• Translate

5. Børneundersøgelse 3 år

Fokus på

 • At undersøge barnet og opspore eventuelle nytilkomne sygdomme eller tilstande.
 • At opspore uhensigtsmæssig vægtøgning med henblik på at forebygge tidlig udvikling af overvægt.
 • At vurdere barnets motoriske og sproglige udvikling.
 • At vurdere barnets selvstændighedsudvikling og forældrenes opfattelse og håndtering af denne.
 • At bidrage til forebyggelse af ulykker i hjemmet.
 • Eventuelt at drøfte hygiejne med henblik på at reducere forekomsten af infektionssygdomme, såfremt barnet har hyppige infektioner.

 

Generelt

 • Det normale 3 år gamle barn har udviklet sin selvstændighed, og mange personlighedstræk ses tydeligt hos barnet. Sider som temperament, selvstændighed/uselvstændighed, tillid/mistillid, sikkerhed/usikkerhed osv.
 • Barnet er optaget af leg i længere perioder, bruger sine erfaringer og afprøver nye muligheder.
 • Barnet vil gerne have små opgaver og deltage i familiens gøremål.
 • Barnets samvær med andre børn veksler mellem fælles leg og individuel leg.
 • I løbet af 3-års alderen ophører barnet med at sove middagssøvn.
 • Søvnbehovet er individuelt, men for de fleste ligger det inden for 10-12 timer i døgnet.

 

Focus på

 • Psykisk, motorisk og social udvikling.
 • Toiletbesøg (ble?), af- og påklædning, spise med ske og gaffel, fylde krus og drikke, lege selv, deltagelse i daglige gøremål i hjemmet, tale i korte sætninger (evt talepædagog).
 • Kontakt til andre børn, børnehave.
 • Søvn?
 • Kost: varieret?

 

Barnets udvikling og trivsel

 • Hvad synes forældrene om barnets udvikling – sproglig, motorisk, nye selvstændighed og personlighed?
 • Giver det anledning til konflikter?
 • Hvordan løser forældrene dem? Sætter forældrene grænser svarende til barnets alder? Har forældrene forventninger til barnet, som passer til dets udvikling og alder? Inddrages barnet i familiens daglige gøremål?
 • Leger barnet med andre børn -hvordan klarer det sig her?
 • Er der jalousi mellem barnet og søskende?

 

Pasning

 • Hvis barnet er startet i børnehave, mener forældrene så, at det giver barnet nye muligheder og udfordringer?
 • Skal forældrene tilskyndes til at sende barnet i børnehave?

 

Renlighed

 • Er barnet renligt ? Både dag og nat? Forældrene bør ikke presse barnet til renlighed.

 

Kost

 • Spise sundt og varieret. Mellemmåltider skal være lødige.
 • Barnet bestemmer selv hvad det vil spise, men forældrene bestemmer valgmulighederne.
 • Børnevitamin i vinterhalvåret kan overvejes
 • Barnet spiser i nogle perioder mindre end i andre og spiser måske mere ved nogle måltider end andre. Det er normalt og skyldes ikke kræsenhed.
 • Barnet har brug for mellemmåltider. Det er vigtigt, at også mellemmåltiderne er sunde.
 • Barnet bør deltage i familiens måltider. Det bestemmer selv, hvad det vil spise, forældrene bestemmer udvalget.

Mælk

 • Alle mælkesorter. Fortræk magre mælkeprodukter

Glutenholdige kornsorter

 • Barnet kan få glutenholdige kornsorter fra det begynder på skemad, i variation med ikke-glutenholdige kornsorter og i stigende mængde.

