• Translate

3. Graviditetsundersøgelse 2 (uge 25)

Formål 

 • At vurdere graviditetens hidtidige forløb med fokus på fosterets vækst og kvindens trivsel. 
 • Udføres ved 25 uger. 
 • At drøfte den tiltagende fysiske belastning graviditeten udgør 
 • At informere mulige faresignaler og om hensigtsmæssig reaktion på disse. 
 • Foretage risikoopsporing af obstetriske komplikationer 

  

Anamnese og vejledning 

 • Hidtidige graviditetsforløb. 
 • Hvordan gik scanningerne, og er der ændret på terminen på den baggrund? 
 • Sociale forhold følges op. 
 • Samliv og familieliv. 
 • Arbejdsmiljø – aflastningsbehov, omplacering eller evt fraværsmelding. Hvornår på barsel? 
 • Amning. 
 • Vurdering af tilhør til risikogruppe. 
 • Tanker om barselsorlov og forældreorlov. 
 • Jerntilskud 40-50 mg dgl. fra uge 10 – eller senest fra uge 18. Jern skal opbevares utilgængeligt for børn. Jern i multivitamin medregnes ikke. Jerntilskudet tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af c-vitamin fex. i form af juice øger absorptionen. 
 • Vitamin D tilskud 10 µg = 400 IU dgl. i hele graviditeten.  
 • Calciumtilskud – Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dgl.  
 • Calcium indtaget sikret ved indtagelse af ½ liter mælkeprodukt dagligt.  

  

Undersøgelser 

 • Almen tilstand, vægt. 
 • Ødemer. 
 • Blodtryk 
 • Urinstix for glucose og protein 
 • Urinstix screening for asymptomatisk cystitis – nitrit, leucocytter eller urinmikroskopi. Ved positive fund supleres med urindyrkning. Ved fund af kokker i kæder – gruppe B-streptokokker obs pro–  podes urinen med kulpodepind og sendes i borsyreglas. 
 • Symfyse-fundusafstand 
 • Evt hjertelyd. Mærket liv og daglig rytme heraf. 
 • Måling af diabetes risiko – link til vejledning om OGTT – gestationel diabetes. 
 • Indføre svar på blodtype, hepatitis B screening, og andre fund parakliniske undersøgelser fra 1. graviditetsundersøgelse. 
 • Blodprøve på RhD (rheus) negative kvinder.
   
 • WebReq skal i uge 25 afkrydses ved:
   
 • DNA(P)-Foster RhD-type 
 • Pt-Blodtype(gravide) 
 • Blodprøve svaret går til jordemoderen der i uge 29 giver anti-D inj 250 – 300 µg til mødre der er rheus negative med rhesus positive fostre. 

  

Undersøgelser udløst af risikovurdering 

 • Mistanke om urinvejsinfektion: Urindyrkning (8159, eget lab.  8152, indsendt prøve ) 
 • Diabetesrisiko: Fasteblodsukker ( 8153, eget lab, fotometer. 8154, stix ) 

  

Vandrejournal 

 • Oplysning om liv og fosterets bevægelsesmønster. 
 • Undersøgelsesresultater indføres. 

  

Andet: 

 • Henvisning til arbejdsmedicinsk klinik, speciallæge i obstetrik med henblik på risikovurdering 

  

Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut 

Kilde 

Sundhedsstyrelsen Svangreomsorg 2013 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23670
Råd om mad og motion – når du er gravid – Sundhedsstyrelsen 2009
Sunde vaner – før, under og efter graviditet Sundhedsstyrelsen 2008 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=17640
Sundhedsstyrelsen – “Retningslinje for fosterdiagnostik” – https://www.medibox.dk/doc?doc_id=79945
Sundhedsstyrelsen “Kost og motion – råd til dig der er gravid” http://www.medibox.dk/file?doc_id=20064
Sundhedsstyrelsen – “Barn i vente” – vejledning til den gravide” – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23672
Rygning graviditet og fødsel – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23683
Graviditet og arbejdsmiljø – https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/a-1-8-gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe

Lukket for kommentarer.