved hver konsultation være fokus på om dosis evt. kan nedsættes.
  • Ved genbestilling skal sikres at læge kontrol 2 gange om året mhp evt. nedtrapning - og udtrapningsplan.
  • Ved spørgsmål kontaktes læge ad hoc.

Plan for udtrapning

Kilde
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200176

Lukket for kommentarer.