• Translate

Spiral

Anamnese

 • Identifikation af risikogrupper.
 • Tidligere graviditeter, gynækologiske lidelser.

 

Information om spiral

 • Virkning, bivirkninger og forholdsregler ved komplikationer, anvendelsestid og kontrol.

 

Undersøgelse

 • Udelukkelse af graviditet udfra sidste menstruation eller ved tvivl urin-hcg.
 • Gynækologisk undersøgelse – normale anatomiske forhold, udelukkelse af underlivsbetændelse og cervicitis.
 • Podning for chlamydia fra cervix og urethra hos kvinder < 30 år samt hos risikogrupper.

 

Udførelse

 • Sterile instrumenter – antiseptisk afvaskning.
 • Fiksering af portio med fattetang og sondering uterinkaviteten vil ofte lette spiraloplægningen.
 • Spiralindføringsrøret kan ofte med fordel bøjes lidt, så røret følger cervikalkanalens krumning.
 • Spiralen oplægges ved omhyggeligt at følge producentens anvisninger. Toppen af spiralen tilstræbes placeret i toppen af uterinkaviteten.
 • Hos kvinder < 30 år samt hos risikogrupper podes for chlamydia før oplægning af spiralen.
  • Ved påvisning af chlamydia bør behandling påbegyndes hurtigst muligt.
   • Er der ikke kliniske tegn på infektion gives relevant antibiotisk behandling og spiralen kan blive liggende.
   • Ved symptomer på underlivsbetændelse med eller uden positiv podning behandles med antibiotika, og spiralen bør normalt fjernes.
   • Hos nullipara bør spiralen altid fjernes
   • I andre tilfælde bør spiralen fjernes såfremt der ikke er klar effekt af den antibiotiske behandling indenfor 1-1½ døgn.
  • Oplægning af spiral kan lettes, hvis kvinden forbehandles med misoprostol, f.eks. • tabl. Cytotec® 0,4 mg i fornix postrerior eller sublingualt ca. 2 timer før spiraloplægningnen.
  • Nogle kvinder – især nullipara – kan have behov for smertelindring i forbindelse med oplægningen.
   • Før oplægning:
    • Kvinden kan evt. anbefales NSAID før spiraloplægningen og/eller lokalanalgesi af cervikalkanalen, f.eks. ved injektion af Citanest-Octapressin®.
   • Efter oplægningen:
    • Vil der ofte være menstruationslignende smerter, der kan kuperes med NSAID og/eller paracetamol.
    • Smerterne forsvinder oftest i løbet af et døgn.
    • Kvinden bør instrueres i henvendelse til læge, såfremt smerterne tiltager eller varer ved ud over et døgn.

Placeringskontrol

 • Kvinden instrueres i palpation af spiraltrådene i skeden.
 • Normalt kontrol af spiralens beliggenhed 2-3 måneder efter oplægningen.
  • Spiralen ligger korrekt hvis spiraltrådene ses.
  • Såfremt tråden ikke kan ses bør der foretages ultralydsskanning m.h.p. sikring af spiralens korrekte beliggenhed. Findes spiralen her velplaceret, er fortsat ultrasonisk kontrol normalt ikke indiceret.
  • Findes spiralen i uterinvæggen eller ekstrauterint skyldes dette normalt, at spiralen er fejlplaceret ved oplægningen. En primært korrekt oplagt og beliggende spiral “vandrer” ikke ud gennem uterus.
 • Kvinden bør instrueres i med jævne mellemrum selv at kontrollere den fortsatte tilstedeværelse af spiralen ved at føle efter snoren i vagina

 

Kontrol

 • Frem for rutinemæssig kontrol med faste intervaller forekommer det mere hensigtsmæssigt, om kvinden opfordres til at henvende sig til læge for undersøgelse ved optræden.

 

Oplægning

 • Udlevering af bærerkortet fra pakningen.
 • Opsætning af reminder i lægesystemet.

 

Ydelser

 • 0101 + 2142 – vejledning ved 1. henvendelse om antikonception eller overgang til anden præventionsform.
 • 0101 + 2444 – oplæning af spiral.
 • 0101 + 2141 – fortsat kontrol af brugen af præventionsform.

Lukket for kommentarer.