• Translate

3. Børneundersøgelse 1 år

Fokus på

 • At vurdere samspil mellem barn og forældre, herunder drøfte barnets spirende selvstændighedsudvikling.
 • At drøfte barnets mad, herunder eventuelt amning.
 • At bidrage til forældrenes viden om forebyggelse af ulykker i hjemmet.
 • At drøfte hygiejne med henblik på at reducere forekomsten af infektionssygdomme.
 • At tilbyde vaccination.

 

Generelt

 • Det normale 1 år gamle barn er nysgerrigt og undersøgende.
 • Det er optaget af leg og bevægelse og viser begyndende selvstændighed.
 • Barnet klapper kage, vinker og leger borte-tit-tit.
 • Barnet udviser stor fysisk aktivitet, som giver det oplevelser, erfaringer og stimulerer den motoriske udvikling.
 • Det kan selv rejse sig fra liggende til siddende stilling, kravler og begynder at rejse sig op af møbler.
 • Rækker og griber sikkert. Barnet kan begynde at spise selv og drikke af krus.
 • Sprogligt eksperimenterer barnet med lydforbindelser, knytter bestemte lyde til bestemte genstande, fx lydord fra dyr.
 • Søvnmønster og søvnbehov er individuelt. Udover nattesøvnen sover de fleste børn 1-2 perioder i løbet af dagen. En del børn vågner i løbet af natten, undertiden på grund af mareridt.

 

Søvnmønster

 • Hvordan sover barnet? Ved forældrene at beroligende og trygge ritualer før indsovningen er vigtige?

 

Barnet og familien

 • Giver barnets begyndende selvstændighed anledning til konflikter mellem forældrene og barnet eller mellem søskende og barnet?
 • Hvilke forventninger har forældrene til barnet?
 • Hvordan oplever forældrene barnets eksperimenteren og afprøvning af grænser, og hvad gør de?
 • Hvordan løses eventuelle konflikter?

 

Sygdomme

 • Har barnet været sygt? Vigtighed af at barnet er rask før det passes ude igen.

 

Kost

Mælk

 • Fra 12 måneder til 2 år anbefaler vi letmælk – herefter minimælk, skummetmælk eller kærnemælk. Nogle børn kan have behov for letmælk frem mod 3-årsalderen.
 • Fra 9 måneder anbefaler vi, at man kan give surmælksprodukter af sødmælkstypen (fx A38 og yoghurt) som en del af en varieret kost. Man kan give barnet fra ½ dl sti-gende til 1 dl frem mod 1-årsalderen.
 • Først fra 2 år anbefaler vi mælkeprodukter med højt proteinindhold som fx skyr, fro-mage frais, ymer og lignende.

Glutenholdige kornsorter

 • Barnet kan få glutenholdige kornsorter fra det begynder på skemad, i variation med ikke-glutenholdige kornsorter og i stigende mængde.

Fisk

 • Fødevarestyrelsen fraråder, at børn under 3 år spiser rovfisk og tun på dåse.

Frugt

 • Gerne frugt så barnet får C-vitaminer

 

Vitamintilskud

Præmature (gestationsalder under 37 uger)

 • Vitamin-D dråber:
  • 5 dråber daglig svt 10 µg (400 IE)  fra 3 mdr. til 24 mdr.
  • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen.
 • Jerntilskud stoppes.
 • ACD dråber anbefales ikke længere af Sundhedsstyrelsen, men lokale forholdsregler bør følges.

Mature

 • Vitamin-D dråber
  • 5 dråber daglig svt. 10 µg (400 IE) fra 2 uger – 24 måneder.
  • Mørke eller tildækkede børn skal fortsætte med 400 IE hele barndommen.
 • Jerntilskud stoppes.
 • Børnevitamin om vinteren først fra 1½ års alderen – risiko for fejlsynkning.

 

Ulykker

 • Det vigtigste er opsyn med barnet. Barnet er begyndt at gå. Det kravler op på fx vindueskarme og reoler og piller ved alting.
 • Der er fare for bl.a. fald, forgiftning og snitsår.
 • Farlige væsker, WC rens, cigaretter og skod, medicin, skarpe genstande m.m. skal fjernes fra barnets rækkevidde.
 • Også køkkenet er et farligt opholdssted. Skoldning. Løse ledninger.
 • Sikkerhed på cyklen, sikkerhed i bilen. Brug af godkendt og korrekt monteret udstyr.

 

Sproglig udvikling

 • Tilskynd forældrene til at tale med barnet, benævne tingene og lade handling være fulgt af ord, læse små pegebøger med barnet om de ting, det kender fra sin egen verden.
 • Barnet forstår meget mere, end det selv kan udtrykke.
 • Har barnet fået foretaget en BOEL-test? Hvis ja, hvad viste den?

 

Objektivt

 • Længde, vægt, hovedomfang.
 • Socialt: Længerevarende øjenkontakt. Klappe – kage, Kukke – bøh, vinke farvel, Genert.
 • Sprog: pludrer og enkelte ord, forstår enkle beskeder.
 • Grovmotorik: Ruller fra mave til ryg og ryg til mave. Kravler/triller, rejser sig, står med/uden støtte, går nogle skridt, sideforskel i bev., følger rytme.
 • Finmotorik: Udforsker legetøj, kan putte ting i æsker og bruger pincetgreb.
 • Kranie: Kraniotabes.
 • Ører: Otoskopi, hørelse.
 • Tænder: Frembrud og hygiejne.
 • Øjne – skeleundersøgelse med lysprøvePupilforhold der skal være rødt genskin symetrisk
 • Hjerte og lungestetoskopi.
 • Abdomen – palperes rutinemæssigt.
 • Genitalia: Testis i scrotum.

 

Opmærsomhed på

 • Manglende lokalisering af lyd.
 • Barnets pludren.
 • Vedvarende sutten på ting.
 • Manglende lyst til at udforske rummet, tilbageholdenhed.
 • Tilstedeværelse af primitive reflekser, manglende faldskærmsrefleks/faldrefleks.

 

Forældresamtale

 • Barnets mad- og spisevaner, herunder ophør med flasker dag og nat.
 • Psykomotorisk udvikling, stimulation og leg.
 • Familiedynamiske problemstillinger, herunder fx parforhold, søskenderelationer og pasning efter endt orlov, såfremt barnet fortsat passes hjemme.
 • Tandpleje.
 • Sygdomsperioder og forældrenes håndtering og usikkerhed i forhold hertil.
 • Sikkerhed og forebyggelse af ulykker i forhold til barnets nysgerrige udforskning af sine omgivelser samt sikkerhed under transport.

 

Vaccination

 

Vejledning til forældrene

Kilde

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 – http://www.medibox.dk/doc?doc_id=17061
Sundhedsstyrelsens vejledning om vitamin og jerntilskud

Lukket for kommentarer.