• Translate

Osteoporose

Osteoporose – standardkonsultation

 • Denne standardkonsultation er til brug ved afklaring af en patients osteoporoserisiko

Anamnese

 • Spørg om risikofaktorer for osteoporose, markér med + hvis tilstede

Objektivt

 • Højde ? Vægt ?
 • BMI ?
 • Højde i ungdomsårene ?
 • Højdereduktion i forhold til højde i ungdomsårene: ?
 • Costa-crista afstand < 2 fingerbredder ?
 • Thoracal kyfose ?

Hvem skal undersøges for osteoporose DXA scanning – indikation

 • Patienter uden tegn til spinal osteoporose
  • Postmenopausale kvinder og mænd > 45 år kan henvises til DEXA-skanning, hvis de har en eller flere af de nedenfor anførte risikofaktorer:
   • Arvelig disposition i lige linie, både på moders og faders side
   • Lav kropsvægt, dvs. BMI < 19 kg/m2
   • Menopause før 45 år
   • Risiko for sekundær osteoporose
    • aktuel eller planlagt Prednisolonbehandling med > 5 mg dgl. i > 3 mdr eller mere indenfor 1 år.
   • Nedsat testosteronniveau (mænd)
   • Alder > 80 år. Mere end 80% af kvinder > 80 år anslås at have T-score < -2,5
  • Manifest osteoporose
   • Lavenergifraktur i voksen alder, fx Colles-fraktur
   • Nytilkomne smerter, højdereduktion eller thorakal kyfose.
   • Patienter med tegn til spinal osteoporose
  • Sygdomme der disponerer til sekundær osteoporose fex. hyperthyreoidisme, anorexia nervosa eller reumatoid artrit, Crohns sygdom, Colitis ulcerosa, lever og galdesygdomme, astma, KOL
  • Øvrige risikofaktorer
   • Rygning
   • Stort alkoholforbrug
   • Faldtendens eller immobilisation
   • Medicin
    • Aromatasehæmmere til brystkræft
    • Antiandrogener til prostatakræft

Rtg. columna indikation

 • columna thoracolumbalis på vid indikation:
  • Rygsmerter forenelige med mulig sammenfald/fraktur
  • Anamnestisk højdereduktion på mere end 4 cm
  • Dokumenteret højde reduktion på mere end 2 cm
  • Costa-crista-afstanden er mindre end 2 fingersbredder
  • Thoracal kyfose
  • Hos andre patienter, hvor osteoporose må mistænkes

Relevante undersøgelser bestilles

 • Sekundær osteporose?
  • Almen screening kan omfatte
   • SR, CRP – malignitet
   • Blodbillede – Hgb, leukocytter, trombocytter – blodsygdom, malignitet
   • S-Natrium, S-Kalium, S-Magnesium – binyresygdom
   • S-Creatinin, eGFR – nyresygdom
   • S-Calcium, PTH – hypo- eller hyperparathyroidisme.
   • Basisk fosfatase, ALAT – leversygdom, øget knogleomsætning
   • Vitamin D status – Vitamin-D mangel
   • TSH – hyperthyroidisme
   • Testosteron – mænd – hypogonadisme, atrofiske testes.
   • FSH – kvinder – menopausestatus.
   • Ved vertebrale frakturer: M-komponent i blod og urin – myelomatosescreening

Gennemgang af knoglevenlig livsstil

 • Fysisk aktivitet, helst vægtbærende (anbefalet 2-4 timer om ugen, halv time daglig) ?
 • Rygning ?
 • Alkohol (max 1-2 genstande/dag) ?
 • Undervægt (BMI < 19 kg/m2) ?
 • Beregning af dagligt calciumindtag?
  • Hvor mange glas mælk drikkes om dagen: ?
  • Hvor mange ostemadder (alle typer ost) spises om dagen: ?
  • Hvor mange portioner mælkemad (grød, surmælksprodukter) spises om dagen : ?
  • Calciumindtag (mg/døgn) = 350 + (150 x glasmælk) + (200 x ostemadder) + (250 x mælkemad) = ?
 • D-vitamin produktion?
  • Ophold i solen i sommerhalvåret ?
  • Indtag af fede fisk ?
  • Tages D vitamin tilskud ?
  • Behov for måling af D vitamin ?
 • Anbefalinger for Calcium og D vitamin (sæt + ved anbefaling til pt.)
  • Alder < 65 år
   • Calciumindtag < 800 mg/døgn: 800 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig
   • Calciumindtag > 800 mg/døgn: Evt. 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig
  • Alder > 65 år
   • Calciumindtag < 800 mg/døgn: 1200 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig
   • Calciumindtag > 800 mg/døgn: 800 mg calcium + 20 mikrogram D vitamin (800 IE) daglig
  • Særlig risiko for fald ?

Opfølgning

 • ?

Ydelser

 • 0101 + evt blodprøver + urinundersøgelse

 

Osteoporose årskontrol/diagnosen

 • Standardkonsultation som foretages når patienten har fået konstateret osteoporose.

Diagnosen

 • Korrekt diagnose påføres kontinuationen efter DXA-scanning foreligger.
 • De råd som afgives efter DXA-scanningen sættes i værk.
 • Ved sekundær osteoporose skal patienten udredes herfor – se osteoporose

Farmakologisk behandling

 • Antiresorptiv behandling – tager patienten sin medicin ?
 • Ansøgning om tilskud – har patienten fået tilskud ?
 • Indikation for knogleanabol behandling ?
  • Patient med betydelige ( >25% ) sammenfald i columna opstået inden for de seneste 3 år bør konfereres med en specialafdeling.

Laboratorieprøver

 • S-creatinin
 • Calcium
 • PTH
 • Vitamin D status
 • Basisk fosfatase

Anden behandling

 • Knoglevenlig livsstil ?
 • Calcium og D vitamin tilskud ?
 • Faldprofylakse ?
 • Hoftebeskyttere ?
 • Andre hjælpemidler ?

Behov for henvisning

 • Ofte anbefales DXA-scanning hver 2.-3. år. DXA tages ved samme enhed som stillede den oprindelige diagnose

Ydelser

 • 0120

 

Kontrolaftaler

3 mdr efter ny startet behandling

 • Kontrol af kompliance, vurdering af bivirkninger.
 • Tages medicinen korrekt? Tåles den?
 • Tages unikalk med vitamin D i den anbefalede dosis?
 • Opfølgning på knoglevenlig livsstil.

Rtg columna thoracolumbalis

 • Anbefales ikke gentaget med fast tidsinterval pga. strålerisiko
 • Er kun indiceret, hvis fund af forandringer har terapeutiske konsekvenser dvs. mistanke om sammenfald der kræver smertebehandling.

Kontrol DXA scanning

 • Hvornår anbefales fornyet kontrol af DXA-scanning?

Ydelser

 • 0101

 

 

 

Vejledning i brug af standardkonsultationer

 • Skabelonen kan bruges til notat i journalen samt indkopieres som henvisning, hvor Ydelser og Vejledning udelades.
 • Blokmarkér teksten, tryk Ctrl+C, indsæt teksten i journalen med Ctrl+V.
 • Erstat “?” – tegn med dine observationer

Lukket for kommentarer.