• Translate

2. Graviditetsundersøgelse: 1

 1. Graviditetsundersøgelse(6.-10. uge), normalt forløb. Ydelsesnummer 8110. 

  

Formålet  

 • At orientere kvinden om det videre graviditetsforløb og sundhedsvæsenets tilbud om konsultationer, forældre- og fødselsforberedelse, undersøgelser og valgmuligheder med hensyn til fødested. 
 • At foretage første visitation til fødested på baggrund af annamnese, undersøgelsesresultater og kvindens ønsker. 
 • Indplacere kvinden på omsorgsniveau 1-4.   
 • At visitere til obstetrisk speciallæge hvor der er indikation herfor. 
 • Visitere til genetisk rådgivning ved indikation. 
 • Visitere til arbejdsmedicinsk afdeling eller kommunen ved indikation. 
 • Motiverer og visiterer rygere til tidlig intervention. 

  

Anamnese 

 • Oplysninger om menstruationscyklus og sidste menstruation, fastsættelse af terminen. 
 • Relevante helbredsmæssige og gynækologiske/obstetriske forhold. 
 • Familiære dispositioner herunder diabetes, gemelli, allergi. 
 • Familieforhold. Forholdet til barnets far, sociale forhold og ressourcer, behov for kontakt til socialforvaltningen. 
 • Sociale forhold (arbejde, bolig, økonomi). 
 • Arbejdsmiljø. 
 • Vurdering af tilhør til risikogrupper. Etniske minoriteter henvises til vurdering for hæmoglobinopatier. Omskårne henvises mhp. evt. åbning før fødselen. 
 • Tobak, alkohol og rusmidler. 
 • Medicinforbrug. 
 • Vaccinationsstatus mht. MFR hvis født før 1974. 
 • Kost og almen tilstand før graviditeten. 
 • Den gravides ønske mht. at modtage tilbud om prænatal screening med nakkefold + doubletest samt 19. ugers misdannelsesscanning. 
 • Tidligere underlivsinfektioner – chalmydia, GK, herpes genitalis.  

  

Undersøgelser 

 • Terminfastsættelse. Terminen fastsættes ved ultralyd før 20. uge. Hvis der ikke ønskes ultralyd fastsættes den ved beregning udfra sidste menstruations første dag – graviditetsplanen. 
 • Almen tilstand, højde og vægt, beregning af BMI 
 • Måling af blodtrykket. 
 • Screening for urinvejsinfektion. Urinstix for nitrit og leucocytter eller urinmikroskopi, urin stix for albumin og glucose. Ved tidligere hyppige urinvejsinfektioner tilbydes screening igen i uge 16. 
 • Blodprøve til blodtype og blodtypeantistoffer – screening for rhesusimmunisering. Husk dobbelt identifikation og underskrift. 
 • Blodprøvescreening for hepatitis B virus, HIV og syfilis  
 • Blodprøve til dobbelttest forud for nakkefoldsscanningen 
 • Gynækologisk undersøgelse på indikation. 
 • Blødning, smerter. 
 • Hvis kvinden ikke ønsker ultralydsscanning gøres gynækologisk undersøgelse mhp. terminen. 

  

