• Translate

6. Børneundersøgelse 4 år

Fokus på

 • At undersøge barnet og opspore eventuelle nytilkomne sygdomme eller tilstande hos barnet.
 • At opspore uhensigtsmæssig vægtøgning med henblik på at forebygge tidlig udvikling af overvægt.
 • At vurdere barnets motoriske og sproglige udvikling.
 • At vurdere barnets trivsel i og uden for hjemmet.
 • At tilbyde vaccination.

 

Generelt

 • Det normale 4 år gamle barn er tiltagende selvstændigt og forsøger at klare mere selv.
 • Barnet udtrykker sig gennem sproget, sætter ord på sine tanker, men reagerer stadig på sine følelser ved gråd og raseri.
 • Det er meget spørgelystent, og spørger for at få en forståelig forklaring.
 • Har svært ved at vælge, men kan træffe enkle valg. Barnet er ind imellem meget selvhævdende, og lærer herigennem at finde ud af, hvad man kan og ikke kan, hvilke regler og normer der skal overholdes.
 • Er renligt om dagen.
 • Legen er præget af, at barnet afprøver oplevelser fra de voksnes verden.
 • At få små opgaver i hjemmet giver ansvarsfølelse, og barnet oplever sig betydningsfuld i  familiefælles-skabet.
 • Barnet kan indordne sig under andre børn i legen.

Barnet i familien

 • Hvordan fungerer familien? Hvordan klarer barnet sig? Er det vedholdende eller giver det hurtigt op?
 • Kan det koncentrere sig i leg og andre aktiviteter?
 • Hvordan er forholdet til eventuelle søskende?
 • Hvordan leger barnet med andre børn?

 

Pasning

 • Er barnet i børnehave, eller passes det andre steder uden for hjemmet?
 • Hvis barnet ikke er så meget sammen med andre børn, har forældrene så overvejet børnehave inden skolestart?

 

Sprog

 • Barnet har et stort ordforråd og taler i lange sætninger. Det kan begynde at huske lette rim og remser.
 • Mange børn har en god udtale, mens andre mangler de sværeste lydforbindelser, eksempelvis „sk“.
 • Det er vigtigt at forældrene giver sig tid til at høre på barnet.
 • Der kan være en periode, hvor barnet har snublende tale, fordi det tænker hurtigere, end det kan udtrykke sig.

 

Kost

 • Barnet bestemmer hvad det vil spise, men forældrene bestemmer valgmulighederne.

 

Vitamintilskud

Vitamin D

 • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen
  • 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE)

Vitaminpille

 • Børnevitamin om vinteren fra 1½ års alderen – risiko for fejlsynkning.
 • Børn skal som udgangspunkt ikke tilbydes multivitaminpiller, idet de generelt får dækket deres behov for næringsstoffer gennem kosten.
 • Hvis forældrene vælger at give barnet en multivitaminpille, er det vigtig at vælge et produkt til børn med et indhold på omkring 100% af ADT for de forskellige vitaminer og mineraler for børn mellem 1 og 10 år.

 

Motorik

 • Vigtigt at give udfoldelesesmuligheder.

 

Ulykker

 • Barnet kan ikke overskue sine handlinger og kan derfor bringe sig i fare.
 • Barnet må ikke cykle alene og husk cykelhjelm.
 • Respekt for vand og dets farlige sider.

 

Objektiv undersøgelse

 • Længde, vægt.
 • Almindelig objektiv undersøgelse.
 • Synsundersøgelse, f.eks. med Østerbergs figurtavle til 1 ms afstand.
 • Skeleundersøgelse med lysprøve.
 • Hørelse – otoskopi. Ved tvivl om hørelse eller forsinket sprogudvikling foretages audiometri.
 • Socialt
  • Leger rollelege med flere børn
  • Kan glæde sig til noget og give udtryk for stærke følelser
  • Oplever sig helt adskilt fra andre
 • Sprog
  • God udtale og godt ordforråd
  • Taler i lange sætninger
  • Huske rim og remser
  • Hvis barnet ikke taler normal henvises til ØNH-læge samt evt. talepædagogisk undersøgelse
 • Grovmotorik
  • Hoppe normalt på to ben på stedet, stå få sekunder på et ben (dominante), hoppe et tungt hop på det dominante ben.
  • Gribe “ærtepose” kastet fra 2 m’s afstand, med håndgreb, kaste ærtepose retningbestemt med passende kraft over 2 m’s afstand.
 • Finmotorik
  • Tager tingene med fingrene.
  • Tegne hus/menneske på stort papir eller tavle med tommelkløftgrebet.
 • Hjerte- og lunge-stetoskopi på indikation.
 • Abdomen palperes på indikation.
 • Testis i scrotum.

 

Opmærksomhed på

 • Barnets mad og spisevaner, herunder barnets vægtudvikling, især når det gælder udviklingshæmmede børn samt børn, hvor en eller begge forældre er overvægtige.
 • Barnets opmærksomheds- og aktivitetsniveau samt adfærd og koncentrationsevne.
 • Samspillet med forældrene, herunder barnets oplevelse af sig som selvstændigt individ.
 • Sproglig udvikling.
 • Kompetencer i samvær med andre, fx om barnet kan vente på sin “tur”, hvordan håndteres afslag, viser barnet omsorg osv.?

 

Forældresamtale

 • Mad og spisevaner med udgangspunkt i barnets vægtudvikling og ud fra en familiedynamisk synsvinkel.
 • Samvær, leg og stimulation, herunder barnets lyst til og evne for at deltage i hverdagens gøremål i familien og barnets kompetencer i samvær med andre.
 • Fysisk aktivitet, herunder familiens muligheder for at bevare barnets lyst til at bruge kroppen aktivt.
 • Toiletbesøg og hygiejne.
 • Forebyggelse af ulykker som opfølgning på tidligere rådgivning og eventuelle tidligere hændelser.
 • Familiedynamiske problemstillinger, herunder fx parforhold, private og arbejdsmæssige belastninger, søskenderelationer/jalousi og eventuel familieforøgelse.

 

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Lukket for kommentarer.