• Translate

4. Børneundersøgelse 2 år

Fokus på

 • At undersøge barnet og opspore eventuelle nytilkomne sygdomme eller tilstande.
 • At vurdere barnets motoriske, sproglige og sociale udvikling.
 • At vurdere barnets selvstændighedsudvikling og forældrenes opfattelse og håndtering af denne.
 • At drøfte hygiejne med henblik på at reducere forekomsten af infektionssygdomme.
 • At bidrage til forebyggelse af ulykker i hjemmet.

Generelt

 • Det normale 2 år gamle barn er i fuld gang med at udvikle sprog og bevægelser.
 • Det er aktivt, energisk og meget interesseret i at lege, men kommer ofte i konflikt med sig selv og omgivelserne.
 • Det siger spontant adskillige og forståelige ord og måske enkelte hele sætninger.
 • Formentlig er barnet genert og betænkeligt ved situationen, men kan gøres trygt gennem leg.
 • Forudsigelighed og gentagelser i hverdagen er med til at give barnet tryghed.
 • Børn i denne alder leger ofte ved siden af hinanden, men alligevel nyder de at være sammen og lærer af det.

 

Pasning

 • Passes barnet hjemme eller ude? Hvordan synes forældrene det går?

 

Barnets udvikling og trivsel

 • Hvad synes forældrene om barnets udvikling – sproglig, motorisk, den begyndende selvstændighed og personlighed?
 • Hvilke forventninger har forældrene til barnet?
 • Hvordan fungerer barnet sammen med andre børn?
 • Hvordan klarer forældrene evt. jalousiproblemer, hvis barnet har søskende?

 

Renlighed

 • Hvordan er forældres holdning til renlighed? Er barnet selv begyndt at sige til?

Kost

 • Barnet spiser i nogle perioder mindre end i andre og spiser måske mere ved nogle måltider end andre. Det er normalt og skyldes ikke kræsenhed.
 • Barnet har brug for mellemmåltider. Det er vigtigt, at også mellemmåltiderne er sunde.
 • Barnet bør deltage i familiens måltider. Det bestemmer selv, hvad det vil spise, forældrene bestemmer udvalget.

Mælk

 • Fra 12 måneder til 2 år anbefaler vi letmælk – herefter minimælk, skummetmælk eller kærnemælk. Nogle børn kan have behov for letmælk frem mod 3-årsalderen.
 • Fra 9 måneder anbefaler vi, at man kan give surmælksprodukter af sødmælkstypen (fx A38 og yoghurt) som en del af en varieret kost. Man kan give barnet fra ½ dl sti-gende til 1 dl frem mod 1-årsalderen.
 • Først fra 2 år anbefaler vi mælkeprodukter med højt proteinindhold som fx skyr, fromage frais, ymer og lignende.

Glutenholdige kornsorter

 • Barnet kan få glutenholdige kornsorter fra det begynder på skemad, i variation med ikke-glutenholdige kornsorter og i stigende mængde.

Fisk

 • Fødevarestyrelsen fraråder, at børn under 3 år spiser rovfisk og tun på dåse

Kød

 • Barnet skal have tilbudt kød og fisk ved flere måltider

Frugt

 • Gerne frugt så barnet får C-vitamin

Vitamintilskud

Vitamin D

 • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen
  • 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE) fra 2 uger – 24 måneder

Vitaminpille

 • Børnevitamin om vinteren først fra 1½ års alderen – risiko for fejlsynkning.
 • Børn skal som udgangspunkt ikke tilbydes multivitaminpiller, idet de generelt får dækket deres behov for næringsstoffer gennem kosten.
 • Hvis forældrene vælger at give barnet en multivitaminpille, er det vigtig at vælge et produkt til børn med et indhold på omkring 100 % af ADT for de forskellige vitaminer og mineraler for børn mellem 1 og 10 år.

 

Selvstændighedsudvikling

 • Selvstændighedsudviklingen kan i perioder medføre en adfærd hos barnet som får forældrene i afmagt eller forskrækker.
 • Barnet kan være vedholdende i sin bestræbelse, og nogle reagerer med hidsighedsanfald.
 • Forældrene må støtte barnet ved at være der og stille og roligt gribe ind – prøve at holde om barnet.
 • Frygten for hidsighedsanfald må ikke udløse straf eller belønning.
 • Det er vigtigt, at forældrene fortsætter med at sætte grænser.

 

Motorik og sprog

 • Det er i de daglige gøremål, at barnet udvikler sin motorik og sit sprog.
 • Er barnet i daginstitution, stimuleres det ofte meget der og har hjemme brug for nærhed og samvær med forældrene.
 • Passes barnet hjemme, er det vigtigt, at forældrene er mere bevidste om at give barnet udfoldelses-muligheder og muligheder for samvær med børn, ude og inde.

 

Ulykker

 • Hjemme: Forbrændinger, skoldninger, fald, forgitninger. Kontrol af legetøj og legeredskaber.
 • Transport: Sikkerhed i bil og på cykel.
 • Trafik: Barnet må ikke gå for sig selv og skal altid være under opsyn ude og inde.

 

Objektiv undersøgelse

 • Længde, vægt, hovedomfang
 • Almindelig objektiv undersøgelse
 • Hørelse – otoskopi
 • Syn – skeleundersøgelse med lysprøve
 • Psykologisk – samspillet med forældrene
 • Sprog
  • Vurdere sprog, ordforråd, lad det udpege genstande og prøv om det kan genkende ting på billeder.
  • Barnet fører lange samtaler på pludresprog med sig selv , men med sprogmelodi.
  • Sætninger på 2 – 3 ord.
  • Ordforråd ca. 50 ord.
  • Kan udpege kropsdele, læse billedbøger og udføre småopgaver.
 • Grovmotorik
  • Går og løber på flad fod.
  • Retningsbestemt gang.
  • Går sidelæns og baglæns.
  • Enkelt lille hop med begge ben.
  • Kaste – sparker til bold. Fejlstilling af fødder/ben ?
 • Finmotorik
  • Triller stor bold retningsbestemt.
  • Kan samle ting op.
  • Bladrer i bøger og spise selv.
  • Kan sætte 5-7 duploklodser sammen.
 • Abdomen palperes på indikation
 • Genitalia – testis i scrotum ?

 

Opmærksomhed på

 • Eventuel tågang og manglende evne til at gå på trapper. Manglende imitation, unuanceret, uforståeligt sprog, manglende evne til at forstå simple opfordringer/opgaver.
 • Rastløshed/konstant aktivitet samt usikker kontakt, herunder også øjenkontakt.

 

Forældresamtale

 • Barnets mad- og spisevaner, herunder gode vaner i familien og forebyggelse af overvægt.
 • Familiedynamiske problemstillinger, herunder fx parforhold, private og arbejdsmæssige belastninger, søskenderelationer/jalousi.
 • Selvstændighedsudvikling, barnets temperament og opdragelse.
 • Leg og stimulation.
 • Infektionssygdomme, herunder håndtering af disse, hygiejne, eventuelle pasningsproblemer, brug af læge.
 • Forebyggelse af ulykker, herunder barnets stigende radius for leg på egen hånd og manglende evne til at overskue konsekvensen af sine handlinger.

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Lukket for kommentarer.