Undersøgelser udløst af risikovurdering 

 • Mistanke om urinvejsinfektion: urin dyrkning (8159 eget lab, 8152 indsendt prøve) 
 • Gruppe B streptokokker – urinen dyrkes på laboratorie og der iværksættes behandling ved positive fund   
 • Podning fra cervix og urethra for chlamydier (8152) 
 • Ved kendt eksposition 
 • Symptomer der giver mistanke – især unge under 26 år. 
 • Ved anden påvist seksuel overførbar sygdom. 
 • Podning for gonore – hvis kvinden mener hun kan være smittet podes fra urethra, cervix, rectum og svælg. 
 • Podning ved mistanke om herpes 
 • Blodprøve til syfilis undersøgelse (8151) – gravide fra Grønland, Østeuropa, Middelhavslandene, Rusland,Asien, Mellem- og Sydamerika 
 • Blodprøve til HIV (8151). Født eller opvokset Syd for Sahara, Sydøstasien, Sydamerika eller Indien. 
 • Blodprøver for anæmi. Jerndepoter ? Blodprøve til MCV, se-jern (8151), hæmoglobin (8164 fotometer eget lab). 
 • Henvise hvis gravide eller partner har tegn på blodsygdom, de er beslægtede eller oplysninger om blodsygdom i familien. 
 • Der er ikke indikation for screening. 
 • Findes der anæmi anbefales øget tilskud 100 mg jern dagligt. 
 • Hæmoglobinopatier – mange indvandrere skal tilbydes screening seglcelleanæmi og thalassæmi. 
 • Der anbefales screening ved første svangreundersø­gelse hos den praktiserende læge af alle gravide, som stammer fra områder med høj prævalens. 
 • Screening udføres i to trin: 
 • Indledningsvis måles niveauerne af hæmoglobin, hæmatokrit, middelcellevolumen (MCV), retikulocytter og ferritin. 
 • Hvis disse prøver giver mis­tanke om talassæmi, bør der udføres hæmoglobintype­ bestemmelse på et speciallaboratorium 
 • Et MCV­niveau over 78 fl ude­lukker med stor sandsynlighed talassæmi. 
 • Kvinder med talassæmi og graviditetsønske, samt deres partner, anbefales at få foretaget hæmoglobin­ typebestemmelse mhp. risikovurdering.  
 • Kvinder med mørk hud. 
 • Kvinder der bærer tildækkende beklædning også i sommermånederne. 
 • Blodprøver til bestemmelse af antistoffer for (8151) på indikation 

  

Vejledning 

 • Livstilsfaktorer – kost, alkohol, tobak. Vejledning om “Sunde vaner før, under og efter graviditet 
 • Folinsyre 400 mikrogram dgl fra graviditeten planlægges til og med 3 mdr. inde i graviditeten. Ved tidligere neuralrørsdefekt, abort etc. anbefales folinsyre 5 mg dgl. 
 • Jerntilskud 40-50 mg dgl. fra uge 10 – eller senest fra uge 18. Jern skal opbevares utilgængeligt for børn. Jern i multivitamin medregnes ikke. Jerntilskudet tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af c-vitamin fex. i form af juice øger absorptionen. 
 • Vitamin D tilskud 10 mikrogram = 400 IU dgl. i hele graviditeten 
 • Calciumtilskud – Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dgl.  
 • Calciumindtaget er sikret ved indtagelse af ½ liter mælkeprodukt dagligt.  
 • Rygestop – henvises til rygestop hvis det ønskes. 
 • Valg af fødested. 
 • Alle gravide bør informeres om muligheden for prænatal risikovurdering ved:
   
 • Double-test (uge 8 – 13+6) 
 • Nakkefoldsmåling (uge 11 – 13+6) 
 • Evt. triple test hvis man kommer for sent til almindelig test som ovenfor. (uge 15 – 22) 
 • Misdannelsesscanning uge 19 

  

Journaler 

 • Svangrejournal fremsendes til fødested. Det skal fremgå, om den gravide ønsker prænatal diagnostik. 
 • Vandrejournal fremsendes til jordemoder  

  

Visitation til obstetriker 

  

Andet 

 • Henvisning til arbejdsmedicinsk klinik, genetisk rådgivning, speciallæge i obstetrik med henblik på risikovurdering. 

  

Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut 

Kilde 

Sundhedsstyrelsen Svangreomsorg 2013 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23670
Råd om mad og motion – når du er gravid – Sundhedsstyrelsen 2009
Sunde vaner – før, under og efter graviditet Sundhedsstyrelsen 2008 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=17640
Sundhedsstyrelsen – “Retningslinje for fosterdiagnostik” – https://www.medibox.dk/doc?doc_id=79945
Sundhedsstyrelsen “Kost og motion – råd til dig der er gravid” http://www.medibox.dk/file?doc_id=20064
Sundhedsstyrelsen – “Barn i vente” – vejledning til den gravide” – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23672
Rygning graviditet og fødsel – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23683
Graviditet og arbejdsmiljø – https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/a-1-8-gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe
 

Lukket for kommentarer.