Fisk

 • Fødevarestyrelsen fraråder, at børn under 3 år spiser rovfisk og tun på dåse

Kød

 • Barnet skal have tilbudt kød og fisk ved flere måltider

Frugt

 • Gerne frugt så barnet får C-vitamin

Vitamintilskud

Vitamin D

 • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen
  • 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE)

Vitaminpille

 • Børnevitamin om vinteren fra 1½ års alderen – risiko for fejlsynkning.
 • Børn skal som udgangspunkt ikke tilbydes multivitaminpiller, idet de generelt får dækket deres behov for næringsstoffer gennem kosten.
 • Hvis forældrene vælger at give barnet en multivitaminpille, er det vigtig at vælge et produkt til børn med et indhold på omkring 100 % af ADT for de forskellige vitaminer og mineraler for børn mellem 1 og 10 år.

Motorik og sprog

 • Det er vigtigt at barnet udvikler sit sprog og sin motorik, dette sker
 • bl.a. ved leg med andre børn.
 • For børn der passes hjemme må forældrene være opmærksomme på barnets behov for leg med andre børn. Udover lege- og udfoldelsesmuligheder inde og ude vil barnets deltagelse i familielivet og daglige gøremål være fremmende for motorik og sprog.
 • Barnet har et stort ordforråd og kan benævne legemsdele.
 • Det er vigtigt, at barnet får lov at arbejde med sine hænder – bruge modellervoks, tegne, male, klippe, sætte perler på snor osv.
 • Endvidere at lægge puslespil og spille huskespil.
 • Tilskynd forældrene til at tale med barnet om fællesoplevelser og synge og læse alderssvarende billedbøger.

 

Ulykker

 • Snak om forebyggelse af ulykker i hjemmet, trafikken og under transport.

 

Objektiv undersøgelse

 • Længde, vægt
 • Almindelig objektiv undersøgelse (Kan være vanskelig at få lov at gennemføre)
 • Syn og øjenkontakt. Evt synstest med lille Østerbergs synstavle beregnet til 1 m’s afstand. Skeleundersøgelse med lysprøve.
 • Socialt
  • Rollelege
  • Tage tøj på
  • Børste tænder
  • Lege simple rollelege parallelt med andre
  • Gerne hjælpe til med gøremål
 • Grovmotorik
  • Begyndende fodafvikling med armsving, går frit ned fra skammel med benskift (evt. med støtte)
  • Hopper på flade fødder
  • Hopper frit fra lav skammel
 • Finmotorik
  • Kaster stor bold retningsbestemt og griber stor bold med albuegreb
  • Sætte 8 legoklodser sammen
  • Laver kradsetegninger og klipper med saks
  • Knappe tøj, imitere kvadrat og kryds
 • Sprog
  • Tale i sætninger på 4-5 ord
  • Gentage 4 stavelser
  • Benævne 20 kropsdele
  • Genkende 4 farver
 • Fejlstilling af fødder/ben?
 • Hjerte- lunge-stetoskopi foretages på indikation
 • Abdomen palperes på indikation
 • Testis i scrotum?

 

Opmærksomhed på

 • Barnets mad- og spisevaner, herunder vægtudvikling, især når det gælder udviklingshæmmede børn samt børn, hvor en eller begge forældre er overvægtige.
 • Barnets opmærksomheds- og aktivitetsniveau samt adfærd (passiv/rastløs/nysgerrig/følelsestilstand/ koncentrationsevne).
 • Samspillet med forældrene og kontakten til andre (lægen, andet praksispersonale).
 • Barnets sproglige udvikling.

 

Forældresamtale

 • Mad og spisevaner med udgangspunkt i barnets vægtudvikling og trivsel ud fra en familiedynamisk synsvinkel.
 • Familiedynamiske problemstillinger, herunder fx parforhold, private og arbejdsmæssige belastninger, søskenderelationer/jalousi og eventuel familieforøgelse.
 • Barnets selvstændighed, temperament og opdragelse.
 • Samvær, leg og stimulation, herunder barnets samvær med andre børn og voksne.
 • Barnets overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave.
 • Forebyggelse af ulykker i forhold til barnets udforskning af omgivelserne i stadig større radius.

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Lukket for kommentarer.