• Translate

7. Børneundersøgelse 5 år

Fokus på

 • At opspore eventuelle nytilkomne sygdomme eller tilstande.
 • At opspore uhensigtsmæssig vægtøgning med henblik på at forebygge tidlig udvikling af overvægt.
 • At opsummere barnets sundhed, trivsel og udvikling i relation til den forestående skolestart.
 • At vurdere, hvorvidt skolesundhedstjenesten efter aftale med forældrene skal orienteres om tidligere fund, sygdomme og tilstande, som er af betydning for barnets skolegang og derfor bør videregives til skolesundhedstjenesten.
 • At tilbyde vaccination.

Generelt

 • Det normale 5 år gamle barn er mere harmonisk og afbalanceret end tidligere og tilpasser sig lettere til omgivelserne.
 • Det overvejer og planlægger i stor udstrækning, hvad det vil, og formår at sætte sig i andres sted og dermed vise hensyn.
 • Det kan og vil gerne deltage i familiens gøremål.
 • Det giver selvtillid at kunne klare en opgave.
 • Barnet kan koncentrere sig og fuldføre puslespil og fællesspil.
 • Det leger meget med andre børn, og sammen laver de regler for deres fælles leg, hvor der nu foregår mere gensidig samtale og diskussion end tidligere.

 

Allergi og astma

 • Har barnet haft tegn til astma i form af pibende vejrtrækning og hoste? Kan barnet følge med andre børn?

 

Skole

 • Er barnet parat til at komme i skole i løbet af det næste år? Hvad mener børnehaven? Ved usikkerhed om dette, henvis til skolen eller PPR.
 • Diskuter skolestart og overgang til den kommunale sundhedstjeneste.

 

Kost

 • Barnet bestemmer hvad det vil spise, men forældrene bestemmer valgmulighederne.

Vitamintilskud

Vitamin D

 • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen
  • 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE)

Vitaminpille

 • Børnevitamin om vinteren fra 1½ års alderen – risiko for fejlsynkning.
 • Børn skal som udgangspunkt ikke tilbydes multivitaminpiller, idet de generelt får dækket deres behov for næringsstoffer gennem kosten.
 • Hvis forældrene vælger at give barnet en multivitaminpille, er det vigtig at vælge et produkt til børn med et indhold på omkring 100 % af ADT for de forskellige vitaminer og mineraler for børn mellem 1 og 10 år.

 

Ulykker

 • Ulykker skal stadig forebygges. Den 5 årige kan ikke overskue sine handlinger.
 • Foreberede barnet på færdsel i trafikken.

 

Aktivitet og bevægelse

 • Når barnet begynder i børnehaveklassen, skal det sidde stille længere end før, og nogle børn får ikke mulighed for at udfolde sig fysisk.
 • Det er derfor vigtigt, at de gode bevægelsesvaner fra småbarnsalderen vedligeholdes.

 

Objektiv undersøgelse

 • Vægt og højde.
 • Almindelig objektiv undersøgelse.
 • Visus på snellens børnetavle. Skeleundersøgelse med lysprøve.
 • Hørelse? Evt. tympanometri. Evt. audiometri, hvis der har været problemer.
 • Columna, holdning og gang.
 • Fødder, fodstilling, platfodhed.
 • Grovmotorik
  • Barnet går med rotation i kroppen, hopper normalt på to ben på stedet, 3-4 elastiske hop på et ben (dominante), enkelte hop på det ikke dominante ben, står på et ben (dominante) i 15 sekunder, står på et ben (ikke dominante) i få sekunder.
  • Griber ærtepose med håndgreb kastet fra 2 m afstand, kaster ærtepose retningsbestemt med passende kraft over 2 m afstand.
 • Finmotorik
  • Har tegne- og skrivegreb.
  • Klippe efter en streg.
  • Binde snørebånd.
  • Tegner hus/menneske på stort papir eller tavle.
  • Har barnet valgt højre eller venstre hånd som den dominante?
 • Sprog
  • Ordforråd 2000 ord
  • Taler i sætninger med 6 – 8 ord med kun få udtalefejl
  • Kan tælle til 10
  • Kender 4 – 6 farver
  • Kan fortælle om egne oplevelser
 • Barnets adfærd
  • Leger fantasifulde lege, hvor børnene aftaler rammer for legen.
  • Kan overveje og planlægge aktivitet
  • Kan sætte sig i andres sted og vise hensyn.

 

Opmærksomhed på

 • Barnets mad og spisevaner, herunder vægtudvikling, især når det gælder udviklingshæmmede børn samt børn, hvor en eller begge forældre er overvægtige.
 • Fin- og grovmotorisk udvikling i henhold til ovenstående beskrivelse.
 • Barnets psykosociale kompetencer.

 

Forældresamtale

 • Mad og spisevaner med udgangspunkt i barnets vægtudvikling og ud fra en familiedynamisk synsvinkel.Familiedynamiske problemstillinger, herunder fx parforhold, private og arbejdsmæssige belastninger, barnets stigende selvstændighed og kommende udfordringer i forhold til skolevalg, pasning m.m.
 • Fysisk aktivitet, herunder familiens muligheder for at bevare barnets lyst til at bruge kroppen aktivt.
 • Skolestart, herunder barnets venskaber og øvrige relationer.

 

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Lukket for kommentarer.